site builder

upartisk // nøytral // uavhengig

FORSLAG TIL OPPGAVER

Det er mange måter å skape oppmerksomhet rundt glemte kriser på, og her finner du noen eksempler på hvordan man kan gjøre det. Husk at det ofte kan være lurt å tenke kreativt og originalt.

Mobirise

ARTIKKEL / LESERINNLEGG

En artikkel bygger på fakta og skildrer virkeligheten på en eller annen måte. Hensikten er å informere om et tema, og presentere dette objektivt gjennom å bruke gode kilder og godt språk.

Et leserinnlegg er en meningsytring i en avis eller et blad, der skribenten uttrykker sitt syn på en sak. Her er det en fordel å henvise til gode kilder for å støtte opp sitt synspunkt. 

Elevene kan velge å fokusere på én eller flere av de glemte krisene, eller skrive hvorfor de mener at de er glemt i norske medier.

Ta kontakt med lokalmedia og spør om de kan tenke seg å publisere din artikkel eller leserinnlegg. 

CHECKLIST
 • Hva inneholder en avis?
 • Inneholder alle aviser det samme?
 • Hvordan er en artikkel og reportasje bygget opp?
 • Hvordan finner journalisten informasjon om temaet han/hun vil skrive om?
 • Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så fall en god kilde?
 • Hva er relevant informasjon?
 • Hvordan fanger en avis oppmerksomheten til leseren?
 • Hva er Vær Varsom-plakaten?
 • Finnes det regler for bildebruk? Hva er disse?
 • Er det greit å overdrive for å gjøre nyheten mer interessant? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hva er nettvett?
 • Hva er forskjellen på en nettavis og en papiravis? 

ARRANGERE EVENT ELLER PRESSESTUNT

Et pressestunt er noe man gjør i det offentlige rom for å skape oppmerksomhet om en sak, hvor media er invitert.

Eksempler på pressestunt eller eventer kan være en demonstrasjon, teater, sportsarrangement, utstilling, underskriftskampanje, #taggkampanje etc.

Det kan være lurt å skrive en pressemelding når man arrangerer et stunt eller et event slik at flest mulig får det med seg.

Husk at det er viktig å ta kontakt med lokalmedia tidlig slik at de får tid til å trykke pressemeldingen. 

Mobirise
CHECKLIST

 • Hva er målet med å ha et pressestunt?
 • Hvordan finner man informasjon om temaet man vil lage et pressestunt på?
 • Er det viktig at informasjonen i et pressestunt er sann?
 • Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så fall en god kilde?
 • Hva er relevant informasjon?
 • Bør pressestuntet være om et stort eller et konkret tema? 
 • Hvordan fanger et pressestunt oppmerksomheten til folk?
 • Hva er målgruppen for pressestuntet?
 • Er det viktig å fokusere på glemte kriser? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Er pressemelding den eneste måten å få oppmerksomhet på?
 • Hva er nyhetsverdien i et pressestunt?
Mobirise

BLOGG / NETTSIDE

En blogg er en nettside hvor enkeltpersoner eller grupper kan publisere nyheter, lenker, egne meninger, bilder og videoer. I motsetning til en nettavis, er en blogg ofte fokusert på ett spesielt tema som man jevnlig oppdaterer.

Her er det viktig å følge med på og lære om én eller flere av de glemte krisene, skrive jevnlig om hva som har skjedd og hva dere synes om det, eller skrive om hvorfor de glemte krisene er blitt glemt.

Dette kan også gjøres gjennom å lage en nettside hvor man kan legge til f.eks bilder, videoer og linker til andre relevante nettsteder. 

CHECKLIST
 • Hvordan finner en blogger informasjon om temaet han/hun vil skrive om?
 • Er det viktig at informasjonen i en blogg er basert på kilder?
 • Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så fall en god kilde?
 • Hva er relevant informasjon?
 • Hvordan fanger en blogg oppmerksomheten til leseren?
 • Hva kan være problematisk med å skrive en blogg?
 • Hva er positivt med å skrive en blogg?
 • Er det greit å overdrive?
 • Finnes det regler for bildebruk? Hva er disse?
 • Hva er nettvett?
 • Er det viktig å fokusere på glemte kriser? Hvorfor/hvorfor ikke?

VIDEOREPORTASJE

En videoreportasje er en oppsummering eller fortelling om noe som har skjedd i verden, på video. Eksempler er innslagene du ser på nyhetene på TV, YouTube eller nett-TV.

Lag en videoreportasje om én eller flere av de glemte krisene. Dette kan enten være en informasjonsfilm, en fiksjonsfilm hvor dere gjenskaper en krise, eller en mini-dokumentar.

Gruppen kan velge å rapportere om selve krisen, eller om hvorfor krisen er blitt glemt. Ta kontakt med lokalmedia og spør om de kan tenke seg å sende filmen på lokal-TV eller på lokalmedienes nettsider. 

Mobirise
CHECKLIST
 • Hvordan finner man informasjon om temaet man vil fokusere på?
 • Er det viktig at informasjonen i en videoreportasje er basert på kilder?
 • Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så fall en god kilde?
 • Hva er relevant informasjon?
 • Hvordan fanger en videoreportasje oppmerksomheten til leseren?
 • Er det greit å overdrive for å gjøre nyheten mer interessant? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Er det viktig å fokusere på glemte kriser? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Mobirise

REKLAME
Reklame kommer av det latinske ordet «reklamare» som betyr å rope ut og stadig gjenta. En reklame kan være en annonse eller en film som har som mål å anbefale en vare, en virksomhet, et budskap eller en sak.

Lag en eller flere reklamer for å spre informasjon om de glemte krisene. Reklamen kan være både film og annonse.

Ta kontakt med lokalmedia og spør om de kan tenke seg å trykke reklamen om de glemte krisene gratis, og dermed bidra til å spre informasjon og redde liv. Reklamen kan også spres på Facebook og andre sosiale medier.

CHECKLIST
 • Hvordan finner man informasjon om temaet man vil lage en reklame om?
 • Er det viktig at informasjonen i en reklame er sann?
 • Hvordan bygger man opp en reklame?
 • Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så fall en god kilde?
 • Hva er relevant informasjon?
 • Hvordan fanger en reklame oppmerksomheten til folk?
 • Hva er målgruppen for reklamen?
 • Er det viktig å fokusere på glemte kriser? Hvorfor/hvorfor ikke? 

SOSIALE MEDIER

Sosiale medier er nettbaserte medier som lar brukere skape og utveksle eget innhold. Formålet med sosiale medier kan være både å holde kontakten med venner og få venner og bekjente til å spre et budskap. Det er viktig at du leser deg godt opp på bildebruk og sørger for at den informasjonen du sprer er riktig.

Begynn en kampanje om én eller flere av de glemte krisene på én eller flere sosiale medier. Dette kan eventuelt gjøres i samkjør med et av de andre medieprosjektene – for eksempel for å spre informasjon om et pressestunt, event eller for å legge ut en video eller radioreportasje.

Hvis dere velger å lage en kamanje på sosiale medier er det viktig at dere presiserer at det er i forbindelse med skoleprosjektet og at dere bruker en egen logo dere har laget, eller skoleprosjektlogoen dere kan finne her. 

Mobirise
CHECKLIST
 • Hva er forskjellen på sosiale og tradisjonelle medier?
 • Hvordan finner man informasjon om temaet man vil lage en kampanje om?
 • Er det viktig at informasjonen i en kampanje er sann? Hva er relevant informasjon?
 • Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så fall en god kilde?
 • Hvor mange sosiale medier bør man fokusere på, én eller flere? Hva er fordelene og ulempene ved å fokusere på én/flere? 
 • Hvordan fanger en kampanje oppmerksomheten til folk?
 • Hva er målgruppen for og formålet med kampanjen?
 • Hva er nettvett?
 • Hva må til for at informasjon skal spre seg på sosiale medier? Hvorfor sprer den seg?
 • Bør man være forsiktig med å legge ut informasjon på sosiale medier? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvordan kan man beskytte informasjonen man legger ut på sosiale medier, slik at den ikke er tilgjengelig for alle?
 • Hva er fordeler og ulemper med sosiale medier?
 • Er det viktig å fokusere på glemte kriser? Hvorfor/hvorfor ikke?   
Mobirise

RADIOREPORTASJE / PODCAST

En radioreportasje er en oppsummering, eller fortelling om noe som har skjedd i verden, på radio. Dere kan lage en radioreportasje om én eller flere av de glemte krisene.

Det kan være en minidokumentar, et hørespill eller en radioreportasje. Husk at man kan være kreative i lydbruk.

En idé er å sende inn reportasjen til lokalradio eller til en podcastredaksjon. 

CHECKLIST
 • Hvordan finner man informasjon om temaet man vil lage en radioreportasje om?
 • Er det viktig at informasjonen i en radioreportasje er sann?
 • Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så fall en god kilde?
 • Hva er relevant informasjon?
 • Hvordan fanger en radioreportasje oppmerksomheten til folk?
 • Er det greit å overdrive? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hva er målgruppen for reportasjen?
 • Er det viktig å fokusere på glemte kriser? Hvorfor/hvorfor ikke?
Mobirise

INSTAGRAM

På Instagram følger vi feltarbeidere som rapporterer direkte fra felt, og vi legger ut bilder og videoer fra prosjekter vi jobber med.

Følg Leger Uten Grenser

YOUTUBE

Følg Leger Uten Grenser på Youtube, hvor vi har flere filmer som kan være relevante i forbindelse med skoleprosjektet. 


Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

upartisk // nøytral // uavhengig