HR og ledelse

Foto: Leger Uten Grenser / P. K. Lee

HR og ledelse


Du er ansvarlig for prosjektets personell og administrasjon, og får en viktig rolle i å støtte det medisinske personale og sørge for å holde aktivitetene i gang, fra et administrativt perspektiv.

Hjem > Jobb for oss > HR og ledelse

Ansvarsområder:

 • Planlegge, kontrollere og utføre HR-prosesser som rekruttering, opplæring, orientering, evaluering og utvikling av ansatte
 • Sikre at ansettelser, kontraktsendringer og terminering utføres i samsvar med lokale arbeidslover
 • Oppdatere prosjektet organisasjonsdiagram og stillingsbeskrivelser
 • Implementere interne retningslinjer for kommunikasjon og sikre god HR-rapportering
 • Overvåke og utføre lønnsprosedyrer
 • Trene og administrere teamet

Du vil også samarbeide med lokale myndigheter og tjenesteleverandører om prosjektfinansiering og HR-problemstillinger. Du vil være en del av prosjektets ledergruppe, og bidra i diskusjoner og beslutninger om utviklingen av aktivitetene.

HR-koordinatorer for Leger Uten Grenser går gjennom søknader for å finne en administrator til ebolaprosjektet i Conakry, Guinea, oktober 2014. Foto: Leger Uten Grenser/Laura Bianchi.

 

Kvalifikasjoner: 

 • Høyere utdanning innenfor HR, personal og ledelse, administrasjon eller innenfor andre relevante områder. Lang relevant arbeidserfaring kan erstatte kravet om høyere utdanning.
 • Betydelig erfaring med HR-ledelse, retningslinjer og prinsipper innenfor områder som rekruttering, prestasjonsledelse, lønninger, skatt, arbeidsrett (erfaring på tvers av begge områder – enda bedre)
 • Evne til å arbeide som del av en ledergruppe, herunder ansvar for prosjektplanlegging
 • Tilgjengelig for feltarbeid i minimum 6-12 måneder
 • Ønskelig med evne til å forstå og fungere i ulike juridiske miljøer
   

Lengden på oppdragene:  

 • 6 til 12 måneder

Merk

Før første feltoppdrag vil du få intern opplæring innen økonomi, HR og administrasjon, samt spesifikke prosedyrer, verktøy og programvare som brukes i felt. Leger Uten Grenser dekker grunnleggende kurskostnader.

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

 

 

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk, arabisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Lønn fra 19 768 NOK i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Økning i lønn etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å jobbe med HR og ledelse? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen