Hjem > Skoleprosjektet > Meld din klasse på Et grenseløst skoleprosjekt høsten 2021

Meld din klasse på Et grenseløst skoleprosjekt høsten 2021

 Oppmerksomhet nytter: Artisten Sista Becky og unge hiv-aktivister fra Den demokratiske republikken Kongo jobbet
med å forsøke å fjerne stigma rundt hiv for noen år tilbake. Foto: Sara Crete

 

Hva er skoleprosjektet? 

(Påmeldingskjema finner du nederst på denne siden) 

Millioner av mennesker lider i glemte humanitære kriser verden over. Uten medienes søkelys blir noen kriser fort glemt. Vi i Leger Uten Grenser vet at oppmerksomhet må til for å redde liv i humanitære kriser, fordi færre dør når flere vet. 

Skoleprosjektet tar utgangspunkt i Leger Uten Grensers glemte kriser og glemte fremskritt liste, som blir lansert i slutten av august. Her får elevene i oppgave å skape oppmerksomhet rundt én eller flere av de glemte krisene. Dette kan blant annet gjøres gjennom å skrive leserinnlegg, utføre pressestunt, arrangere events eller lage video eller innhold på sosiale-medier. Vi har vurdert prosjektet som særlig relevant for fagene norsk, samfunnsfag og mediefag, men det kan også gjennomføres i naturfag og KRLE og valgfag

Prosjektet gjennomføres på ungdomsskoletrinnet på høsten mellom 1. september og 1. desember. I løpet av perioden får skolene besøk av en feltarbeider som forteller om erfaringene sine fra felt og svarer på spørsmål fra elevene. 

I henhold til covid-19-situasjonen: Når skoleprosjektet starter vil vi forholde oss til de retningslinjene som Folkehelseinstituttet og myndighetene setter i henhold til besøk av feltarbeider. Det vil også være mulig med digitalt foredrag om dette er ønskelig fra skolens side, og hvis smittesituasjonen tilsier at fysisk besøk ikke er mulig. 

Vi har laget en egen nettside for skoleprosjektet hvor du kan finne besøksplan, forslag til oppgaver og annen relevant informasjon rundt skoleprosjektet.

Påmeldingsfristen for å delta i skoleprosjektet er innen 31. august 2021. (NB: Grunnet mange skoler påmeldte kan vi ikke garantere fysisk besøk til skoler påmeldt etter 20. august, men det vil da bli mulig med digitalt foredrag :)

Hvis du har noen andre spørsmål er det bare å kontakte prosjektleder Marte Woxen Burum på glemte.kriser@legerutengrenser.noLes mer om besøk av feltarbeider