Hjem > Skoleprosjektet > Meld din klasse på Et grenseløst skoleprosjekt 2020

Meld din klasse på Et grenseløst skoleprosjekt 2020

Millioner av mennesker dør i glemte humanitære kriser verden over. Disse krisene er glemt i media, blant politikere og i samfunnet generelt. Vi i Leger Uten Grenser vet at oppmerksomhet må til for å redde liv i humanitære kriser, fordi færre dør når flere vet.

Prosjektet gjennomføres på ungdomsskoletrinnet på høsten hvert år mellom 1. september og 1. desember. I løpet av perioden får skolene besøk av en feltarbeider som forteller om sine erfaringer fra felt og svarer på spørsmål fra elevene. 

Alle som deltar i skoleprosjektet kan få besøk av Leger Uten Grenser, men da må du melde på skolen innen 20.august 2020. 

Hvis du har noen spørsmål er det bare å kontakte prosjektleder Marte Woxen Burum på glemte.kriser@legerutengrenser.no |  + 47 45 97 37 53. 

Les mer: Glemte kriser og fremskritt 2019Les mer om besøk av feltarbeider