Foto: Fathema Murtaza/MSF
Hjem > Jobb for oss > Innsats mot diskriminering, trakassering og overgrep i Leger Uten Grenser
Nyheter

Innsats mot diskriminering, trakassering og overgrep i Leger Uten Grenser

Alle som er involvert i organisasjonen, eller som er i kontakt med Leger Uten Grenser i felt, skal være klar over hvordan de kan rapportere inn slike saker, og vite at disse blir håndtert ordentlig og konfidensielt. Det finnes også tiltak og forebyggingsarbeid, samt retningslinjer alle ansatte i Leger Uten Grenser er nødt til å følge.

Ofte går man som feltarbeider inn i et samfunn som opplever en krise; mange mennesker kan befinne seg i fortvilte situasjoner og trenger humanitærhjelp. Som hjelpearbeider har man ofte et enormt ansvar og kan bli utsatt for mye stress.  Mange befinner seg i en maktposisjon, i tillegg til at man jobber under ekstreme forhold. Dette kan være en farlig kombinasjon som krever god forberedelse, streng rekruttering, sterk rolleforståelse og tydelige retningslinjer. 

Leger Uten Grenser tolererer ikke diskriminering, trakassering eller overgrep, eller at våre ansatte misbruker stillingen sin. 

Organisasjonen har i tillegg til retningslinjer flere tiltak for å forebygge og hindre diskriminering, trakassering eller overgrep. Alle våre ansatte har et felles ansvar for å sørge for at disse blir gjennomført, men det er personer i lederstillinger som har hovedansvaret.  Det innebærer blant annet å sørge for at varslingsmekanismer og rutiner blir styrket på tvers av organisasjonen, og å gi støtte til fornærmede og de som varsler, samt sørge for at forebyggende arbeid blir gjennomført.  

Klageinstanser 

Når diskriminering, trakassering eller overgrep finner sted i våre prosjekter sørger vi for at de som er rammet, er klar over hvordan de kan rapportere inn slike saker, og at disse blir håndtert ordentlig og konfidensielt. Rapporteringen kan enten gå gjennom ledelsen eller gjennom spesifikke rapporteringskanaler. Dette gjelder for ansatte, pasienter og andre Leger Uten Grenser er i kontakt med gjennom sitt arbeid.

Å skape bevissthet

Leger Uten Grenser jobber hele tiden for å sørge for at pasienter og ansatte er klar over hvilke klagemekanismer og rutiner organisasjonen har for å rapportere eller varsle om overgrep, trakassering eller diskriminering. Dette kommuniseres gjennom veiledningshefter, orienteringsmøter, feltbesøk og trening. Dessuten finnes det digitale orienteringer og læringsmoduler om adferd og ledelse som regelmessig blir oppdatert og forbedret.

Det viktigste for Leger Uten Grenser er å sørge for at de som blir utsatt for slike hendelser, faktisk tør å rapportere dette.  Målet vårt er at alle skal føle seg trygge, ingen trenger å være redd for å varsle eller behøver å bekymre seg for egen stilling og sikkerhet. Dette krever mye arbeid, oppmerksomhet og ressurser og er et område vi hele tiden jobber med å bli bedre på. 

Konfidensiell håndtering av sakene 

Det viktigste for Leger Uten Grenser er arbeidsforholdet, sikkerheten og helsen til ofre og varslere. De som er rammet skal bli tatt på alvor og få oppmerksomhet og støtte av organisasjonen. Det inkluderer psykologisk og medisinsk bistand, samt juridisk støtte. 

Alle saker blir behandlet konfidensielt og er taushetsbelagte. I noen tilfeller starter vi granskninger for å finne fakta, pålegge sanksjoner og for å identifisere forebyggende tiltak som kan hjelpe oss videre. Konsekvensene varierer fra formelle advarsler, obligatorisk trening og midlertidig eller endelig oppsigelse. Det er de involverte som selv velger om de ønsker å gå rettens vei. Leger Uten Grenser respekterer og stiller seg bak den avgjørelsen som blir tatt av vedkommende.

Når det kommer til saker som omhandler misbruk av mindreårige står det i retningslinjene våre at man skal rapportere saken videre til den juridiske instansen i landet, avhengig av hva som vurderes å være til barnets beste og tilgangen på slike instanser.

Hovedutfordringer

Våre varslingsrutiner er kontinuerlig under utvikling, men likevel tror vi at diskriminering, trakassering og overgrep er underrapportert i Leger Uten Grenser. 
I 2018 hadde Leger Uten Grenser over 43.000 ansatte i felt. Det har vært en signifikant økning i antall varsler, med 356 varsler i 2018 i forhold til 182 varsler i 2017. Disse tallene er bare fra felt, ikke fra hovedkontorene. Vi håper at disse tallene er en indikasjon på at et økt fokus på problemet har ført til at flere tør å varsle. 

Etter en intern granskning ble det bekreftet at 134 av varslene var misbruk eller upassende oppførsel, mot 83 i 2017. Dette inkluderer 78 tilfeller av misbruk, sammenlignet med 61 tilfeller i 2017. Misbruk inkluderer seksuelt misbruk, trakassering og utnyttelse, maktmisbruk, psykologisk trakassering, diskriminering og fysisk vold. Totalt fikk 52 ansatte sparken på grunn av misbruk i 2018, mot 58 i 2017.

Av de 78 varslene om misbruk, omhandlet 59 seksuelt misbruk, trakassering eller utnyttelse, i forhold til 32 i 2017. 36 ansatte fikk sparken som resultat av dette i 2018, mot 20 i 2017.

Det ble også bekreftet 56 tilfeller av upassende oppførsel, i forhold til 22 i 2017. Upassende oppførsel inkluderer lederfeil, upassende forhold, stoffmisbruk og upassende oppførsel som ikke er i samsvar med lokale samfunnsnormer eller som påvirker de ansattes samhold i teamet.
Tallene fra 2018 viser en økning i rapportering av uakseptabel oppførsel sammenlignet med tallene fra 2017. Vi tror fortsatt at det finnes store mørketall, sannsynligvis på grunn av utfordringer med underrapportering og datainnsamling.

Det er fremdeles mange utfordringer for de som ønsker å rapportere inn misbruk, overgrep og trakassering. Frykten for å ikke bli trodd, stigmatisering, eller bekymring for gjentakelse, er noen av utfordringene man møter. Det er utfordringer som vi også finner generelt i samfunnet. 
Disse utfordringene gjelder særlig når vi jobber med akutt nødhjelp i større krise- og konfliktområder, hvor sivilbefolkningen generelt mangler beskyttelse, det er mye vold og i områder hvor store deler av befolkningen er avhengig av humanitærhjelp.

Vi oppfordrer hele tiden ansatte, pasienter eller andre som kommer i kontakt med Leger Uten Grenser å rapportere alle tilfeller av upassende oppførsel.

Å oppnå og opprettholde et jobbmiljø fritt for misbruk og trakassering er et pågående arbeid, som alle er ansvarlige for. Vi forplikter oss også til å ikke gjøre skade på sårbare mennesker vi hjelper.

Vi jobber hele tiden for å bli bedre

Leger Uten Grenser er en stor nødhjelpsorganisasjon hvor det foregår mange utskiftninger, og med ansatte fra mange ulike land og kulturer. Dette krever at vi som organisasjon hele tiden må sørge for å skape bevisstgjøring rundt retningslinjer om misbruk og trakassering for våre ansatte, og sørge for at alle vet hvordan man kan rapportere inn, og varsle om, upassende forhold. 

Alle fra besøkende fra hovedkontoret til medlemmer og pasienter, skal være klare over at disse klageinstansene eksisterer, og hvordan de skal benyttes. 

Leger Uten Grenser har et ansvar for å sørge for at retningslinjene blir respektert, at det hele tiden finnes forebyggende tiltak og at vi kontinuerlig jobber for å forbedre oss. 

Etiske retningslinjer

Alle Leger Uten Grensers ansatte skal skrive under og etterfølge våre etiske retningslinjer som du finner her

Mer i denne seksjonen  
Livet i felt
Fordeler og utviklingsmuligheter
Sikkerhet
Informasjonsmøter
Søknadsprosessen
Spørsmål og svar
Hvor finner jeg kurs i tropemedisin?
Ledige stillinger i Norge
Foto: Fathema Murtaza/MSF
Hjem > Jobb for oss > Innsats mot diskriminering, trakassering og overgrep i Leger Uten Grenser
Nyheter

Innsats mot diskriminering, trakassering og overgrep i Leger Uten Grenser

Alle som er involvert i organisasjonen, eller som er i kontakt med Leger Uten Grenser i felt, skal være klar over hvordan de kan rapportere inn slike saker, og vite at disse blir håndtert ordentlig og konfidensielt. Det finnes også tiltak og forebyggingsarbeid, samt retningslinjer alle ansatte i Leger Uten Grenser er nødt til å følge.

Ofte går man som feltarbeider inn i et samfunn som opplever en krise; mange mennesker kan befinne seg i fortvilte situasjoner og trenger humanitærhjelp. Som hjelpearbeider har man ofte et enormt ansvar og kan bli utsatt for mye stress.  Mange befinner seg i en maktposisjon, i tillegg til at man jobber under ekstreme forhold. Dette kan være en farlig kombinasjon som krever god forberedelse, streng rekruttering, sterk rolleforståelse og tydelige retningslinjer. 

Leger Uten Grenser tolererer ikke diskriminering, trakassering eller overgrep, eller at våre ansatte misbruker stillingen sin. 

Organisasjonen har i tillegg til retningslinjer flere tiltak for å forebygge og hindre diskriminering, trakassering eller overgrep. Alle våre ansatte har et felles ansvar for å sørge for at disse blir gjennomført, men det er personer i lederstillinger som har hovedansvaret.  Det innebærer blant annet å sørge for at varslingsmekanismer og rutiner blir styrket på tvers av organisasjonen, og å gi støtte til fornærmede og de som varsler, samt sørge for at forebyggende arbeid blir gjennomført.  

Klageinstanser 

Når diskriminering, trakassering eller overgrep finner sted i våre prosjekter sørger vi for at de som er rammet, er klar over hvordan de kan rapportere inn slike saker, og at disse blir håndtert ordentlig og konfidensielt. Rapporteringen kan enten gå gjennom ledelsen eller gjennom spesifikke rapporteringskanaler. Dette gjelder for ansatte, pasienter og andre Leger Uten Grenser er i kontakt med gjennom sitt arbeid.

Å skape bevissthet

Leger Uten Grenser jobber hele tiden for å sørge for at pasienter og ansatte er klar over hvilke klagemekanismer og rutiner organisasjonen har for å rapportere eller varsle om overgrep, trakassering eller diskriminering. Dette kommuniseres gjennom veiledningshefter, orienteringsmøter, feltbesøk og trening. Dessuten finnes det digitale orienteringer og læringsmoduler om adferd og ledelse som regelmessig blir oppdatert og forbedret.

Det viktigste for Leger Uten Grenser er å sørge for at de som blir utsatt for slike hendelser, faktisk tør å rapportere dette.  Målet vårt er at alle skal føle seg trygge, ingen trenger å være redd for å varsle eller behøver å bekymre seg for egen stilling og sikkerhet. Dette krever mye arbeid, oppmerksomhet og ressurser og er et område vi hele tiden jobber med å bli bedre på. 

Konfidensiell håndtering av sakene 

Det viktigste for Leger Uten Grenser er arbeidsforholdet, sikkerheten og helsen til ofre og varslere. De som er rammet skal bli tatt på alvor og få oppmerksomhet og støtte av organisasjonen. Det inkluderer psykologisk og medisinsk bistand, samt juridisk støtte. 

Alle saker blir behandlet konfidensielt og er taushetsbelagte. I noen tilfeller starter vi granskninger for å finne fakta, pålegge sanksjoner og for å identifisere forebyggende tiltak som kan hjelpe oss videre. Konsekvensene varierer fra formelle advarsler, obligatorisk trening og midlertidig eller endelig oppsigelse. Det er de involverte som selv velger om de ønsker å gå rettens vei. Leger Uten Grenser respekterer og stiller seg bak den avgjørelsen som blir tatt av vedkommende.

Når det kommer til saker som omhandler misbruk av mindreårige står det i retningslinjene våre at man skal rapportere saken videre til den juridiske instansen i landet, avhengig av hva som vurderes å være til barnets beste og tilgangen på slike instanser.

Hovedutfordringer

Våre varslingsrutiner er kontinuerlig under utvikling, men likevel tror vi at diskriminering, trakassering og overgrep er underrapportert i Leger Uten Grenser. 
I 2018 hadde Leger Uten Grenser over 43.000 ansatte i felt. Det har vært en signifikant økning i antall varsler, med 356 varsler i 2018 i forhold til 182 varsler i 2017. Disse tallene er bare fra felt, ikke fra hovedkontorene. Vi håper at disse tallene er en indikasjon på at et økt fokus på problemet har ført til at flere tør å varsle. 

Etter en intern granskning ble det bekreftet at 134 av varslene var misbruk eller upassende oppførsel, mot 83 i 2017. Dette inkluderer 78 tilfeller av misbruk, sammenlignet med 61 tilfeller i 2017. Misbruk inkluderer seksuelt misbruk, trakassering og utnyttelse, maktmisbruk, psykologisk trakassering, diskriminering og fysisk vold. Totalt fikk 52 ansatte sparken på grunn av misbruk i 2018, mot 58 i 2017.

Av de 78 varslene om misbruk, omhandlet 59 seksuelt misbruk, trakassering eller utnyttelse, i forhold til 32 i 2017. 36 ansatte fikk sparken som resultat av dette i 2018, mot 20 i 2017.

Det ble også bekreftet 56 tilfeller av upassende oppførsel, i forhold til 22 i 2017. Upassende oppførsel inkluderer lederfeil, upassende forhold, stoffmisbruk og upassende oppførsel som ikke er i samsvar med lokale samfunnsnormer eller som påvirker de ansattes samhold i teamet.
Tallene fra 2018 viser en økning i rapportering av uakseptabel oppførsel sammenlignet med tallene fra 2017. Vi tror fortsatt at det finnes store mørketall, sannsynligvis på grunn av utfordringer med underrapportering og datainnsamling.

Det er fremdeles mange utfordringer for de som ønsker å rapportere inn misbruk, overgrep og trakassering. Frykten for å ikke bli trodd, stigmatisering, eller bekymring for gjentakelse, er noen av utfordringene man møter. Det er utfordringer som vi også finner generelt i samfunnet. 
Disse utfordringene gjelder særlig når vi jobber med akutt nødhjelp i større krise- og konfliktområder, hvor sivilbefolkningen generelt mangler beskyttelse, det er mye vold og i områder hvor store deler av befolkningen er avhengig av humanitærhjelp.

Vi oppfordrer hele tiden ansatte, pasienter eller andre som kommer i kontakt med Leger Uten Grenser å rapportere alle tilfeller av upassende oppførsel.

Å oppnå og opprettholde et jobbmiljø fritt for misbruk og trakassering er et pågående arbeid, som alle er ansvarlige for. Vi forplikter oss også til å ikke gjøre skade på sårbare mennesker vi hjelper.

Vi jobber hele tiden for å bli bedre

Leger Uten Grenser er en stor nødhjelpsorganisasjon hvor det foregår mange utskiftninger, og med ansatte fra mange ulike land og kulturer. Dette krever at vi som organisasjon hele tiden må sørge for å skape bevisstgjøring rundt retningslinjer om misbruk og trakassering for våre ansatte, og sørge for at alle vet hvordan man kan rapportere inn, og varsle om, upassende forhold. 

Alle fra besøkende fra hovedkontoret til medlemmer og pasienter, skal være klare over at disse klageinstansene eksisterer, og hvordan de skal benyttes. 

Leger Uten Grenser har et ansvar for å sørge for at retningslinjene blir respektert, at det hele tiden finnes forebyggende tiltak og at vi kontinuerlig jobber for å forbedre oss. 

Etiske retningslinjer

Alle Leger Uten Grensers ansatte skal skrive under og etterfølge våre etiske retningslinjer som du finner her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen