Foto: Tom Barnes/ Leger Uten Grenser
Hjem > Jobb for oss > Fordeler og utviklingsmuligheter
Nyheter

Fordeler og utviklingsmuligheter

07.08.2017 | Oppdatert 06.03.2023

Uansett hvor og hva slags arbeid du gjør i felt, vil du få en unik mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig.

Lengden på oppdragene

Et typisk første feltoppdrag varer i seks til tolv måneder. Dette er fordi alle feltarbeidere trenger tid til å akklimatisere seg til arbeidet og miljøet slik at de kan påta seg en betydelig grad av ansvar i prosjektet. Samtidig er det viktig både for våre mange lokalt ansatte og for pasientene med kontinuitet i teamet over en viss tid.

Et oppdrag kan være av kortere varighet hvis det dreier seg om akutt nødhjelp eller behov drevet av spesielle omstendigheter, for eksempel kan kirurger, fødselsleger/gynekologer og anestesileger unntas fra dette kravet på grunn av vaktansvaret de har hvis de er eneste person tilstede i felt med unnværlig livreddende kompetanse. Et typisk første feltoppdrag varer for disse tre profilene, i tre måneder. Det påfølgende oppdraget vil vanligvis vare mellom seks uker og tre måneder.

Noen feltprosjekter blir igangsatt som svar på plutselige og omfattende katastrofer, enten det er naturkatastrofer eller andre akutte kriser, og disse krever erfarne feltarbeidere som er tilgjengelige på kort varsel, og for kortere varighet.

Typer engasjement

Mange feltarbeidere liker å ha fleksibilitet til å kunne påta seg oppdrag i ulike perioder i sin karriere her hjemme eller når personlige forhold tillater det. For andre derimot, er det å jobbe for Leger Uten Grenser en livsstil.

Feltarbeiderne våre har en dedikert HR-medarbeider som har ansvar for deres yrkesprofil, og som jobber sammen med dem for å utvikle en karrierevei. Det finnes mange langsiktige karrieremuligheter med økende ansvar, omfang og kompleksitet over tid – og med mulighet til å, på ledernivå, påvirke den strategiske retningen for organisasjonen på ledernivå.

Etterhvert kan det finnes ulike kontraktstyper tilgjengelig for å tilfredsstille behovene både for den enkelte og for organisasjonen. Avhengig av hvilken type engasjement en feltarbeider ønsker å ha, i kombinasjon med våre operasjonelle behov, spenner oppdragene fra kontrakter om enkeltoppdrag til langvarige «karrierekontrakter».

Læring og utvikling

Leger Uten Grenser forplikter seg til kontinuerlig faglig utvikling av våre feltarbeidere. Vi gir dem tilgang til ulike typer opplæring som bygger ferdigheter og teknisk kunnskap som kreves for å kunne påta seg mer ansvar i felt. Dette sikrer at vi som organisasjon kan respondere på de mest presserende og kritiske behovene til mennesker vi hjelper over hele verden, også når det krever snevre og høyt spesialiserte typer kompetanse fra medisinsk personell og fagfolk i støttende posisjoner.

Opplæringsprogrammene kan variere fra språktrening, til avanserte medisinske behandlinger og protokoller, til styring og ledelse - samt en rekke andre muligheter som er relevante for den faglige bakgrunnen og karriereambisjonene til hver enkelt.

Godtgjørelse og betingelser

Godtgjørelsen til feltarbeidere settes slik at den reflekterer den humanitære frivillighetsånden, samtidig som den over tid anerkjenner lojalitet til organisasjonen og dens private givere.

Brutto månedlig startgodtgjørelse er omtrent 19 768 NOK uansett hvilken faglig bakgrunn og profil du har. Godtgjørelsen er ment å dekke løpende utgifter du har hjemme mens du er i felt. Du vil i tillegg motta lokal godtgjørelse som normalt sett dekker løpende utgifter i felt. Etter de første fullførte 12 månedene i felt, vil godtgjørelsen til alle feltarbeidere få en økning basert på kompetanse, erfaring og økende ansvarsnivå.

Leger Uten Grenser tilbyr og dekker:

 • En ukes forberedende kurs sammen med andre førstreisende (reise og opphold er dekket)
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Opphold og transport til Oslo og eventuelt hovedkontor i Europa for nødvendig briefing før avreise til felt 
 • Månedslønn fra 19 768 NOK brutto 
 • Økning i godtgjørelse etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Kostgodtgjørelse i lokal valuta, utbetalt under feltoppdraget 
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport til felt
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Medisinsk evakuering ved behov
 • Profesjonell skadesløsholdelse (for helseprofiler)
 • Bagasjeforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Trening og utvikling:

Etter rekruttering:

 • Onboarding
 • Språkkurs
 • Forberedelse før reise
 • Brief i Norge
 • Koordinasjon briefing i hovedstaden på prosjektstedet
 • Online trening

Etter første oppdrag:

 • Mentoring og coaching. Les mer her
 • Ledelsestrening
 • Spesifikke kurs innen ditt yrke

Interessert? Les mer om søknadsprosessen eller finn din rolle.

Mer i denne seksjonen  
Livet i felt
Fordeler og utviklingsmuligheter
Sikkerhet
Informasjonsmøter
Søknadsprosessen
Spørsmål og svar
Hvor finner jeg kurs i tropemedisin?
Ledige stillinger i Norge
Foto: Tom Barnes/ Leger Uten Grenser
Hjem > Jobb for oss > Fordeler og utviklingsmuligheter
Nyheter

Fordeler og utviklingsmuligheter

07.08.2017 | Oppdatert 06.03.2023

Uansett hvor og hva slags arbeid du gjør i felt, vil du få en unik mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig.

Lengden på oppdragene

Et typisk første feltoppdrag varer i seks til tolv måneder. Dette er fordi alle feltarbeidere trenger tid til å akklimatisere seg til arbeidet og miljøet slik at de kan påta seg en betydelig grad av ansvar i prosjektet. Samtidig er det viktig både for våre mange lokalt ansatte og for pasientene med kontinuitet i teamet over en viss tid.

Et oppdrag kan være av kortere varighet hvis det dreier seg om akutt nødhjelp eller behov drevet av spesielle omstendigheter, for eksempel kan kirurger, fødselsleger/gynekologer og anestesileger unntas fra dette kravet på grunn av vaktansvaret de har hvis de er eneste person tilstede i felt med unnværlig livreddende kompetanse. Et typisk første feltoppdrag varer for disse tre profilene, i tre måneder. Det påfølgende oppdraget vil vanligvis vare mellom seks uker og tre måneder.

Noen feltprosjekter blir igangsatt som svar på plutselige og omfattende katastrofer, enten det er naturkatastrofer eller andre akutte kriser, og disse krever erfarne feltarbeidere som er tilgjengelige på kort varsel, og for kortere varighet.

Typer engasjement

Mange feltarbeidere liker å ha fleksibilitet til å kunne påta seg oppdrag i ulike perioder i sin karriere her hjemme eller når personlige forhold tillater det. For andre derimot, er det å jobbe for Leger Uten Grenser en livsstil.

Feltarbeiderne våre har en dedikert HR-medarbeider som har ansvar for deres yrkesprofil, og som jobber sammen med dem for å utvikle en karrierevei. Det finnes mange langsiktige karrieremuligheter med økende ansvar, omfang og kompleksitet over tid – og med mulighet til å, på ledernivå, påvirke den strategiske retningen for organisasjonen på ledernivå.

Etterhvert kan det finnes ulike kontraktstyper tilgjengelig for å tilfredsstille behovene både for den enkelte og for organisasjonen. Avhengig av hvilken type engasjement en feltarbeider ønsker å ha, i kombinasjon med våre operasjonelle behov, spenner oppdragene fra kontrakter om enkeltoppdrag til langvarige «karrierekontrakter».

Læring og utvikling

Leger Uten Grenser forplikter seg til kontinuerlig faglig utvikling av våre feltarbeidere. Vi gir dem tilgang til ulike typer opplæring som bygger ferdigheter og teknisk kunnskap som kreves for å kunne påta seg mer ansvar i felt. Dette sikrer at vi som organisasjon kan respondere på de mest presserende og kritiske behovene til mennesker vi hjelper over hele verden, også når det krever snevre og høyt spesialiserte typer kompetanse fra medisinsk personell og fagfolk i støttende posisjoner.

Opplæringsprogrammene kan variere fra språktrening, til avanserte medisinske behandlinger og protokoller, til styring og ledelse - samt en rekke andre muligheter som er relevante for den faglige bakgrunnen og karriereambisjonene til hver enkelt.

Godtgjørelse og betingelser

Godtgjørelsen til feltarbeidere settes slik at den reflekterer den humanitære frivillighetsånden, samtidig som den over tid anerkjenner lojalitet til organisasjonen og dens private givere.

Brutto månedlig startgodtgjørelse er omtrent 19 768 NOK uansett hvilken faglig bakgrunn og profil du har. Godtgjørelsen er ment å dekke løpende utgifter du har hjemme mens du er i felt. Du vil i tillegg motta lokal godtgjørelse som normalt sett dekker løpende utgifter i felt. Etter de første fullførte 12 månedene i felt, vil godtgjørelsen til alle feltarbeidere få en økning basert på kompetanse, erfaring og økende ansvarsnivå.

Leger Uten Grenser tilbyr og dekker:

 • En ukes forberedende kurs sammen med andre førstreisende (reise og opphold er dekket)
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Opphold og transport til Oslo og eventuelt hovedkontor i Europa for nødvendig briefing før avreise til felt 
 • Månedslønn fra 19 768 NOK brutto 
 • Økning i godtgjørelse etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Kostgodtgjørelse i lokal valuta, utbetalt under feltoppdraget 
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport til felt
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Medisinsk evakuering ved behov
 • Profesjonell skadesløsholdelse (for helseprofiler)
 • Bagasjeforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Trening og utvikling:

Etter rekruttering:

 • Onboarding
 • Språkkurs
 • Forberedelse før reise
 • Brief i Norge
 • Koordinasjon briefing i hovedstaden på prosjektstedet
 • Online trening

Etter første oppdrag:

 • Mentoring og coaching. Les mer her
 • Ledelsestrening
 • Spesifikke kurs innen ditt yrke

Interessert? Les mer om søknadsprosessen eller finn din rolle.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen