Foto: Mathieu Fortoul / Leger Uten Grenser
Hjem > Glemte kriser > 2017 > Utrygg abort dreper titusener av kvinner hvert år
Nyheter

Utrygg abort dreper titusener av kvinner hvert år

03.07.2017
        

En utrygg abort innebærer å avbryte et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp og/eller i uhygieniske og usikre omgivelser. Mellom 2010 og 2014 antar Verdens helseorganiasjon at det blir utført rundt 25 millioner utrygge aborter i verden, men det er umulig å vite noe sikkert på grunn av mørketall, stigmatisering og abortforbud i mange land. 97 prosent av tilfellene finner sted i utviklingsland i Afrika, Sentral Amerika og Asia.

Man anslår med noe mer sikkerhet at rundt 6,9 millioner kvinner blir behandlet for komplikasjoner, og at det døde mellom 22.500-44.000 kvinner på grunn av utrygge aborter i 2014.

De fleste dødsfall knyttet til utrygg abort kan forhindres, noe som gjør at problematikken rundt det er ekstra viktig å belyse.

Kvinner som av ulike årsaker ønsker å avbryte et svangerskap, må ha et trygt og medisinsk forsvarlig alternativ når vi vet at konsekvensene av en utrygg abort kan føre til lidelser, eller i verste fall død.

Abortvedtaket til den amerikanske presidenten tidligere i år hindrer organisasjoner som utfører, veileder eller informerer om medisinske forsvarlige aborter i å motta støtte fra amerikanske myndigheter.

Dette kan forverre helsesituasjonen til kvinner i land hvor abort er mindre tilgjengelig, og kan føre til at krisen rundt utrygg abort blir verre.

Utrygg abort er én av de fem viktigste årsakene til mødredødelighet

De siste studiene på området tilsier at 8-18 prosent av alle dødsfall knyttet til graviditet og svangerskap er konsekvenser av utrygg abort, noe som tilsvarer mellom 25.500 til 44.000 hvert år. 

Hvis man hadde hatt medisinsk forsvarlige alternativer for disse kvinnene ville flesteparten av disse dødsfallene vært unngått. Umiddelbare, livstruende komplikasjoner kan være blødninger, infeksjoner, og hull i livmor, eller andre organer.

Dersom kvinnen eller jenta overlever aborten, kan hun få kroniske underlivssmerter og miste muligheten for å få barn senere. I følge Guttmacher institute blir rundt 6,9 millioner kvinner behandlet som følge av komplikasjoner knyttet til utrygg abort hvert år. Førti prosent av de som opplever komplikasjoner oppsøker ikke medisinsk helsehjelp. 

Denne jenta var 20 år gammel da hun ankom sykehuset vårt i Port-au-Prince på Haiti. Hun hadde fått hull i livmoren og blødde kraftig da hun ankom sykehuset. Hun hadde fått utført en utrygg abort. Heldigvis gikk det bra med jenta, men hvert år dør det mellom 25.500 – 44.000 kvinner på grunn av utrygge aborter. Foto: Patrick Farrell.


I Bangui i Den sentralafrikanske republikk er utrygg abort et alvorlig problem for kvinners helse, og Leger Uten Grenser behandler mange for komplikasjoner knyttet til dette. 

Det er umulig å vite sikkert omfanget av utrygg abort, og man regner med at det er store mørketall. Årsaken til dette er fordi abort i seg selv ofte er tabu-og skambelagt i mange land.

Likevel er det bare fem land i verden hvor abort er helt ulovlig; Den dominikanske republikk, El Salvador, Nicaragua, Malta og Vatikanstaten.

Gjeninnføring av abortlov forverrer problemet

I januar i år gjeninnførte USAs president et vedtak som kan sette tusenvis av kvinners liv og helse i fare. Vedtaket stanser amerikansk statlig støtte til organisasjoner som arbeider, utfører, informerer eller veileder rundt medisinske forsvarlige aborter.

Dette vil føre til at organisasjoner som jobber med andre store helseutfordringer som malaria, barnehelse og hiv ikke vil kunne motta støtte dersom de samtidig informerer eller jobber med medisinsk forsvarlige aborter.

Det er godt dokumentert at kvinner som ikke får tilstrekkelig informasjon, kunnskap og alternativer rundt abort og familieplanleggings går gjennom flere uønskede svangerskap, flere utrygge aborter, flere dødsfall og høyere tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer.

Leger Uten Grenser mottar ikke midler fra den amerikanske stat og er derfor ikke direkte påvirket. Likevel vil bestemmelsen påvirke andre viktige aktører som jobber med kvinnehelse og kan sette tusenvis av kvinneliv i fare.

Medisinsk forsvarlig alternativ og informasjon må være tilgjengelig

Vi vet at kvinner som ønsker å avbryte et svangerskap på grunn av helsefare eller andre grunner oppsøker det de har tilgjengelig. Dette er uavhengig om det er ulovlig, eller blir utført under utrygge omgivelser.

Studier viser at lovreguleringer rundt abort ikke fører til noen større nedgang i antall aborter. De medisinske konsekvensene av utrygg abort kan være livslange komplikasjoner eller død.

Kvinner må derfor ha muligheten til å motta tilstrekkelig informasjon og alternativer rundt medisinsk forsvarlig aborter, slik at man kan forhindre unødige livslange komplikasjoner og dødsfall.

Det er viktig at man vier mer oppmerksomhet rundt utrygg abort. Norge og andre foregangsland bør sørge for at utrygg abort blir satt på agendaen og at man sørger for å adressere problemet.

Leger Uten Grenser jobber med abort ut i fra et medisinsk perspektiv, nettopp fordi vi ser de alvorlige konsekvensene utrygge aborter fører med seg. Det må finnes et trygt alternativ for kvinner som av ulike årsaker ønsker å avbryte et svangerskap, men som ikke har tilgang til medisinsk forsvarlig hjelp.

Vi må unngå at disse kvinnene søker livsfarlige alternativer som følge av restriktiv lovgivning, stigmatisering eller politiske og sosiale bestemmelser.

Hva gjør Leger Uten Grenser?

I 2014 og 2015 behandlet Leger Uten Grenser over 16.000 kvinner for komplikasjoner rundt abort. Abort er fortsatt sensitivt i mange land, hvert land har ulik kontekst og det er mange hensyn å ta i henhold til sikkerhet for våre pasienter og ansatte i felt i dette arbeidet. Les mer om dette i en artikkel publisert i Conflict and Health.

Leger Uten Grenser assisterte også over 250.000 fødsler, inkludert 24.000 utførte keisersnitt i 2016.

Les mer: Se oversikten over Glemte kriser og fremskritt 2017.

Les mer om: undefined

Mer i denne seksjonen  
Bære vitne
Skoleprosjektet
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Foto: Mathieu Fortoul / Leger Uten Grenser
Hjem > Glemte kriser > 2017 > Utrygg abort dreper titusener av kvinner hvert år
Nyheter

Utrygg abort dreper titusener av kvinner hvert år

03.07.2017
        

En utrygg abort innebærer å avbryte et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp og/eller i uhygieniske og usikre omgivelser. Mellom 2010 og 2014 antar Verdens helseorganiasjon at det blir utført rundt 25 millioner utrygge aborter i verden, men det er umulig å vite noe sikkert på grunn av mørketall, stigmatisering og abortforbud i mange land. 97 prosent av tilfellene finner sted i utviklingsland i Afrika, Sentral Amerika og Asia.

Man anslår med noe mer sikkerhet at rundt 6,9 millioner kvinner blir behandlet for komplikasjoner, og at det døde mellom 22.500-44.000 kvinner på grunn av utrygge aborter i 2014.

De fleste dødsfall knyttet til utrygg abort kan forhindres, noe som gjør at problematikken rundt det er ekstra viktig å belyse.

Kvinner som av ulike årsaker ønsker å avbryte et svangerskap, må ha et trygt og medisinsk forsvarlig alternativ når vi vet at konsekvensene av en utrygg abort kan føre til lidelser, eller i verste fall død.

Abortvedtaket til den amerikanske presidenten tidligere i år hindrer organisasjoner som utfører, veileder eller informerer om medisinske forsvarlige aborter i å motta støtte fra amerikanske myndigheter.

Dette kan forverre helsesituasjonen til kvinner i land hvor abort er mindre tilgjengelig, og kan føre til at krisen rundt utrygg abort blir verre.

Utrygg abort er én av de fem viktigste årsakene til mødredødelighet

De siste studiene på området tilsier at 8-18 prosent av alle dødsfall knyttet til graviditet og svangerskap er konsekvenser av utrygg abort, noe som tilsvarer mellom 25.500 til 44.000 hvert år. 

Hvis man hadde hatt medisinsk forsvarlige alternativer for disse kvinnene ville flesteparten av disse dødsfallene vært unngått. Umiddelbare, livstruende komplikasjoner kan være blødninger, infeksjoner, og hull i livmor, eller andre organer.

Dersom kvinnen eller jenta overlever aborten, kan hun få kroniske underlivssmerter og miste muligheten for å få barn senere. I følge Guttmacher institute blir rundt 6,9 millioner kvinner behandlet som følge av komplikasjoner knyttet til utrygg abort hvert år. Førti prosent av de som opplever komplikasjoner oppsøker ikke medisinsk helsehjelp. 

Denne jenta var 20 år gammel da hun ankom sykehuset vårt i Port-au-Prince på Haiti. Hun hadde fått hull i livmoren og blødde kraftig da hun ankom sykehuset. Hun hadde fått utført en utrygg abort. Heldigvis gikk det bra med jenta, men hvert år dør det mellom 25.500 – 44.000 kvinner på grunn av utrygge aborter. Foto: Patrick Farrell.


I Bangui i Den sentralafrikanske republikk er utrygg abort et alvorlig problem for kvinners helse, og Leger Uten Grenser behandler mange for komplikasjoner knyttet til dette. 

Det er umulig å vite sikkert omfanget av utrygg abort, og man regner med at det er store mørketall. Årsaken til dette er fordi abort i seg selv ofte er tabu-og skambelagt i mange land.

Likevel er det bare fem land i verden hvor abort er helt ulovlig; Den dominikanske republikk, El Salvador, Nicaragua, Malta og Vatikanstaten.

Gjeninnføring av abortlov forverrer problemet

I januar i år gjeninnførte USAs president et vedtak som kan sette tusenvis av kvinners liv og helse i fare. Vedtaket stanser amerikansk statlig støtte til organisasjoner som arbeider, utfører, informerer eller veileder rundt medisinske forsvarlige aborter.

Dette vil føre til at organisasjoner som jobber med andre store helseutfordringer som malaria, barnehelse og hiv ikke vil kunne motta støtte dersom de samtidig informerer eller jobber med medisinsk forsvarlige aborter.

Det er godt dokumentert at kvinner som ikke får tilstrekkelig informasjon, kunnskap og alternativer rundt abort og familieplanleggings går gjennom flere uønskede svangerskap, flere utrygge aborter, flere dødsfall og høyere tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer.

Leger Uten Grenser mottar ikke midler fra den amerikanske stat og er derfor ikke direkte påvirket. Likevel vil bestemmelsen påvirke andre viktige aktører som jobber med kvinnehelse og kan sette tusenvis av kvinneliv i fare.

Medisinsk forsvarlig alternativ og informasjon må være tilgjengelig

Vi vet at kvinner som ønsker å avbryte et svangerskap på grunn av helsefare eller andre grunner oppsøker det de har tilgjengelig. Dette er uavhengig om det er ulovlig, eller blir utført under utrygge omgivelser.

Studier viser at lovreguleringer rundt abort ikke fører til noen større nedgang i antall aborter. De medisinske konsekvensene av utrygg abort kan være livslange komplikasjoner eller død.

Kvinner må derfor ha muligheten til å motta tilstrekkelig informasjon og alternativer rundt medisinsk forsvarlig aborter, slik at man kan forhindre unødige livslange komplikasjoner og dødsfall.

Det er viktig at man vier mer oppmerksomhet rundt utrygg abort. Norge og andre foregangsland bør sørge for at utrygg abort blir satt på agendaen og at man sørger for å adressere problemet.

Leger Uten Grenser jobber med abort ut i fra et medisinsk perspektiv, nettopp fordi vi ser de alvorlige konsekvensene utrygge aborter fører med seg. Det må finnes et trygt alternativ for kvinner som av ulike årsaker ønsker å avbryte et svangerskap, men som ikke har tilgang til medisinsk forsvarlig hjelp.

Vi må unngå at disse kvinnene søker livsfarlige alternativer som følge av restriktiv lovgivning, stigmatisering eller politiske og sosiale bestemmelser.

Hva gjør Leger Uten Grenser?

I 2014 og 2015 behandlet Leger Uten Grenser over 16.000 kvinner for komplikasjoner rundt abort. Abort er fortsatt sensitivt i mange land, hvert land har ulik kontekst og det er mange hensyn å ta i henhold til sikkerhet for våre pasienter og ansatte i felt i dette arbeidet. Les mer om dette i en artikkel publisert i Conflict and Health.

Leger Uten Grenser assisterte også over 250.000 fødsler, inkludert 24.000 utførte keisersnitt i 2016.

Les mer: Se oversikten over Glemte kriser og fremskritt 2017.

Les mer om: undefined

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen