Vil du bli feltarbeider?

Å jobbe i felt for Leger Uten Grenser innebærer unike utfordringer og muligheter.

Utfordringer:

Sikkerhet: Leger Uten Grenser jobber ofte i områder rammet av konflikt og kriminalitet. I enkelte områder må du være forberedt på strenge sikkerhetsregler og begrenset bevegelsesfrihet.

Sikkerhetsoppleggene våre er solide og tilpasset hvert enkelt prosjektland, men du må selv være bevisst hvilken risiko du ønsker å utsette deg selv for. Blir du tilbudt et oppdrag du føler er for risikabelt, er det fullt mulig å takke nei og heller vente på neste tilbud.

Boforhold: Varierer enormt fra land til land, og kan være ukomfortable. Vær forberedt på å bo tett på kollegene dine under svært enkle forhold.

Kultur: Du må være forberedt på å møte helt andre syn på blant annet menneskerettigheter, kjønnsroller, homofili, rusmidler, punktlighet og privatliv, enn det vi er vant med i Norge, også blant kollegene dine.

Stress: Kombinasjonen av trange boforhold, høyt arbeidspress, kulturelle forskjeller, usikkerhet og det å være vitne til mye menneskelig lidelse, kan være svært krevende.

Dette tilbyr vi:

Godtgjørelse: Startlønn på kr 13.519, pluss per diem i henhold til prisnivå i prosjektland.

Utgifter: Vi dekker alle nødvendige utgifter i forbindelse med utreise, inkludert visum, vaksiner, reise og losji. Eventuelle utgifter i forbindelse med søknadsprosessen, må du dekke selv.

Kurs og karriere: Vi tilbyr en rekke kurs for feltarbeidere. Feltarbeidere skal kunne utvikle seg profesjonelt og ha en karriere i organisasjonen.

Les mer om karriere- og kursmuligheter.

Unike opplevelser: Som feltarbeider i Leger Uten Grenser vil du være med på å hjelpe dem som trenger det aller mest.

Spørsmål? Ta kontakt på rekruttering@legerutengrenser.no (In english, please)

Vil du ikke reise i felt? Klikk her for å støtte oss med penger i stedet.