HR og administrasjon

Foto: Leger Uten Grenser / P. K. Lee

HR og administrasjon


Som ansvarlig for prosjektets personell og administrasjon vil du få en viktig rolle i å støtte det medisinske personale og å sørge for å holde aktivitetene i gang, fra et administrativt perspektiv.

Hjem > Jobb for oss > HR og administrasjon

Du vil samarbeide med lokale myndigheter og tjenesteleverandører i forhold til all prosjektfinansiering og HR-problemstillinger. Du vil være en del av prosjektets ledergruppe, og bidra i diskusjoner og beslutninger om utviklingen av aktivitetene.

Leger Uten Grenser sine HR koordinatorer går gjennom søknader for å finne en administrator til Ebola prosjektet. Photo: Leger Uten Grenser/Laura Bianchi

 

Kvalifikasjoner: 

 • Betydelig erfaring med HR-ledelse, retningslinjer og prinsipper innenfor områder som rekruttering, prestasjonsledelse, lønninger, skatt, arbeidsrett (erfaring på tvers av begge områder – enda bedre)
   
 • Evne til å arbeide som del av en ledergruppe, herunder ansvar for prosjektplanlegging
   
 • Tilgjengelig for feltarbeid i minimum 6-12 måneder
   
 • Ønskelig med evne til å forstå og fungere i ulike juridiske miljøer

   

Lengden på oppdragene:  

 • 6 til 12 måneder

Merk

Før første feltoppdrag, vil du få intern opplæring innen økonomi, HR og administrasjon, samt spesifikke prosedyrer, verktøy og programvare som brukes i felt. Leger Uten Grenser dekker grunnleggende kurskostnader.

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

 

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon
   

Ønsker du å jobbe med HR og administrasjon? Søk her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen