HR- og økonomiansvarlig

Foto: Anders Nilsen

HR- og økonomiansvarlig


HR/økonomi-ansvarlig i Leger Uten Grenser innebærer å være personal- og økonomiansvarlig med administrative oppgaver i et prosjekt.

Hjem > Jobb for oss > HR- og økonomiansvarlig

Som HR/økonomi-ansvarlig jobber du med et bredt spekter innen personal, administrasjon og økonomi i et prosjekt: alt fra rekruttering til kontraktsavslutning. Det innebærer onboarding, opplæring, evalueringer, veiledning og karriereutvikling.

Når det gjelder økonomi, har du ansvaret for prosjektets økonomistyring, noe som omfatter utarbeidelse og oppfølging av budsjett, tilsyn med regnskap og kontanthåndtering.

Ansvarsområder:

HR:

 • Implementere relevante retningslinjer og sikre en høy standard av HR-rapportering
 • Administrere lønnsprosedyrer
 • Ledende part av rekrutteringsprosesser
 • Passe på at interne reguleringer og lokale arbeidsregler/lover i landet følges opp
 • Administrasjon og opplæring av ansatte
 • Lage prognoser for og sikre at personellbehov i prosjektene er møtte
 • Samarbeid med lokale myndigheter og andre relevante aktører når det kommer til HR- og økonomirelaterte oppgaver
 • Del av ledergruppen og bistå i avgjørelser rundt prosjektet og videre prosjektutvikling

Økonomi:

 • Prosjektplanlegging
 • Budsjett og finansiering
 • Administrasjon av lønn
 • Rapportering
 • Utvikling av lokale administrative prosedyrer, samt personalledelse
 • Planlegging av cash flow

Feltblogg: Hans Peter gikk fra lederjobb på hotell til humanitært arbeid i utlandet

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant høyere utdanning innen HR, økonomi og/eller ledelse eller andre relevante studier. Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet. 
 • Minimum to års relevant yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Gode engelskferdigheter er et krav, ønskelig med fransk eller spansk (minimum B1) eller flytende arabisk
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6-12 måneder
 • Villig til å reise uten partner og familie og jobbe under krevende forhold

Merk: Før du reiser på ditt første oppdrag vil du få intern opplæring i HR og administrasjon, spesielle prosedyrer, verktøy etc, som brukes i Leger Uten Grensers prosjekter. Alle disse kostnadene blir dekket av organisasjonen.

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipperetiske retningslinjer og Charter
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst seks til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer på spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel (Les mer på spørsmål og svar

 

 

Det er en fordel om du har: 

 • Språkferdigheter – spesielt fransk og spansk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk, arabisk og russisk kan også være nyttig
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et 12-måneders oppdrag
 • Pensjonsinnskudd 4 %
 • Bosted under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykososial oppfølging før, under og etter oppdrag

Se denne videoen om hvordan det er å jobbe i felt for Leger Uten Grenser før du søker:

Ønsker du å jobbe med HR og ledelse? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen