Ebola

For å bli smittet av ebola, må man være i direkte fysisk kontakt med kroppsvæske fra en person som både må være smittet og må utvise symptomer på ebola. Jo sykere man er, desto mer smittsom er man.

Ettersom det skal så mye til å bli smittet, er smitterisikoen i land med velfungerende helsesystemer så godt som ikke-eksisterende. Pasienter blir raskt isolert, og myndighetene kartlegger hvem de har vært i kontakt med for hurtig å forebygge videre smitte.

I land hvor helsesystemene fungerer dårlig – slik som Liberia, Guinea og Sierra Leone – er situasjonen en helt annen. Når helsevesenet ikke tilstrekkelig kapasitet til å diagnostisere og isolere ebolapasienter, øker smitterisikoen. Dette er en viktig årsak til at de tre vestafrikanske landene er rammet av en ebolaepidemi.

Spørsmål og svar om ebola.

Leger Uten Grenser har kjempet mot ebolautbruddet siden mars 2014.

Last ned rapporten "An Unprecedented Year" om Leger Uten Grensers arbeid med ebolaepidemien i Vest-Afrika.

Leger Uten Grenser sender først og fremst erfarne helse- og hjelpearbeidere til å kjempe mot ebolautbruddet, men vi trenger alltid folk med mange ulike bakgrunner til å jobbe der nøden er størst.

Finn ut om du kan bli feltarbeider.

Slik fungerer et ebolabehandlingssenter

Senteret er delt inn i lav- og høyrisikosoner for å minimere smittefaren.

Klikk her for en interaktiv versjon av grafikken (eng.).

Smittevern

Alle hjelpearbeidere som jobber inne på høyrisikosonen, må være iført beskyttelsesutstyr som forhindrer at de kommer i kontakt med smittede pasienter eller infiserte kroppsvæsker.

I tillegg følger hjelpearbeiderne strenge regler for å forebygge smitte. Ingen lov til å ta på hverandre, klær og utstyr sprayes med klor for å drepe eventuelle virus, hender vaskes i klor hele tiden, og hjelpearbeiderne jobber alltid i par for å passe på at ingen feil blir gjort.

Pleie, behandling og vaksiner

Det finnes i dag ingen godkjent og ferdigtestet medisin mot ebola. Pasienter med ebola må holdes isolert, og det er viktig å tilføre rikelig med væske. Helsepersonellet fokuserer også på å behandle symptomer og eventuelle andre sykdommer. Alle disse tiltakene øker sjansene for å overleve.

Det finnes heller ingen godkjent og ferdigtestet vaksine mot ebola, men slike vaksiner testes nå for å fastslå at de er sikre. Så snart testene er ferdige, kan vaksinene produseres og sendes til de rammede områdene.

Les mer om eksperimentell behandling og vaksiner mot ebola.

Les mer: