Helseinformasjon

Formålet med dette arbeidet er å fremme effektiv bruk av helsetjenester. Helseinformsasjon flyter to veier: Det er like viktig å forstå kultur og lokal skikk og praksis, som å informere helsespørsmål og –tilbud.

Under epidemier og andre sykdomsutbrudd, sprer vi informasjon om hvordan sykdommen smitter og hvordan smitten kan hindres, hvilke tegn man skal se etter, og hva man skal gjøre hvis noen blir syke.

Eksempel: Under en koleraepidemi vil vi jobbe for forklare viktigheten av god hygiene, fordi sykdommen smitter gjennom urent vann.