Foto: Fathema Murtaza/MSF
Hjem > Jobb for oss > Innsats mot diskriminering, trakassering og overgrep i Leger Uten Grenser
Nyheter

Innsats mot diskriminering, trakassering og overgrep i Leger Uten Grenser

Alle som er involvert i organisasjonen, eller som er i kontakt med Leger Uten Grenser i felt, skal være klar over hvordan de kan rapportere inn slike saker, og vite at disse blir håndtert ordentlig og konfidensielt. Det finnes også tiltak og forebyggingsarbeid, samt retningslinjer alle ansatte i Leger Uten Grenser er nødt til å følge.  

Ofte går man som feltarbeider inn i et samfunn som opplever en krise; mange mennesker kan befinne seg i fortvilte situasjoner og trenger humanitærhjelp. Som hjelpearbeider har man ofte et enormt ansvar og kan bli utsatt for mye stress.  Mange befinner seg i en maktposisjon, i tillegg til at man jobber under ekstreme forhold. Dette kan være en farlig kombinasjon som krever god forberedelse, streng rekruttering, sterk rolleforståelse og tydelige retningslinjer. 

Leger Uten Grenser tolererer ikke diskriminering, trakassering eller overgrep, eller at våre ansatte misbruker stillingen sin. 

Organisasjonen har i tillegg til retningslinjer flere tiltak for å forebygge og hindre diskriminering, trakassering eller overgrep. Alle våre ansatte har et felles ansvar for å sørge for at disse blir gjennomført, men det er personer i lederstillinger som har hovedansvaret.  Det innebærer blant annet å sørge for at varslingsmekanismer og rutiner blir styrket på tvers av organisasjonen, og å gi støtte til fornærmede og de som varsler, samt sørge for at forebyggende arbeid blir gjennomført.  

Klageinstanser 


Når diskriminering, trakassering eller overgrep finner sted i våre prosjekter, sørger vi for at de som er rammet, eller ønsker å varsle, er klar over hvordan de kan rapportere inn slike saker, og at disse blir håndtert ordentlig og konfidensielt. Rapporteringen kan enten gå gjennom ledelsen eller hvis dette ikke er mulig, gjennom andre kanaler. Dette gjelder for ansatte, pasienter og andre Leger Uten Grenser er i kontakt med gjennom sitt arbeid. 

 

Å skape bevissthet

Leger Uten Grenser jobber hele tiden for å sørge for at pasienter og ansatte er klar over hva slags klagemekanismer og rutiner organisasjonen har for å rapportere eller varsle om overgrep, trakassering eller diskriminering. Dette kommuniseres gjennom veiledningshefter, orienteringsmøter, feltbesøk og trening. Dessuten finnes det e-orientering og læringsmoduler om adferd og ledelse som regelmessig blir oppdatert og forbedret. 

Det viktigste for Leger Uten Grenser er å sørge for at de som blir utsatt for slike hendelser, eller varsler om overgrep, trakassering eller diskriminering, faktisk tør å rapportere dette.  Målet vårt er at alle skal føle seg trygge, hvor ingen trenger å være redd for å varsle, eller behøver å bekymre seg for egen stilling og sikkerhet. Dette krever mye arbeid, oppmerksomhet og ressurser, et område vi hele tiden jobber med å bli bedre på. 

 

Konfidensiell håndtering av sakene 

Det viktigste for Leger Uten Grenser er sikkerheten og helsen til ofre og varslere. De som er rammet skal bli tatt på alvor, og få oppmerksomhet og støtte av organisasjonen. Det inkluderer psykologisk og medisinsk bistand, samt juridisk støtte. 

Alle saker blir behandlet konfidensielt - og er taushetsbelagte. I noen tilfeller starter vi granskninger for å finne fakta, pålegge sanksjoner, og for å identifisere forebyggende tiltak som kan hjelpe oss videre. Konsekvensene varierer fra formelle advarsler, obligatorisk trening, midlertidig eller endelig oppsigelse. 

Det er de involverte som selv velger om de ønsker å gå rettens vei, og Leger Uten Grenser respekterer og stiller seg bak den avgjørelsen som blir tatt av vedkommende. 

Når det kommer til saker som omhandler misbruk av mindreårige, står det i retningslinjene våre at man skal rapportere saken videre til den juridiske instansen i landet, avhengig av hva som vurderes å være til barnets beste.

 

Hovedutfordringer

Våre varslingsrutiner er kontinuerlig under utvikling, men likevel tror vi at diskriminering, trakassering og overgrep er underrapportert i Leger Uten Grenser. 

I 2017 jobbet det flere enn 40.000 i felt for Leger Uten Grenser, og 146 klager ble rapportert til hovedkontorene. Innhold i klagene inkluderte maktmisbruk, misbruk, diskriminering, trakassering og andre former for upassende adferd. Det inkluderer ikke tilfeller som har blitt håndtert direkte i felt, og dermed ikke rapportert til hovedkontorene. 

Etter en intern granskning handlet 40 av disse klagene om misbruk og trakassering. 24 av disse sakene dreide seg om seksuelt misbruk eller seksuell trakassering. To av tilfellene involverte forhold mellom Leger Uten Grenser-ansatte og ikke-ansatte (pasienter, pårørende eller andre i lokalmiljøet). I de 24 sakene mistet 19 ansatte jobben. De gjenværende fikk advarsler og midlertidig suspendering. 

Det er fremdeles mange utfordringer for de som ønsker å rapportere inn misbruk, overgrep og trakassering. Frykten for å ikke bli trodd, stigmatisering, eller bekymring for gjentakelse, er noen av utfordringene man møter, utfordringer som vi også finner generelt i samfunnet. 

Disse utfordringene gjelder særlig når vi jobber med akutt nødhjelp i større krise- og konfliktområder, hvor sivilbefolkningen generelt mangler beskyttelse, hvor det er mye vold, og i områder hvor store deler av befolkningen er avhengig av humanitærhjelp. 

 

Vi jobber hele tiden for å bli bedre

Leger Uten Grenser er en stor nødhjelpsorganisasjon hvor det foregår mange utskiftninger, og med ansatte fra mange ulike land og kulturer. Dette krever at vi som organisasjon hele tiden må sørge for å skape bevisstgjøring rundt retningslinjer om misbruk og trakassering for våre ansatte, og sørge for at alle vet hvordan man kan rapportere inn, og varsle om, upassende forhold. 

Alle - fra besøkende fra hovedkontoret til medlemmer og pasienter - skal være klare over at disse klageinstansene eksisterer, og hvordan de skal benyttes. 

Leger Uten Grenser har et ansvar for å sørge for at retningslinjene blir respektert, at det hele tiden finnes forebyggende tiltak, og at vi kontinuerlig jobber for å forbedre oss. 

Vi forplikter oss til å beskytte de sårbare menneskene vi skal gi medisinsk helsehjelp til på en etisk og forsvarlig måte. 

 

Vi følger vår Code of conduct som sier: 

1. Leger Uten Grenser-ansatte skal ikke tolerere fysisk eller psykologisk angrep eller trakassering mot individer, eller noen som helst oppførsel som undergraver menneskelig verdighet.

2. Leger Uten Grenser-ansatte skal ikke under noen omstendigheter akseptere seksuell omgang med mindreårige.

3. Leger Uten Grenser-ansatte skal ikke akseptere noen oppførsel som utnytter sårbarheten til andre i økonomisk eller sosial forstand.

4. Leger Uten Grenser-ansatte skal ikke utnytte posisjonen sin for personlig vinning.

5. Leger Uten Grenser-ansatte skal respektere livssynet, livvstilen, religionen og troen til kolleger og lokalbefolkningen, så lenge disse ikke strider mot humanitære prinsipper og Leger Uten Grensers verdier.

Mer i denne seksjonen  
Livet i felt
Fordeler og utviklingsmuligheter
Sikkerhet
Informasjonsmøter
Søknadsprosessen
Spørsmål og svar
Hvor finner jeg kurs i tropemedisin?
Ledige stillinger i Norge
Foto: Fathema Murtaza/MSF
Hjem > Jobb for oss > Innsats mot diskriminering, trakassering og overgrep i Leger Uten Grenser
Nyheter

Innsats mot diskriminering, trakassering og overgrep i Leger Uten Grenser

Alle som er involvert i organisasjonen, eller som er i kontakt med Leger Uten Grenser i felt, skal være klar over hvordan de kan rapportere inn slike saker, og vite at disse blir håndtert ordentlig og konfidensielt. Det finnes også tiltak og forebyggingsarbeid, samt retningslinjer alle ansatte i Leger Uten Grenser er nødt til å følge.  

Ofte går man som feltarbeider inn i et samfunn som opplever en krise; mange mennesker kan befinne seg i fortvilte situasjoner og trenger humanitærhjelp. Som hjelpearbeider har man ofte et enormt ansvar og kan bli utsatt for mye stress.  Mange befinner seg i en maktposisjon, i tillegg til at man jobber under ekstreme forhold. Dette kan være en farlig kombinasjon som krever god forberedelse, streng rekruttering, sterk rolleforståelse og tydelige retningslinjer. 

Leger Uten Grenser tolererer ikke diskriminering, trakassering eller overgrep, eller at våre ansatte misbruker stillingen sin. 

Organisasjonen har i tillegg til retningslinjer flere tiltak for å forebygge og hindre diskriminering, trakassering eller overgrep. Alle våre ansatte har et felles ansvar for å sørge for at disse blir gjennomført, men det er personer i lederstillinger som har hovedansvaret.  Det innebærer blant annet å sørge for at varslingsmekanismer og rutiner blir styrket på tvers av organisasjonen, og å gi støtte til fornærmede og de som varsler, samt sørge for at forebyggende arbeid blir gjennomført.  

Klageinstanser 


Når diskriminering, trakassering eller overgrep finner sted i våre prosjekter, sørger vi for at de som er rammet, eller ønsker å varsle, er klar over hvordan de kan rapportere inn slike saker, og at disse blir håndtert ordentlig og konfidensielt. Rapporteringen kan enten gå gjennom ledelsen eller hvis dette ikke er mulig, gjennom andre kanaler. Dette gjelder for ansatte, pasienter og andre Leger Uten Grenser er i kontakt med gjennom sitt arbeid. 

 

Å skape bevissthet

Leger Uten Grenser jobber hele tiden for å sørge for at pasienter og ansatte er klar over hva slags klagemekanismer og rutiner organisasjonen har for å rapportere eller varsle om overgrep, trakassering eller diskriminering. Dette kommuniseres gjennom veiledningshefter, orienteringsmøter, feltbesøk og trening. Dessuten finnes det e-orientering og læringsmoduler om adferd og ledelse som regelmessig blir oppdatert og forbedret. 

Det viktigste for Leger Uten Grenser er å sørge for at de som blir utsatt for slike hendelser, eller varsler om overgrep, trakassering eller diskriminering, faktisk tør å rapportere dette.  Målet vårt er at alle skal føle seg trygge, hvor ingen trenger å være redd for å varsle, eller behøver å bekymre seg for egen stilling og sikkerhet. Dette krever mye arbeid, oppmerksomhet og ressurser, et område vi hele tiden jobber med å bli bedre på. 

 

Konfidensiell håndtering av sakene 

Det viktigste for Leger Uten Grenser er sikkerheten og helsen til ofre og varslere. De som er rammet skal bli tatt på alvor, og få oppmerksomhet og støtte av organisasjonen. Det inkluderer psykologisk og medisinsk bistand, samt juridisk støtte. 

Alle saker blir behandlet konfidensielt - og er taushetsbelagte. I noen tilfeller starter vi granskninger for å finne fakta, pålegge sanksjoner, og for å identifisere forebyggende tiltak som kan hjelpe oss videre. Konsekvensene varierer fra formelle advarsler, obligatorisk trening, midlertidig eller endelig oppsigelse. 

Det er de involverte som selv velger om de ønsker å gå rettens vei, og Leger Uten Grenser respekterer og stiller seg bak den avgjørelsen som blir tatt av vedkommende. 

Når det kommer til saker som omhandler misbruk av mindreårige, står det i retningslinjene våre at man skal rapportere saken videre til den juridiske instansen i landet, avhengig av hva som vurderes å være til barnets beste.

 

Hovedutfordringer

Våre varslingsrutiner er kontinuerlig under utvikling, men likevel tror vi at diskriminering, trakassering og overgrep er underrapportert i Leger Uten Grenser. 

I 2017 jobbet det flere enn 40.000 i felt for Leger Uten Grenser, og 146 klager ble rapportert til hovedkontorene. Innhold i klagene inkluderte maktmisbruk, misbruk, diskriminering, trakassering og andre former for upassende adferd. Det inkluderer ikke tilfeller som har blitt håndtert direkte i felt, og dermed ikke rapportert til hovedkontorene. 

Etter en intern granskning handlet 40 av disse klagene om misbruk og trakassering. 24 av disse sakene dreide seg om seksuelt misbruk eller seksuell trakassering. To av tilfellene involverte forhold mellom Leger Uten Grenser-ansatte og ikke-ansatte (pasienter, pårørende eller andre i lokalmiljøet). I de 24 sakene mistet 19 ansatte jobben. De gjenværende fikk advarsler og midlertidig suspendering. 

Det er fremdeles mange utfordringer for de som ønsker å rapportere inn misbruk, overgrep og trakassering. Frykten for å ikke bli trodd, stigmatisering, eller bekymring for gjentakelse, er noen av utfordringene man møter, utfordringer som vi også finner generelt i samfunnet. 

Disse utfordringene gjelder særlig når vi jobber med akutt nødhjelp i større krise- og konfliktområder, hvor sivilbefolkningen generelt mangler beskyttelse, hvor det er mye vold, og i områder hvor store deler av befolkningen er avhengig av humanitærhjelp. 

 

Vi jobber hele tiden for å bli bedre

Leger Uten Grenser er en stor nødhjelpsorganisasjon hvor det foregår mange utskiftninger, og med ansatte fra mange ulike land og kulturer. Dette krever at vi som organisasjon hele tiden må sørge for å skape bevisstgjøring rundt retningslinjer om misbruk og trakassering for våre ansatte, og sørge for at alle vet hvordan man kan rapportere inn, og varsle om, upassende forhold. 

Alle - fra besøkende fra hovedkontoret til medlemmer og pasienter - skal være klare over at disse klageinstansene eksisterer, og hvordan de skal benyttes. 

Leger Uten Grenser har et ansvar for å sørge for at retningslinjene blir respektert, at det hele tiden finnes forebyggende tiltak, og at vi kontinuerlig jobber for å forbedre oss. 

Vi forplikter oss til å beskytte de sårbare menneskene vi skal gi medisinsk helsehjelp til på en etisk og forsvarlig måte. 

 

Vi følger vår Code of conduct som sier: 

1. Leger Uten Grenser-ansatte skal ikke tolerere fysisk eller psykologisk angrep eller trakassering mot individer, eller noen som helst oppførsel som undergraver menneskelig verdighet.

2. Leger Uten Grenser-ansatte skal ikke under noen omstendigheter akseptere seksuell omgang med mindreårige.

3. Leger Uten Grenser-ansatte skal ikke akseptere noen oppførsel som utnytter sårbarheten til andre i økonomisk eller sosial forstand.

4. Leger Uten Grenser-ansatte skal ikke utnytte posisjonen sin for personlig vinning.

5. Leger Uten Grenser-ansatte skal respektere livssynet, livvstilen, religionen og troen til kolleger og lokalbefolkningen, så lenge disse ikke strider mot humanitære prinsipper og Leger Uten Grensers verdier.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen