Mobirise

Utrygg abort:
En glemt krise

Verden har gjort store fremskritt med 4 av 5 av de viktigste årsakene til mødredødelighet.

Men utrygg abort - den eneste årsaken vi kan bli nesten helt kvitt - forblir ofte glemt.

7 millioner

kvinner og jenter får skader som følge av utrygg abort hvert år.

22 000

kvinner og jenter dør som følge av utrygg abort hvert år.

97 %

av alle utrygge aborter skjer i utviklingsland.

Minst 1 av 12 dødsfall knyttet til graviditet, skyldes utrygg abort.

Verden over tvinges fortsatt kvinner til livsfarlige inngrep for å få utført abort. Fra å føre skarpe pinner opp i livmoren gjennom livmorhalsen, til å innta giftige stoffer eller påføre mageregionen skade gjennom fall eller kraftige slag. Der trygg abort ikke er tilgjengelig, risikerer kvinner livet for å avbryte svangerskap.

En utrygg abort innebærer å avbryte et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp eller i uhygeniske og usikre omgivelser. Nesten halvparten av alle aborter som utføres hvert år, er utrygge, og skadeomfanget er enormt. Inngrepene krever livet til minst 22.000 kvinner og jenter årlig og flere millioner kvinner får skader etter komplikasjoner. Noen mister muligheten til å få barn senere.

Vi vet at de fleste av kvinnene kan reddes og skadene kan unngås.
Lær mer: Trygg abort redder liv | Dette gjør Leger Uten Grenser

Patrica var heldig. Hvert år mister minst 22 000 kvinner livet som følge av utrygg abort. I 2017 behandlet Leger Uten Grenser like mange kvinner for komplikasjoner etter utrygge aborter. 

Du kan styrke kvinner som Patricia sin tilgang til trygge helsetjenester:
Send SMS TRYGG til 2177 (150,-) eller Vipps til 2177.

Trygg abort redder liv

En kvinne som har bestemt seg for å avbryte et svangerskap, oppsøker det tilbudet hun har tilgjengelig – uavhengig av om aborten er ulovlig, eller blir utført under utrygge omgivelser.

Studier viser, og vi vet at:

  1. Antall dødsfall og livslange komplikasjoner går drastisk ned der abort kan utføres trygt og lovlig.
  2. Lovverk som hindrer tilgang til abort ikke fører til noen større nedgang i antall aborter.

På tross av dette tvinges fortsatt kvinner til å søke livsfarlige alternativer som følge av restriktiv lovgivning, stigmatisering eller politiske og sosiale bestemmelser.

Kvinner må få tilgang til god og riktig informasjon om medisinsk forsvarlige aborter. Slik kan livene til flere tusen kvinner reddes - hvert eneste år.

Vi styrker kvinners tilgang til trygge helsetjenester

97 % av alle utrygge aborter og tilknyttede dødsfall skjer i Afrika, Latin-Amerika, Sør- og Vest-Asia. I alle disse regionene gir Leger Uten Grenser medisinsk hjelp til kvinner og andre med behov for helsetjenester. 

I 2017 behandlet vi over 22 000 kvinner og jenter for komplikasjoner etter utrygge aborter, og vi fortsetter å jobbe for at kvinner verden over skal ha tilgang til trygg, medisinsk hjelp.

Du kan styrke kvinners tilgang på trygge helsetjenester:
Send SMS med kodeord TRYGG til 2177 (150,-). Eller Vipps til 2177.

Midlene øremerkes vårt arbeid med kvinnehelse. Tusen takk for støtten!

Del denne siden. Fordi færre dør når flere vet.

Postadresse

Postboks 8813 Youngstorget
0028 Oslo

Org.nr.: NO 977 097 495

Kontakt

Epost@legerutengrenser.no
Resepsjon: 23 31 66 00

Telefontid: Hverdager 09 - 16.

Leger Uten Grenser

Er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.