Foto: Florian SERIEX / Leger Uten Grenser
Hjem > Støtt oss > Bedrift > Blogg > Lønnsomt samfunnsansvar
Nyheter

Lønnsomt samfunnsansvar

27.06.2017 | Oppdatert 14.07.2017

Bedrifters samfunnsansvar har blitt et trendbegrep i norsk næringsliv og har de siste årene hatt en eksplosiv spredning. Hva har fremprovosert denne trenden? Hvordan påvirker dette din bedrift? Og er ikke bedrifters egentlige samfunnsansvar å besørge arbeidsplasser og profitt til samfunnsøkonomien?

Økt aktualitet, økt forvirring

Hvorfor har samfunnsansvar blitt et uungåelig tema for dagens ledereagenda? Årsakene er mange, blant de viktigste er trolig globalisering, økt selskapsmakt, økt mediepress, nye former for aktivisme, samt ny og billig kommunikasjonsteknologi.

En av de første utfordringene som oppstod da spredningen av begrepet tiltok var selve definisjonen av begrepet. Visjonene, meningene og forskningen spriker. De ulike definisjonene kretser imidlertid rundt et stadig tilbakevendende tema: Hvordan opptrer virksomheten som en delaktig og tilstedeværende aktør i samfunnet? En vidtfavnende definisjon bygger på hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn.

Ansvar med mulighetsrom

I dag må virksomheter forholde seg til økonomisk globalisering der næringslivet organiseres på tvers av lande- og kontinentgrenser. Forskning på området «CSR» (Corporate Social Responsibility) underbygger at det forventes at bedrifter tar samfunnsansvar. Et slikt samfunnsansvar vil være et mulighetsrom til å realisere potensial som gir bedriften konkurransefortrinn.

Samfunnsansvarets avkastning – gode og dårlige nyheter

Lønnsomheten av å ta samfunnsansvar kan være vanskelig å måle, det er allikevel ettertrykkelig dokumentert at å investere i samfunnsansvar bringer med seg økonomiske fordeler.

I kampen om de beste hodene i rekrutteringsprosesser er det tydelig at unge jobbsøkere er opptatt av at deres arbeidsplass skal være opptatt av sitt sosiale ansvar; 9 av 10 ansatte i bedrifter sier de ønsker å jobbe for en bedrift som tar samfunnsansvar på alvor.

«Samarbeidet har skapt stort internt engasjement gjennom en rekke ulike aktiviteter» forteller Aase Aa. Lundgård, daglig leder i Deloitte som har samarbeidet med Leger Uten Grenser siden 2013. Annen forskning på feltet underbygger dette og viser til at å ta sosialt samfunnsansvar skaper engasjement og samhold blant de ansatte, som fører til en styrket internkultur og bygger gode relasjoner. Stolthet ovenfor egen arbeidsplass har også vist seg å endres signifikant i bedrifter som tar samfunnsansvar, noe som følgelig styrker lojalitet til arbeidsplassen og kan forhindre høy turnover.

Enkelte virksomheter overlever kriser smertefritt. De får gunstige priser for produkter og tjenester de tilbyr, tiltrekker seg investorer og jobbsøkere. Fellesnevneren for disse virksomhetene er at de har et godt omdømme. Bedrifters omdømme er svært avgjørende for hvor attraktiv en arbeidsplass anses å være. Den dårlige nyheten er at dette omdømmet er vanskelig å styre. Den gode nyheten er at det finnes noen byggesteiner som kan legge fundamentet for et godt omdømme, og samfunnsansvar er en god byggestein.

Grenseløst samfunnsansvar

Leger Uten Grenser har lang erfaring med samarbeid med næringslivet og er opptatt av at et samarbeid skal bidra til gjensidig verdiskapning: «For oss er det viktig å skape et samarbeid som gir en vinn-vinn-situasjon, og vi skreddersyr og tilpasser derfor hvert enkelt samarbeid vi inngår. Mange bedrifter har et mål om å ta samfunnsansvar på alvor, men mangler en strategi. Strategi handler om å definere hvordan man skal oppnå sine mål. Leger Uten Grenser hjelper bedrifter med å omsette samfunnsansvar fra verdidokumenter og gode intensjoner til praktisk handling», sier Jessica Lyche, næringslivsansvarlig i Leger Uten Grenser.

Skal 2017 bli året deres bedrift tar deres samfunnsansvar til et nytt nivå?

Leger Uten Grenser redder liv. Ikke indirekte eller i overført betydning, men fordi vi er der det trengs, med medisinsk nødhjelp. Takket være blant annet støtte fra bedrifter kan vi rykke ut i akutte situasjoner. Bildet er fra Leger Uten Grensers intensivavdeling på et sykehus i Irak som er det eneste sykehuset i sitt slag i området. Foto: Sonia Balleron/MSF

 

Mer i denne seksjonen  
Gi en gave nå
Merkedag
Testament
Minnegave
Kjøp gavekort
Bedrift
Gi en gave fra din bedrift
Bli samarbeidspartner
Våre partnere
Blogg
Kontakt oss
Foto: Florian SERIEX / Leger Uten Grenser
Hjem > Støtt oss > Bedrift > Blogg > Lønnsomt samfunnsansvar
Nyheter

Lønnsomt samfunnsansvar

27.06.2017 | Oppdatert 14.07.2017

Bedrifters samfunnsansvar har blitt et trendbegrep i norsk næringsliv og har de siste årene hatt en eksplosiv spredning. Hva har fremprovosert denne trenden? Hvordan påvirker dette din bedrift? Og er ikke bedrifters egentlige samfunnsansvar å besørge arbeidsplasser og profitt til samfunnsøkonomien?

Økt aktualitet, økt forvirring

Hvorfor har samfunnsansvar blitt et uungåelig tema for dagens ledereagenda? Årsakene er mange, blant de viktigste er trolig globalisering, økt selskapsmakt, økt mediepress, nye former for aktivisme, samt ny og billig kommunikasjonsteknologi.

En av de første utfordringene som oppstod da spredningen av begrepet tiltok var selve definisjonen av begrepet. Visjonene, meningene og forskningen spriker. De ulike definisjonene kretser imidlertid rundt et stadig tilbakevendende tema: Hvordan opptrer virksomheten som en delaktig og tilstedeværende aktør i samfunnet? En vidtfavnende definisjon bygger på hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn.

Ansvar med mulighetsrom

I dag må virksomheter forholde seg til økonomisk globalisering der næringslivet organiseres på tvers av lande- og kontinentgrenser. Forskning på området «CSR» (Corporate Social Responsibility) underbygger at det forventes at bedrifter tar samfunnsansvar. Et slikt samfunnsansvar vil være et mulighetsrom til å realisere potensial som gir bedriften konkurransefortrinn.

Samfunnsansvarets avkastning – gode og dårlige nyheter

Lønnsomheten av å ta samfunnsansvar kan være vanskelig å måle, det er allikevel ettertrykkelig dokumentert at å investere i samfunnsansvar bringer med seg økonomiske fordeler.

I kampen om de beste hodene i rekrutteringsprosesser er det tydelig at unge jobbsøkere er opptatt av at deres arbeidsplass skal være opptatt av sitt sosiale ansvar; 9 av 10 ansatte i bedrifter sier de ønsker å jobbe for en bedrift som tar samfunnsansvar på alvor.

«Samarbeidet har skapt stort internt engasjement gjennom en rekke ulike aktiviteter» forteller Aase Aa. Lundgård, daglig leder i Deloitte som har samarbeidet med Leger Uten Grenser siden 2013. Annen forskning på feltet underbygger dette og viser til at å ta sosialt samfunnsansvar skaper engasjement og samhold blant de ansatte, som fører til en styrket internkultur og bygger gode relasjoner. Stolthet ovenfor egen arbeidsplass har også vist seg å endres signifikant i bedrifter som tar samfunnsansvar, noe som følgelig styrker lojalitet til arbeidsplassen og kan forhindre høy turnover.

Enkelte virksomheter overlever kriser smertefritt. De får gunstige priser for produkter og tjenester de tilbyr, tiltrekker seg investorer og jobbsøkere. Fellesnevneren for disse virksomhetene er at de har et godt omdømme. Bedrifters omdømme er svært avgjørende for hvor attraktiv en arbeidsplass anses å være. Den dårlige nyheten er at dette omdømmet er vanskelig å styre. Den gode nyheten er at det finnes noen byggesteiner som kan legge fundamentet for et godt omdømme, og samfunnsansvar er en god byggestein.

Grenseløst samfunnsansvar

Leger Uten Grenser har lang erfaring med samarbeid med næringslivet og er opptatt av at et samarbeid skal bidra til gjensidig verdiskapning: «For oss er det viktig å skape et samarbeid som gir en vinn-vinn-situasjon, og vi skreddersyr og tilpasser derfor hvert enkelt samarbeid vi inngår. Mange bedrifter har et mål om å ta samfunnsansvar på alvor, men mangler en strategi. Strategi handler om å definere hvordan man skal oppnå sine mål. Leger Uten Grenser hjelper bedrifter med å omsette samfunnsansvar fra verdidokumenter og gode intensjoner til praktisk handling», sier Jessica Lyche, næringslivsansvarlig i Leger Uten Grenser.

Skal 2017 bli året deres bedrift tar deres samfunnsansvar til et nytt nivå?

Leger Uten Grenser redder liv. Ikke indirekte eller i overført betydning, men fordi vi er der det trengs, med medisinsk nødhjelp. Takket være blant annet støtte fra bedrifter kan vi rykke ut i akutte situasjoner. Bildet er fra Leger Uten Grensers intensivavdeling på et sykehus i Irak som er det eneste sykehuset i sitt slag i området. Foto: Sonia Balleron/MSF

 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen