Niger

Niger ligger i utkanten av Saharaørkenen og har tørt klima. Landet har en høy andel underernærte barn. 

Dette gjør vi:

Niger
  • Innbyggere: 19,9 millioner
  • Forventet levealder: 61 menn / 63 kvinner
  • Barnedødelighet: 96 av 1000 barn dør før de fyller fem år
  • Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)

Niger har blitt styrt av et strengt militært regime siden landet ble en selvstendig stat i 1960. FN anser Niger som en av verdens minst utviklede nasjoner.

Dette tørkerammende landet har en befolkning på litt over 18 millioner mennesker og har problemer med å få nok mat til befolkningen.

Uran er landets viktigste eksportartikkel og inntektskilde, men er offer for lavere pris og mindre etterspørsel. Landbruket er truet av tørke.

En konsekvens av dette er utbredt underernæring hos barn som topper seg under "sultgapet", en periode mellom høsting av avlinger i mai og september når husholdningers matlagre går tomme og ikke dekker næringsbehov.

Sultgapet faller sammen med regntiden og spredning av malariabærende mygg, en dødelig kombinasjon for små barn: et underernært barn er mer utsatt for sykdommer som malaria og et sykt barn har større sannsynlighet for å bli underernært.

Leger Uten Grenser har jobbet i Niger siden 1985.

Vårt arbeid i 2016

I Niger fokuserer Leger Uten Grenser på å redusere barnedødeligheten, spesielt under den årlige ernærings- og malariakrisen. Leger Uten Grenser gir også humanitær hjelp til flyktninger og fordrevne i sørlige deler av landet.

Diffa-regionen

Diffa-regionen, på grensen til Nigeria, fortsetter å merke konsekvensene av konflikten mellom Boko Haram og de forskjellige hærene i området. Ifølge de lokale myndighetene var det i slutten av 2016 over 240.000 flyktninger og internt fordrevne i Diffa. I tillegg bodde 100.000 lokale innbyggere under vanskelige forhold, utsatt for vold og sykdom.

Mange av disse menneskene var helt avhengig av humanitær hjelp for å overleve, men det internasjonale samfunnets beredskap var ikke tilstrekkelig til å oppfylle grunnleggende behov. Leger Uten Grenser publiserte en rapport som fremhever dette problemet for å mobilisere det internasjonale samfunnet.

Leger Uten Grenser jobbet tett med Helsedepartementet i Niger for å gi gratis grunnleggende og reproduktive helsetjenester til lokalsamfunnet og fordrevne mennesker og for å rykke ut ved kriser. Teamene til Leger Uten Grenser jobbet i hovedsenteret for mor-barn-helse i Diffa by, distriktssykehuset i Nguigmi by og i flere helsesentre i distriktene Diffa, Nguigmi og Bosso.

Etter angrep av Boko Haram den 3. juni i Bosso, startet Leger Uten Grenser opp mobile klinikker i Diffa by for å dekke behovene til de nylig fordrevne menneskene. Teamene ga også medisinsk og humanitær hjelp i Gari Wanzam-området og i Kintchandi, hvor titusenvis av mennesker søkte tilflukt etter angrepene.  

Leger Uten Grenser utførte mer enn 317.000 konsultasjoner, assisterte i over 3810 fødsler og behandlet rundt 24.500 malariapasienter i Diffa i 2016.

Tahoua-regionen

Leger Uten Grenser fortsatte å jobbe ved Madaoua distriktssykehus, drive senteret for klinisk ernæringsterapi og pediatrisk- og nyfødtavdelinger. Sykehuset har en kapasitet på 350 senger under i sommerperioden med store ernæringsbehov og malariatilfeller.

I 2016 begynte Leger Uten Grenser også å støtte sykehusets fødeavdeling for å redusere dødeligheten blant nyfødte. I tillegg jobbet Leger Uten Grenser ved flere helsesentre i Tahoua og fortsatte å gjennomføre et omfattende forebyggende behandlingsprogrammet (kjent med sitt franske akronym PPCSI), som gir oppfølging til alle barn under to år i Tama.

I Bouza ledet Leger Uten Grenser den pediatriske avdelingen og ernæringssenteret ved distriktssykehuset frem til slutten av april da prosjektet ble overlevert til Nigerske helsemyndigheter.

Zinder-regionen

Leger Uten Grenser fortsatte å støtte den pediatriske enheten og ernæringssenteret ved Magaria distriktssykehus. Mellom juni og desember økte teamet flere ganger kapasiteten for å takle det økende antallet innleggelser for underernæring og malaria, og nådde maksimalt 600 senger i de travleste ukene. I tillegg støttet Leger Uten Grenser elleve helsesentre som gir primærhelsetjenester til barn under fem år, og styrket henvisningssystemet for sykehus i de alvorligste tilfellene. I det nærliggende distriktet Dungass åpnet Leger Uten Grenser en annen pediatrisk enhet i høysesongen med 200 senger. Mer enn 13.300 barn som lider av barnesykdommer og malaria, hvorav barn under fem år er svært sårbare, ble innlagt på sykehus i Magaria og over 66.500 ble behandlet på landsbygda. Disse tallene representerer en bekymringsfull økning i forhold til tidligere år.

Leger Uten Grenser har også drevet lokalsamfunnsbaserte aktiviteter for å bekjempe malaria, og mer enn 117.000 barn i åtte helsesoner i Magaria-distriktet mottok sesongbasert malaria kjemoprevensjon – regelmessig forebyggende inntak av antimalariamedisiner.

Under høysesongen for underernæring og malaria støttet Leger Uten Grenser en pediatrisk enhet på det nasjonale sykehuset og ernæringssentre i Zinder City og i Chare Zamna, med økonomisk hjelp, personalutdanning og medisinsk utstyr. Etter to års gradvis overlevering trakk Leger Uten Grenser seg ut av prosjektet i desember 2016.

Maradi-regionen

Med en befolkning på 500.000 er Madarounfa et av de største distriktene i Maradi-regionen. Leger Uten Grenser fortsetter å drive sitt pediatriske program med fokus på håndtering av hovedårsakene til barnedødelighet, særlig underernæring og malaria, i Madarounfa by og omegn. Mødre kommer også over grensen fra Nigeria for å søke behandling for sine barn.

Programmet begynte i 2001 og består i dag av innleggelser for underernæring og andre sykdommer, i tillegg til behandling uten innleggelser for alvorlig underernæring uten komplikasjoner. I 2016 la teamet til behandling av nyfødte i sine aktiviteter, og arbeidet for å forbedre behandling av malaria i lokalsamfunn. Totalt fikk 12.256 barn behandling uten innleggelse for alvorlig underernæring, 3317 ble fikk klinisk ernæringsterapi og 5334 ble innlagt for andre sykdommer.

Nødrespons

Det skjedde et nytt utbrudd av hjernehinnebetennelse i Niger i 2016, men ikke like alvorlig som det i 2015. Ifølge offisielle tall ble 1409 tilfeller av meningitt C identifisert og 94 personer døde av sykdommen mellom mars og juni.

Leger Uten Grenser støttet helsemyndighetene i overvåkning av de berørte områdene, administrering av vaksinasjoner og behandling. For å forhindre spredning av epidemien gjennomførte teamene målrettede vaksinasjonskampanjer sammen med helsemyndigheter i de verst rammede områdene, og nådde ut til nesten 240.000 mennesker i Tillabéri, Dosso og Tahoua-regionene.

Leger Uten Grenser støttet også helsemyndighetenes respons på flere utbrudd av meslinger, og 70.000 personer ble vaksinert i to områder av Tahoua-regionen, over 66.000 i fire områder i Diffa-regionen og 61.000 i Tillabéri-regionen. I tillegg behandlet personalet 130 meslingpasienter i Tahoua.

Andre beredskapsteam bidro til å gjennomføre en forebyggende vaksinasjonskampanje mot kolera på flere steder i Diffa-regionen og bisto ofre for de alvorlige flommene som rammet rundt 10.000 mennesker i Abalack, Tahoua.

Pasienthistorie

Fanta Meleram (30) flyktet fra Nord-Nigeria da landsbyen hennes ble angrepet. Hun fant tilfluktssted i Diffa-regionen.

– Jeg tok sønnen min med til helsesenteret i dag fordi han er underernært. Jeg har vært her så han kan få behandling med terapeutisk mat (Ready to use therapeutic food, RUTF). Dette helsesenteret er fantastisk, for når vi kommer med barna våre eller blir syke selv, så blir vi tatt vare på gratis. Da Boko Haram angrep, dro vi fra Malanfatori raskt og i total panikk. Noen av barna lyktes i å flykte med oss, men andre ble igjen, og noen kvinner mistet ektemennene sine under flukten. De forfulgte oss til vi lyktes i å krysse Komadougou elven for å komme til Niger. Vi ankom tomhendte og ektemennene våre jobber ikke. Det er vanskelig å finne mat og det er svært vanskelig å leve under disse forholdene. Noen ganger gir staten oss hjelp, og det er en lettelse.