Foto: Gabriele François Casini
Hjem > Jobb for oss > Livet i felt
Nyheter

Livet i felt

09.05.2017
        

Motivasjon

Hver enkelt har sin egen motivasjon for å arbeide i felt, men vi ser noen fellestrekk som er viktige for alle som velger å jobbe i våre team:

 • Ønsker å vie en del av livet til å bistå mennesker som trenger hjelp
 • Ønsker å inngå et langvarig engasjement med gjentatte oppdrag. Første oppdrag ansees som opplæring
 • Har genuin interesse for mennesker fra andre kulturer  
 • Har evne til og ønske om å dele kunnskap, erfaring og ferdigheter med andre  
 • Ønsker å utfordre seg selv faglig, personlig og kulturelt  
 • Er villig til å ta den personlige oppofringen det er å være borte fra familie og venner over en lengre periode

Arbeidet i felt

Uansett hvor sterk motivasjonen er, så er valget om å dra ut i felt en beslutning man ikke skal ta lett på. Feltlivet er fullt av store utfordringer og mye frustrasjon, men også enorm tilfredsstillelse og personlig belønning. Prosjektene kan befinne seg på de mest avsidesliggende steder i verden, ofte i tøffe områder med begrensede ressurser og bekvemmeligheter. Dette kan innebære at man kun har tilgang til enkelt medisinsk utstyr og forbruksmateriell, lite variert mat (ris, bønner, linser), bekjenskap med ulike dyr (slanger, flaggermus, skorpioner) og få fritidstilbud (portforbud og kun jogging rundt huset du bor i).

Ikke desto mindre sørger Leger Uten Grenser for bosted, ofte under enkle forhold:  egnet vann og sanitærstandard, tilgang til internett der det er mulig, og ansatte som hjelper til med klesvask og matlaging, da du sjelden har tid til dette, i en travel hverdag. Det oppstår ofte et spesielt samhold blant medlemmene i et prosjektteam som kommer fra forskjellige land, med ulik bakgrunn og erfaring. Dette skaper en sterk felles følelse av formål, og utløser kløktighet og oppfinnsomhet for å få ting gjort, samt mye spontan moro. Bofellesskap kan dog også være grobunn for konflikter. 

Etiske retningslinjer

Leger Uten Grenser jobber hele tiden for å hindre og forbygge at noen blir utsatt for diskriminering, trakassering og overgrep i våre prosjekter. Derfor er alle som jobber for oss pålagt å følge strenge retningslinjer og delta i forebyggende arbeid. 

Er du klar?

Du bør være klar over noen utfordringer feltarbeidere ofte står overfor når de jobber og bor i ukjente miljøer under ekstremt vanskelige og stressende forhold.
Informasjonen og spørsmålene som følger er utformet for å hjelpe deg til å vurdere egen motivasjon, faglige ambisjoner og følelsesmessig stabilitet. Det er viktig at du tar deg tid til å tenke over og ærlig vurdere hvorfor du vil dette, hvor ditt engasjement for humanitær hjelp i den typen områder der vi er til stede kommer fra, og om du er klar over noen av de mange begrensningene du vil møte mens du yter hjelp.

Før du søker

Vennligst vurder følgende informasjon nøye før du sender inn søknaden.

Ved å søke om å jobbe med Leger Uten Grenser skal du være klar over at vi arbeider for å gi tilgang til helsetjenester for de mest sårbare befolkningsgruppene i land der:

 • Menneskerettighetsbrudd kan forekomme
 • Homofili kan være straffbart ifølge loven
 • Kvinner, barn og menn, avhengig av deres sosiale-, etniske-  eller stammetilhørighet, ikke nødvendigvis har rettigheter som er allment akseptert og anerkjent i Norge
 • Voldtekt kan brukes som våpen i krig
 • Infeksjonssykdommer og epidemier er vanlig
 • Folk ikke har tilgang til livsviktige medisiner eller tjenester vi ser på som standard i Norge

Vi ser etter feltarbeidere med tekniske og faglige ferdigheter, samt personlige egenskaper som gjør at de enkelt tilpasser seg ulike kulturer, vanskelige levekår og stressende miljøer.
Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet er de to viktigste kvalitetene du må ha for å mestre feltarbeid. Våre prosjekter trenger mennesker som trives i kontinuerlig skiftende omgivelser.


Leveforhold

Å arbeide internasjonalt med Leger Uten Grenser krever at du tilpasser deg ukjent mat, bolig, livstempo, språk og personer som du kanskje, eller kanskje ikke, kommer godt overens med. Uansett hvor du drar, vil det være en helt annen livsstil, og privatlivet ditt og fritiden din kan bli sterkt begrenset. Det er ikke sikkert at du vil ha mulighet til fysisk aktivitet, ha et sosialt liv utenfor teamet eller ha tilgang til internett under hele oppdraget. Noen ganger må du også dele rom og bad med andre.

Tenk over følgende:

 • Høres tanken på å bo i et telt eller i en tradisjonell afrikansk tukul (jordhytte med stråtak hvor det kan finnes småkryp) i en lengre periode ut som en morsom utfordring eller ditt verste mareritt?
 • Vil du takle barske værforhold som ekstrem varme eller kulde, høy luftfuktighet, kraftig regnvær eller tørre ørkenforhold i lange perioder uten tilgang til vifte, luftkondisjonering eller varmeapparat?
 • Holder du ut med masse insekter?
 • Vil du takle å bruke en latrine som er kun et hull i gulvet? Høres en bøttedusj med levende lys (på grunn av begrenset tilgang til strøm og kanskje rennende vann) ut som nok en morsom utfordring? (eller nok et mareritt?)
 • Kan du spise ris og bønner og deretter bønner og ris de fleste måltidene i flere måneder av gangen? (ok, det var kanskje en liten overdrivelse, men begrenset matvariasjon kan være vanlig i felt)
 • Kan du tilpasse deg å ha til dels svært begrenset privatliv, få muligheter for sosialt samvær og bare internettilgang av og til?


På tvers av kulturer

Å arbeide i en ukjent kultur kan føre til misforståelser innen kommunikasjon og ulike oppfatninger. Du kan være i et land der folk har en helt annen forståelse av punktlighet i arbeidet, ansvarlig oppførsel eller respekt for den private sonen.
Å være oppmerksom og tolerant overfor mennesker som kanskje ikke handler eller tenker som deg, er viktig.

Reflekter over hvilken evne du har til å leve tett sammen med, og å vise respekt for, mennesker med en annen tro og kultur enn deg selv:

 • Har du noen gang levd i en kultur som er helt forskjellig fra den du vokste opp i?
 • Er du åpen for å godta at det finnes mer enn én måte å gjøre ting på, og at din måte ikke nødvendigvis er den «rette» i alle sammenhenger?
 • Liker du utfordringen det er å kommunisere med mennesker som har andre språk og/eller kulturelle bakgrunner enn din egen?


Personlig/Familie

Å jobbe internasjonalt innebærer å reise fra sine nærmeste i lange perioder om gangen – vanligvis 6 til 12 måneder.

Noen mennesker ser humanitært hjelpearbeid som en løsning for å helbrede eller flykte fra vanskelige personlige situasjoner hjemme. Følelsesmessig stabilitet er avgjørende for å kunne takle svært stressende og krevende situasjoner i felt. Tenk også litt på konsekvensen av å sette privatlivet ditt på vent i opptil ett år.

Tenk gjennom hvordan det å jobbe i et vanskelig miljø kan påvirke sinnstilstanden din. Det kan være spennende å dra ut i felt, men å komme hjem igjen fra et feltoppdrag der du kan ha vært vitne til traumatiske hendelser, kan være vanskelig for deg og familien. Mange av våre feltarbeidere sier det vanskeligste er å komme hjem.

Tenk over dette:

 • Har du vurdert konsekvensen av å sette privatlivet ditt i Norge på vent i opptil ett år?
   
 • Kan du takle å holde kontakten med familien og venner sjelden og/eller på en uregelmessig basis?
   
 • Kan dine venner og familie også takle det?


Stress

Humanitært arbeid er ofte svært stressende, spesielt i akutte krisesammenhenger. Det er mye ved vårt arbeid som kan føre til stress og kan tappe motivasjonen din for arbeidet: anstrengt forhold til andre teammedlemmer som du både bor og arbeider sammen med, helseproblemer, mangel på kommunikasjon med venner og slektninger hjemme, sikkerhetssituasjonen, hyppige endringer i prosjektet, vanskelige relasjoner med lokale myndigheter, høy arbeidsmengde, høy dødelighet blant pasientene dine, dårlige leveforhold og dårlig kosthold.

Tenk på hvordan du håndterer stress i hverdagen. Vær ærlig mot deg selv. Hvis du frykter problemer og prøver å unngå dem for enhver pris, så er feltarbeid sannsynligvis ikke noe for deg. Når du er med i et team, må du hele tiden være innstilt på problemløsing og i større grad enn her hjemme må du selv sørge for endringen:

 • Er du i stand til å ta tak i problemer og/eller konflikter etter hvert som de oppstår?
 • Har du noen gang bodd og arbeidet med de samme menneskene i lengre perioder?
 • Er du en god kommunikator og tilrettelegger? Beskriver folk deg som en god lytter? Finner du frem til måter å løse problemer på blant kolleger og blant venner?
 • Kan du legge personlige problemer til side for å få fullført arbeidet?
 • Er du perfeksjonist? Vårt arbeid er i ofte i stor grad et kompromiss mer enn perfeksjon.
 • Er du i stand til å reflektere over, og tilpasse atferden din, for å håndtere en situasjon?

En siste ting å reflektere over ...

Disse problemstillingene er ment å være en virkelighetsorientering med tanke på hva det vil si å jobbe for oss. Vi håper du har tenkt grundig gjennom dem.
Selv om det er viktig å ha alt dette i tankene, skal du ikke glemme at tusenvis av mennesker har jobbet med oss gjennom årene, og funnet at erfaringene har vært utfordrende, men også svært givende. For mange av oss har det å dra i felt vært et livsvalg vi ikke ville vært foruten.

Å arbeide for Leger Uten Grenser er ikke bare en jobb eller et nytt eventyr. Ved å bli feltarbeider handler du i solidaritet med befolkninger i nød. Du deler vår oppfatning om at det ikke finnes noen ‘de andre’, men at det bare er 'oss' her på jorda: å reise ut med oss er å anerkjenne det.

Vennligst se på denne korte videoen og reflekter over hvorfor du ønsker å jobbe for Leger Uten Grenser før du leser videre eller begynner å skrive søknaden:
 

 

Er du motivert for å& gå videre? Les mer om søknadsprosessen her. Trenger du mer informasjon? Les ofte stilte spørsmål og svarog kom gjerne på et informasjonsmøte. Er du ikke sikker på at feltarbeid er tingen for deg? Da kan du støtte oss på andre måter. Her kan du lese om andre måter å engasjere deg på.

Mer i denne seksjonen  
Livet i felt
Fordeler og utviklingsmuligheter
Sikkerhet
Informasjonsmøter
Søknadsprosessen
Spørsmål og svar
Hvor finner jeg kurs i tropemedisin?
Ledige stillinger i Norge
Foto: Gabriele François Casini
Hjem > Jobb for oss > Livet i felt
Nyheter

Livet i felt

09.05.2017
        

Motivasjon

Hver enkelt har sin egen motivasjon for å arbeide i felt, men vi ser noen fellestrekk som er viktige for alle som velger å jobbe i våre team:

 • Ønsker å vie en del av livet til å bistå mennesker som trenger hjelp
 • Ønsker å inngå et langvarig engasjement med gjentatte oppdrag. Første oppdrag ansees som opplæring
 • Har genuin interesse for mennesker fra andre kulturer  
 • Har evne til og ønske om å dele kunnskap, erfaring og ferdigheter med andre  
 • Ønsker å utfordre seg selv faglig, personlig og kulturelt  
 • Er villig til å ta den personlige oppofringen det er å være borte fra familie og venner over en lengre periode

Arbeidet i felt

Uansett hvor sterk motivasjonen er, så er valget om å dra ut i felt en beslutning man ikke skal ta lett på. Feltlivet er fullt av store utfordringer og mye frustrasjon, men også enorm tilfredsstillelse og personlig belønning. Prosjektene kan befinne seg på de mest avsidesliggende steder i verden, ofte i tøffe områder med begrensede ressurser og bekvemmeligheter. Dette kan innebære at man kun har tilgang til enkelt medisinsk utstyr og forbruksmateriell, lite variert mat (ris, bønner, linser), bekjenskap med ulike dyr (slanger, flaggermus, skorpioner) og få fritidstilbud (portforbud og kun jogging rundt huset du bor i).

Ikke desto mindre sørger Leger Uten Grenser for bosted, ofte under enkle forhold:  egnet vann og sanitærstandard, tilgang til internett der det er mulig, og ansatte som hjelper til med klesvask og matlaging, da du sjelden har tid til dette, i en travel hverdag. Det oppstår ofte et spesielt samhold blant medlemmene i et prosjektteam som kommer fra forskjellige land, med ulik bakgrunn og erfaring. Dette skaper en sterk felles følelse av formål, og utløser kløktighet og oppfinnsomhet for å få ting gjort, samt mye spontan moro. Bofellesskap kan dog også være grobunn for konflikter. 

Etiske retningslinjer

Leger Uten Grenser jobber hele tiden for å hindre og forbygge at noen blir utsatt for diskriminering, trakassering og overgrep i våre prosjekter. Derfor er alle som jobber for oss pålagt å følge strenge retningslinjer og delta i forebyggende arbeid. 

Er du klar?

Du bør være klar over noen utfordringer feltarbeidere ofte står overfor når de jobber og bor i ukjente miljøer under ekstremt vanskelige og stressende forhold.
Informasjonen og spørsmålene som følger er utformet for å hjelpe deg til å vurdere egen motivasjon, faglige ambisjoner og følelsesmessig stabilitet. Det er viktig at du tar deg tid til å tenke over og ærlig vurdere hvorfor du vil dette, hvor ditt engasjement for humanitær hjelp i den typen områder der vi er til stede kommer fra, og om du er klar over noen av de mange begrensningene du vil møte mens du yter hjelp.

Før du søker

Vennligst vurder følgende informasjon nøye før du sender inn søknaden.

Ved å søke om å jobbe med Leger Uten Grenser skal du være klar over at vi arbeider for å gi tilgang til helsetjenester for de mest sårbare befolkningsgruppene i land der:

 • Menneskerettighetsbrudd kan forekomme
 • Homofili kan være straffbart ifølge loven
 • Kvinner, barn og menn, avhengig av deres sosiale-, etniske-  eller stammetilhørighet, ikke nødvendigvis har rettigheter som er allment akseptert og anerkjent i Norge
 • Voldtekt kan brukes som våpen i krig
 • Infeksjonssykdommer og epidemier er vanlig
 • Folk ikke har tilgang til livsviktige medisiner eller tjenester vi ser på som standard i Norge

Vi ser etter feltarbeidere med tekniske og faglige ferdigheter, samt personlige egenskaper som gjør at de enkelt tilpasser seg ulike kulturer, vanskelige levekår og stressende miljøer.
Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet er de to viktigste kvalitetene du må ha for å mestre feltarbeid. Våre prosjekter trenger mennesker som trives i kontinuerlig skiftende omgivelser.


Leveforhold

Å arbeide internasjonalt med Leger Uten Grenser krever at du tilpasser deg ukjent mat, bolig, livstempo, språk og personer som du kanskje, eller kanskje ikke, kommer godt overens med. Uansett hvor du drar, vil det være en helt annen livsstil, og privatlivet ditt og fritiden din kan bli sterkt begrenset. Det er ikke sikkert at du vil ha mulighet til fysisk aktivitet, ha et sosialt liv utenfor teamet eller ha tilgang til internett under hele oppdraget. Noen ganger må du også dele rom og bad med andre.

Tenk over følgende:

 • Høres tanken på å bo i et telt eller i en tradisjonell afrikansk tukul (jordhytte med stråtak hvor det kan finnes småkryp) i en lengre periode ut som en morsom utfordring eller ditt verste mareritt?
 • Vil du takle barske værforhold som ekstrem varme eller kulde, høy luftfuktighet, kraftig regnvær eller tørre ørkenforhold i lange perioder uten tilgang til vifte, luftkondisjonering eller varmeapparat?
 • Holder du ut med masse insekter?
 • Vil du takle å bruke en latrine som er kun et hull i gulvet? Høres en bøttedusj med levende lys (på grunn av begrenset tilgang til strøm og kanskje rennende vann) ut som nok en morsom utfordring? (eller nok et mareritt?)
 • Kan du spise ris og bønner og deretter bønner og ris de fleste måltidene i flere måneder av gangen? (ok, det var kanskje en liten overdrivelse, men begrenset matvariasjon kan være vanlig i felt)
 • Kan du tilpasse deg å ha til dels svært begrenset privatliv, få muligheter for sosialt samvær og bare internettilgang av og til?


På tvers av kulturer

Å arbeide i en ukjent kultur kan føre til misforståelser innen kommunikasjon og ulike oppfatninger. Du kan være i et land der folk har en helt annen forståelse av punktlighet i arbeidet, ansvarlig oppførsel eller respekt for den private sonen.
Å være oppmerksom og tolerant overfor mennesker som kanskje ikke handler eller tenker som deg, er viktig.

Reflekter over hvilken evne du har til å leve tett sammen med, og å vise respekt for, mennesker med en annen tro og kultur enn deg selv:

 • Har du noen gang levd i en kultur som er helt forskjellig fra den du vokste opp i?
 • Er du åpen for å godta at det finnes mer enn én måte å gjøre ting på, og at din måte ikke nødvendigvis er den «rette» i alle sammenhenger?
 • Liker du utfordringen det er å kommunisere med mennesker som har andre språk og/eller kulturelle bakgrunner enn din egen?


Personlig/Familie

Å jobbe internasjonalt innebærer å reise fra sine nærmeste i lange perioder om gangen – vanligvis 6 til 12 måneder.

Noen mennesker ser humanitært hjelpearbeid som en løsning for å helbrede eller flykte fra vanskelige personlige situasjoner hjemme. Følelsesmessig stabilitet er avgjørende for å kunne takle svært stressende og krevende situasjoner i felt. Tenk også litt på konsekvensen av å sette privatlivet ditt på vent i opptil ett år.

Tenk gjennom hvordan det å jobbe i et vanskelig miljø kan påvirke sinnstilstanden din. Det kan være spennende å dra ut i felt, men å komme hjem igjen fra et feltoppdrag der du kan ha vært vitne til traumatiske hendelser, kan være vanskelig for deg og familien. Mange av våre feltarbeidere sier det vanskeligste er å komme hjem.

Tenk over dette:

 • Har du vurdert konsekvensen av å sette privatlivet ditt i Norge på vent i opptil ett år?
   
 • Kan du takle å holde kontakten med familien og venner sjelden og/eller på en uregelmessig basis?
   
 • Kan dine venner og familie også takle det?


Stress

Humanitært arbeid er ofte svært stressende, spesielt i akutte krisesammenhenger. Det er mye ved vårt arbeid som kan føre til stress og kan tappe motivasjonen din for arbeidet: anstrengt forhold til andre teammedlemmer som du både bor og arbeider sammen med, helseproblemer, mangel på kommunikasjon med venner og slektninger hjemme, sikkerhetssituasjonen, hyppige endringer i prosjektet, vanskelige relasjoner med lokale myndigheter, høy arbeidsmengde, høy dødelighet blant pasientene dine, dårlige leveforhold og dårlig kosthold.

Tenk på hvordan du håndterer stress i hverdagen. Vær ærlig mot deg selv. Hvis du frykter problemer og prøver å unngå dem for enhver pris, så er feltarbeid sannsynligvis ikke noe for deg. Når du er med i et team, må du hele tiden være innstilt på problemløsing og i større grad enn her hjemme må du selv sørge for endringen:

 • Er du i stand til å ta tak i problemer og/eller konflikter etter hvert som de oppstår?
 • Har du noen gang bodd og arbeidet med de samme menneskene i lengre perioder?
 • Er du en god kommunikator og tilrettelegger? Beskriver folk deg som en god lytter? Finner du frem til måter å løse problemer på blant kolleger og blant venner?
 • Kan du legge personlige problemer til side for å få fullført arbeidet?
 • Er du perfeksjonist? Vårt arbeid er i ofte i stor grad et kompromiss mer enn perfeksjon.
 • Er du i stand til å reflektere over, og tilpasse atferden din, for å håndtere en situasjon?

En siste ting å reflektere over ...

Disse problemstillingene er ment å være en virkelighetsorientering med tanke på hva det vil si å jobbe for oss. Vi håper du har tenkt grundig gjennom dem.
Selv om det er viktig å ha alt dette i tankene, skal du ikke glemme at tusenvis av mennesker har jobbet med oss gjennom årene, og funnet at erfaringene har vært utfordrende, men også svært givende. For mange av oss har det å dra i felt vært et livsvalg vi ikke ville vært foruten.

Å arbeide for Leger Uten Grenser er ikke bare en jobb eller et nytt eventyr. Ved å bli feltarbeider handler du i solidaritet med befolkninger i nød. Du deler vår oppfatning om at det ikke finnes noen ‘de andre’, men at det bare er 'oss' her på jorda: å reise ut med oss er å anerkjenne det.

Vennligst se på denne korte videoen og reflekter over hvorfor du ønsker å jobbe for Leger Uten Grenser før du leser videre eller begynner å skrive søknaden:
 

 

Er du motivert for å& gå videre? Les mer om søknadsprosessen her. Trenger du mer informasjon? Les ofte stilte spørsmål og svarog kom gjerne på et informasjonsmøte. Er du ikke sikker på at feltarbeid er tingen for deg? Da kan du støtte oss på andre måter. Her kan du lese om andre måter å engasjere deg på.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen