Økonomi

Foto: Leger Uten Grenser/James Keogh

Økonomi


Som ansvarlig for prosjektets økonomi og administrasjon har du en viktige rolle i å støtte det medisinske personalet og sørge for å holde aktivitetene i gang fra et økonomisk perspektiv

Hjem > Jobb for oss > Økonomi

Du vil samarbeide med lokale myndigheter og tjenesteleverandører i forhold til all prosjektfinansiering og relaterte problemstillinger. Du vil være del av ledergruppa i prosjektet, og bidra i strategiske vurderinger og beslutninger om utvikling av aktiviteter. Stillingene innen økonomi kan være basert i hovedstaden i land hvor Leger Uten Grenser har virksomhet. Da vil regelmessige besøk til feltprosjekter, for å gi effektiv støtte til feltbaserte team, være viktig. Økonomisk personell kan også være basert i selve feltprosjektene.

Ansvarsområder:

 • Samarbeid med lokale myndigheter og andre nødhjelpsorganisasjoner
 • Prosjektplanlegging
 • Budsjettering
 • Finansiering
 • Administrasjon av lønn
 • Utarbeidelse av rapporter
 • Utvikling av lokale administrative prosedyrer, samt personalledelse

 

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant høyere utdanning. Lang relevant arbeidserfaring kan erstatte kravet om høyere utdanning.
 • Betydelig erfaring med regnskap, budsjettering, økonomisk planlegging, økonomistyring og regnskapsrapportering 
 • Evne til å arbeide som del av en toppledergruppe, herunder ansvar for prosjektplanlegging
 • Ønskelig med kunnskap om retningslinjer for økonomi og rapportering i store finansieringsinstitusjoner
 • Evne til å forstå og fungere i ulike juridiske miljøer

Lengde på oppdrag:  

 • 6 til 12 måneder

Merk

Før første feltoppdrag vil du få intern opplæring innen konkrete retningslinjer for økonomi, HR og administrasjon, samt spesifikke prosedyrer, verktøy og programvare som blir brukt i felt. Leger Uten Grenser dekker grunnleggende kostnader.

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn fra 19 768 NOK i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Økning i lønn etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å jobbe med økonomi i felt? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen