Økonomi

Foto: Leger Uten Grenser/James Keogh

Økonomi


Som ansvarlig for prosjektets økonomi og administrasjon har du en viktige rolle i å støtte det medisinske personalet og sørge for å holde aktivitetene i gang fra et finansielt perspektiv

Hjem > Jobb for oss > Økonomi

Du vil samarbeide med lokale myndigheter og tjenesteleverandører i forhold til all prosjektfinansiering og relaterte problemstillinger. Du vil være en del av ledelsesgruppa i prosjektet, og bidra i strategiske vurderinger og beslutninger om utviklingen av aktivitetene.

Stillingene innen økonomi er enten basert i hovedstaden i land hvor Leger Uten Grenser har virksomhet, med regelmessige besøk til feltprosjekter for å gi effektiv støtte til feltbaserte team, eller i selve feltprosjektene.

Kvalifikasjoner: 

 • Betydelig erfaring med regnskap, budsjettering, økonomisk planlegging, økonomistyring, regnskapsrapportering 
   
 • Evne til å arbeide som en del av en toppledergruppe, herunder ansvar for prosjektplanlegging
   
 • Ønskelig med kunnskap om retningslinjer for økonomi og rapportering i store finansieringsinstitusjoner
   
 • Evne til å forstå og fungere i ulike juridiske miljøer
   
 • Mulighet for mer langsiktig forpliktelse på 18 måneder eller mer (fordelt på flere feltoppdrag)

Lengden på oppdragene:  

 • 6 til 12 måneder

Merk

Før det første feltoppdraget, vil du få intern opplæring innen konkrete retningslinjer for økonomi, HR og administrasjon, samt spesifikke prosedyrer, verktøy og programvare som vil brukes i felt. Leger Uten Grenser dekker de grunnleggende kostnadene ved å delta på dette kurset.

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon
   

Ønsker du å søke om å jobbe i felt? Les gjennom søknadsprosessen

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid