how to create your own web page

upartisk // nøytral // uavhengig

ORDLISTE

Her forklarer vi ulike sykdommer og medisinske uttrykk som kan hjelpe dere i forbindelse med skoleprosjektet. 

Bistand

Utviklingsbistand handler om å bygge opp økonomi, sivilsamfunn, godt styresett og lignende, og føyer seg inn i giverlandets utenrikspolitiske prioriteringer og strategier.

Chagas’ sykdom

Chagas’ sykdom tar livet av ca. 12.000 mennesker hvert år og rundt åtte millioner mennesker er smittet av sykdommen, hovedsakelig i Mellom- og Sør-Amerika. Chagas’ sykdom forårsakes av en parasitt, som overføres til mennesker via blodsugende insekter. Disse parasittene lever gjerne i sprekker i veggene i leire- og stråhus. Sykdommen kan også overføres fra mor til barn under fødsel og gjennom blodoverføring.

Symptomer: Symptomene inkluderer feber, hevelser i ansiktet og forstørret lever og milt. Chagas’ sykdom dreper fem prosent av barna som får sykdommen. 10-30 prosent av pasientene utvikler en kronisk variant av sykdommen. Dødsårsaken er som regel hjertesvikt.

Behandling:
Det finnes to typer behandling for Chagas’ sykdom. Den medisinen man bruker først, Nifurtimox, koster over 250 kroner på det amerikanske markedet, noe som tilsvarer en månedslønn for en gruvearbeider i Bolivia. Medisinen man bruker når den første medisinen ikke virker heter Benznidazole. Den krever 60 dagers behandling og er kun effektiv i 50 prosent av tilfellene. Ingen av medisinene tar bort parasitten i blodet under den kroniske fasen av sykdommen, og mot enkelte varianter av parasitten hjelper de ikke i det hele tatt. Mange av pasientene fullfører av ulike årsaker ikke behandlingen. Dette kan være på grunn av bivirkninger, og det faktum at behandlingen varer 30-60 dager og må tas under overvåkning av leger og sykepleiere.

Diarésykdommer

Diaré kommer som regel av forurenset vann eller mat. Diarésykdommer kan komme av virus, bakterier eller parasitter, og spres gjennom urent vann og under dårlige hygieniske forhold. To millioner barn dør hvert år som følge av diaré. 

Symptomer: Definisjonen av diaré er tre eller flere flytende avføringer per døgn.

Behandling: Mennesker med diaré trenger væsketilførsel, for eksempel i form av risavkok, morsmelk eller ORS (en væskeblanding av sukker, salt og nykokt vann). Hos de mest alvorlig syke kan væsken til å begynne med gis intravenøst (gjennom en nål som fører væsken inn i blodåren). De fleste tilfeller av diaré kan man enkelt behandle med væske og sukker-salt-løsning. Hygiene, gode vann- og sanitærsystemer, amming og vaksinering beskytter mot diaré. Antibiotika behøves som regel bare i forbindelse med dysenteri (en annen type tarmsykdom).

Eksil 

Man lever i eksil når man flykter fra det landet man er født i. Det kan være ufrivillig eller frivillig.  

Epidemi

Hvis mange mennesker får en sykdom eller mange dør blant en gruppe av mennesker innenfor et begrenset tidsrom og ofte innenfor et begrenset område, kalles det en epidemi. Et eksempel er influensaepidemi som vi kaller det når mange mennesker får influensa innen et visst tidsrom og område.

FN

FN er en internasjonal organisasjon grunnlagt 1945 med hovedkontor i New York, USA. FN har 193 medlemsland (2012). Dette er alle suverene stater i verden bortsett fra Vatikanstaten, som har valgt å stå utenfor.

FN ble opprettet rett etter andre verdenskrig, i hovedsak for å unngå lignende krigssituasjoner i framtiden. 51 land var med på å skrive under FN-pakten, en traktat som beskriver hvordan man skal arbeide for å sikre fred mellom stater, hvordan man skal jobbe for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller i verden, og hvordan man skal jobbe for å sikre alle mennesker de samme universelle rettighetene.

Genève-konvensjonen

Genèvekonvensjonene er en felles betegnelse for en rekke internasjonale overenskomster om beskyttelse av krigens ofre.

Geriljagrupper

Geriljagrupper er bevæpnede grupper som ikke tilhører noen statsmakt. Ordet ”Guerrilla” er spansk og betyr ”liten krig”.

Den globale vaksinealliansen GAVI 

GAVI ble startet i 2000 og er en global organisasjon som hjelper fattige land med vaksinering. I følge deres egne beregninger har ti millioner barneliv blitt spart som følge av GAVI-vaksiner. Siden oppstarten har GAVI jobbet i rundt 60 land, men land som går fra lavinntektsland til mellominntektsland mister GAVI-støtte. I 2017 mistet derfor 18 land GAVI-støtte. 

GAVI jobber også med å presse ned vaksineprisene.

Hiv/aids

Menneskelig immunsviktvirus (hiv) blir overført mellom mennesker ved utveksling av kroppsvæsker som blod, brystmelk og sæd. Den mest kjente måten hiv blir spredt på er ved samleie, men det kan også overføres ved fødsel, amming og ved å dele sprøytenåler.

Symptomer: Hiv svekker gradvis immunsystemet – vanligvis over en periode på tre til ti år – og gjør det vanskelig å bekjempe andre sykdommer, dersom man blir utsatt for det. Hvis hiv ikke blir behandlet blir den smittede personen veldig syk og kan dø. Det siste og dødelige stadiet av hiv-infeksjonen kalles aids. Tuberkulose er infeksjonen som dreper mest mennesker som lever med hiv/aids. I dag er det en tredjedel av hiv-positive mennesker i verden som også er smittede av tuberkulose.

Behandling: En kombinasjon av medisiner hjelper med å bekjempe sykdommen og gjør det mulig for folk å leve et lenger og sunnere liv uten at immunsystemet deres raskt bryter sammen. Medisiner kan også redusere smittefaren med 90 %.

Hjernehinnebetennelse/meningitt

Hjernehinnebetennelse kan forekomme i flere ulike former. Såkalt epidemisk hjernehinnebetennelse kommer av bakterier og spres i likhet med forkjølelse via små dråper i luften man puster ut. Flyktningleirer er et sted hvor hjernehinnebetennelse ofte oppstår, fordi sykdommen spres når mange mennesker lever tett sammen under dårlige forhold.

Symptomer: Symptomene er feber, plutselig og intens hodepine, stiv nakke og at man generelt føler seg dårlig. Dersom sykdommen ikke behandles leder den ofte til bevisstløshet, og pasienten kan dø om ikke behandling blir satt i gang.

Behandling: Hjernehinnebetennelse kan behandles med antibiotika og forebygges med vaksine.

Humanitær

Å gi humanitær hjelp handler om å redde liv og lindre nød. Hjelpen skal være upartisk og gis til dem som har de største behovene, uten hensyn til deres politiske og ideologiske standpunkter eller deres etniske og religiøse tilhørighet. 

Internt fordrevne

Mennesker som har flyktet fra hjemmet sitt i landet de er fra.

Intravenøs

Intravenøs betyr inne i venene, samleårene. Brukes om intravenøs injeksjon, innsprøytning av væske og medikamenter i årene.

Kala-azar

Kala-azar forårsaker 51.000 dødsfall hvert år. Parasittsykdommen rammer flest mennesker i India, Nepal, Bangladesh, Brasil, Etiopia, Kenya og Sudan. Parasitten overføres til mennesker gjennom bitt fra sandfluer. En stor andel av pasientene er barn.

Symptomer: Symptomene er feber, oppsvulmet milt, blodfattighet og betydelig vekttap.

Behandling: Den vanligste behandlingen for kala-azar ble utviklet på 1930-tallet og er en lang, giftig og smertefull behandling. Den innebærer svært smertefulle sprøytestikk i musklene hver dag i 30 dager. I tillegg koster medisinen rundt 100 dollar på apoteket, noe som er altfor dyrt for mange mennesker. Det finnes kun ett alternativ: en medisin som heter Ambisome. Dette er en sju dagers behandling som er mer effektiv og mindre giftig.

Kirurgi

Kirurgi er når legen foretar operasjoner for å oppnå eller fremskynde helbredelse.

Man skjelner mellom kirurgi på bevegelsesapparatet (ortopedi), kirurgi på blæren og urinveiene (urologi), plastikkirurgi, kjevekirurgi, kirurgi for brystkassen og brysthulen (thoraxkirurgi), hjerte- og karkirurgi, kirurgi for hjernen og ryggmargen (nevrokirurgi), barnekirurgi, kirurgi for mage og tarm (gastrokirurgi), øyekirurgi, øre-, nese- og halskirurgi og kirurgi for kvinnelige kjønnsorganer (gynekologi).

Kolera 

Kolera er en smittsom tarmsykdom. Kolera forårsaker alvorlig diaré og oppkast, og man blir svært dehydrert. Sykdommen kan være livstruende hvis den ikke behandles.

Symptomer: diaré, oppkast, dehydrering, magesmerter og feber. 

Behandling: Behandlingen består hovedsakelig av væske bestående av en blanding av rent vann, sukker og salter.

Kusma

Kusma er en virussykdom som skyldes virus og smitter ved kontakt. Vanligvis er det en ufarlig sykdom, men den kan ha alvorlige komplikasjoner. 

Symptomer: Det tar 2-3 uker fra smitte skjer til sykdommen bryter ut med feber og hevelse i ørespyttkjertlene (man kan få store hevelser på halsen). 

Behandling: Det finnes ingen effektiv behandling for kusma, men det kan forebygges med vaksine.

Luftveisinfeksjoner

Begrepet luftveisinfeksjoner omfatter en rekke vanlige sykdommer som kan forårsakes av både virus og bakterier. De vanligste luftveisinfeksjonene er forkjølelse, bihulebetennelse, kikhoste, bronkitt, øre- og lungebetennelse. Disse infeksjonene spres vanligvis gjennom små dråper i utåndingsluften.

Symptomer: Symptomene inkluderer feber, sår hals, hodepine, smerter i ørene, hoste, smerter i magen og ryggen, og i noen tilfeller pustevansker. Hos barn kan symptomene også være rask pusting og inntrukket brystkasse.

Behandling: De bakterielle infeksjonene kan behandles med antibiotika. Ulike typer luftveisinfeksjoner forårsaker to millioner dødsfall blant barn hvert år. Lungebetennelse rammer ofte barn som allerede er svekket av underernæring eller en annen sykdom. Derfor er amming og vaksinering mot meslinger og kikhoste viktige måter å beskytte barna på.

Malaria

Malariaparasitten overføres av en mygg som legger egg som klekkes i ferskvann. Sykdommen kan være til stede i et område eller land hele tiden, som i Vest-Afrika, eller komme som utbrudd, for eksempel i flyktningleirer. Hvert år blir mellom 300 millioner og 500 millioner mennesker smittet av malaria. En til to millioner av dem dør, de fleste barn i Afrika sør for Sahara.

Symptomer: Hos voksne er symptomene som en hard influensa, med frysninger og smerter i hele kroppen. Hos barn kan symptomene være uspesifikke, med feber, hoste og diaré. Det er spesielt alvorlig når hjernen angripes. Det kalles cerebral malaria.

Behandling: Diagnoser blir stilt enten ved å undersøke en blodprøve gjennom mikroskop eller ved hjelp av en hurtigtest, da en bloddråpe blir satt i kontakt med en papirstripe. I de fleste deler av verden har parasitten utviklet resistens mot de vanligste (og billigste) malariamidlene klorokin og Fansidar. Andre og mer effektive midler som gis i kombinasjon med hverandre finnes, men disse er betydelig dyrere. Antall mygg kan reduseres ved å drenere klekkestedene eller ved å sprøyte med insektmiddel. Myggstikk kan forebygges ved å sove under myggnett som helst er impregnerte. Det forskes på en vaksine mot malaria, men så langt er ingen vaksine tilgjengelig.

Meslinger

Meslinger er en svært smittsom infeksjonssykdom. Den spres fra menneske til menneske via små dråper i utåndingsluften. Barn som lever i flyktningleirer er spesielt utsatt for meslinger på grunn av at folk bor tett, det er dårlige hygieniske forhold, A-vitaminmangel og underernæring.

Symptomer: De smittede får utslett, irriterte øyne, hoste (ofte kombinert med lungebetennelse) og feber. Barn med A-vitaminmangel kan også utvikle problemer med synet eller bli blinde. For underernærte barn kan meslinger ofte føre til døden.

Behandling: Meslingpasienter behandles med væske, næring og A-vitamintilskudd. Hvis det oppstår komplikasjoner behandles dette ofte med antibiotika. Det går an å forebygge meslinger med vaksinering. Vaksinen lindrer dessuten symptomene hos barn som allerede er smittet.

Menneskerettigheter

Menneskerettighetene er rettigheter for alle mennesker, uansett bosted, kjønn, nasjonal eller etnisk opprinnelse, hudfarge, religion, språk, eller annen status. 

Mobil klinikk

Leger Uten Grenser kjører rundt med medisinsk utstyr og personell for å redde liv i avsidesliggende områder.

Multiresistent tuberkulose 

Tuberkulose utvikler seg i noen tilfeller til å motsette seg behandlingen. Det finnes to versjoner - multiresistent tuberkulose og ekstrem multiresistent tuberkulose. Det kan ofte skje hvis pasienten avbryter den seks måneder lange behandlingen av tuberkulose.

Nevrologiske sykdommer

Sykdommer i nervesystemet, som for eksempel epilepsi.

Nøytral

Leger Uten Grenser er en nøytral organisasjon. Det betyr at vi ikke tar parti i krig og konflikt.

Nødhjelp

Nødhjelp skal redde liv og lindre nød i akutte kriser, og skal gis kun basert på behov.

Offentlighetsprinsippet

Prinsippet om at saksdokumenter som hovedregel skal være fritt tilgjengelig for enhver som ønsker å gjøre seg kjent med dem (store norske leksikon).

Parasitt

En parasitt er en organisme som lever og snylter på andre organismer. Et eksempel er lusen som lever av å spise blodet til og bo på et menneske eller dyr. 

Patent

Har man en oppfinnelse så kan man søke om patent, altså rettigheten til at det er du som har funnet opp oppfinnelsen. Du får da enerett til det du har funnet opp, noe som gjør at andre ikke kan hevde at det er deres oppfinnelse. Dette gjelder også for legemidler. 

Polio 

Poliomyelitt er en sykdom som skyldes virus. De tre poliovirustypene smitter fra avføring/kloakk og ved nærkontakt med smitteførende personer. 

Symptomer: De fleste som smittes, får uspesifikke symptomer som forkjølelse eller diaré, noen får hjernehinnebetennelse og en liten andel av de smittede får alvorlige, varige lammelser.

Behandling og forebygging: Takket være en effektiv vaksine er poliomyelitt blitt en meget sjelden sykdom. WHO hadde som mål å kunne erklære verden poliofri i 2005. I Norge er det over 30 år siden det siste tilfelle av poliomyelitt p.g.a. smitte innenlands ble registrert. For tiden gjennomføres en del nasjonale tiltak for å imøtekomme de krav som WHO stiller for å kunne erklære verden som poliofri.

Rotavirus

Rotavirus er den vanligste årsaken til diaré hos barn i hele verden. 

Sykdom: Rotavirus smitter som oftest fra person til person. Symptomer er diaré, oppkast og feber. Hos barn under fem år kan viruset føre til dehydrering: væsketap som er vanskelig å erstatte, selv i områder hvor folk har tilgang på rent vann. Tegn på væsketap kan være apati, akutt vekttap, tretthet, innsunkne øyne, nedsatt elastisitet i huden og rask puls. 

Behandling: Behandlingen er enkel: rent vann. Barn som er svært dehydrert, kan behandles med en enkel sukker-salt-løsning. I de mest alvorlige tilfellene får pasienten væske intravenøst. Det finnes også to ulike vaksiner mot rotaviruset, men vaksinene er utviklet i og for et marked i rike land. I fattige land er de vanskelige å bruke.

Seksualisert vold

Seksualisert vold forekommer mange steder i verden, både i krig og i fredstid. Volden gjør at kvinner stigmatiseres, diskrimineres og utsettes for en enorm fysisk og psykisk lidelse. Det er ikke bare kvinner som rammes av seksualisert vold, menn og barn er også utsatt. 

Seksualisert vold kan ha flere formål: Det kan være et våpen for politiske formål, eller noe som soldater blir motivert av og belønnet med. Systematisk voldtekt kan brukes til å tvinge en befolkning til å flytte, anskaffe land og eiendeler eller til en politikk med etnisk rensing av tvangssvangerskap som resultat. Et annet formål er, i enkelte samfunn, å fornærme menn ved å voldta deres koner.

Behandling: Mennesker som er utsatt for seksualisert vold trenger medisinsk og psykososial hjelp. De får også behandling for å forebygge utviklingen av seksuelt overførbare sykdommer.

Spinalvæske

Vannklar væske rundt sentralnervesystemet som regulerer trykket i kraniet, den beskytter hjernevevet, og den har også avgjørende betydning for stoffskiftet og blodomløpet i hjernen.

Sovesyke

Sovesyke er en parasittinfeksjon som hovedsakelig forekommer i Afrika sør for Sahara og som overføres gjennom tsetse-fluene. Mer enn 90 prosent av de registrerte tilfellene av sovesyke er forårsaket av parasitten Trypanosoma brucei gambiense. Parasitten angriper sentralnervesystemet og forårsaker alvorlige nevrologiske lidelser og også død hvis det går ubehandlet.

Symptomer: I løpet av det første stadiet av sykdommen har folk uspesifikke symptomer som feber og følelse av svakhet. På dette stadiet er sykdommen vanskelig å diagnostisere, men relativt lett å behandle. Det andre stadiet forekommer når parasitten invaderer sentralnervesystemet. Da begynner den infiserte personen å vise nevrologiske eller psykiatriske symptomer, som dårlig koordinasjon, forvirring, kramper og søvnforstyrrelser. Nøyaktig diagnostisering av det andre stadiet av sykdommen krever at man tar en prøve av spinalvæsken. Denne behandlingen er smertefull og krever daglige injeksjoner.

Behandling og forebygging: Den vanligste medisinen som behandler sykdommen, ble utviklet i 1949 og har mange sideeffekter. Medisinen inneholder giften arsenikk og kan derfor være dødelig. Den dreper faktisk opp til fem prosent av menneskene som inntar den. Heldigvis har det nylig blitt utviklet nye medisiner som gjør det lettere og mindre smertefullt å behandle sykdommen.

Stivkrampe 

Stivkrampe er en potensielt dødelig infeksjonssykdom som kommer av giftstoffet tetanospasmin, som dannes av en bakterie som finnes i blant annet jord og gjødsel. Smitte kan skje hvis det kommer forurenset jord i et sår.

I fattige land forekommer stivkrampe oftest hos nyfødte, særlig hvis moren ikke er vaksinert og de hygieniske forholdene er dårlige. 

Symptomer: Man får ofte muskelstivhet og spasmer. Tyggemusklene blir stive og det kan være vanskelig å åpne munnen. Man får også gradvis smertefulle sammentrekninger i mage, rygg og nakkemuskler, og det blir vanskelig å svelge og puste.

Behandling og forebygging: Stivkrampe har 95 prosent dødelighet. Har man fått behandling for stivkrampe, er sjansen for å miste livet mellom 20-90 prosent. Man kan behandle med stivkrampeserum, antibiotika og muskelavslappende medisiner. Man forebygger stivkrampe med å gi en vaksine hvert 10. år.

Stunting

Stunting er et resultat av langvarig kronisk underernæring. Tilstanden påvises gjennom å måle høyden til barnet. Dersom barnet er for kort i forhold til sin alder, har barnet en hemmet fysisk vekst, og mest sannsynlig også hemmet mental utvikling. Dette er fordi riktig ernæring også er avgjørende for den mentale utviklingen.

Den verste skaden for et barns utvikling skjer før fylte to år. I denne perioden har næringsrik mat en langvarig effekt på barnets helse og utvikling.

Témoignage

Témoignage handler om å varsle om overgrep og glemte kriser. Ordet uttales Temoanja:sj og er fransk for vitnesbyrd.

Terapeutisk mat 

I 2006 oppnådde Leger Uten Grenser gode resultater gjennom å bruke en ny type terapeutisk ferdigmat kalt Plumpy’nut for å behandle underernærte barn. Plumpy’nut er en blanding av melk og peanøtter som er tilsatt vitaminer og mineraler. Den kan oppbevares i opptil to år, i tillegg at man ikke trenger å bruke vann for å tilberede maten. Dette reduserer faren for smitte av sykdommer, i tillegg til at Plumpy`nut også kan tas med hjem. Dette gjør det enklere for mødre å behandle sine underernærte barn.

Tuberkulose

Tuberkulose er veldig smittsomt og spres hovedsakelig gjennom luften. Hosting, nysing, snakking og spytting av en infisert person kan spre bakterien og den kan bli i luften i flere timer før den blir inhalert av en annen person. Tuberkulose er en av verdens mest dødelige infeksjonssykdommer. Hvert år dreper sykdommen 1,6 millioner mennesker, mens 9 millioner lider av sykdommen. Flesteparten av tilfellene skjer i fattige land. Tuberkulose dreper også mange mennesker som lever med hiv i Afrika.

Symptomer: De vanligste symptomene er kraftig hoste, avmagring og feber.

Behandling: Tuberkulose kan behandles med en kombinasjon av medisiner. Behandlingen tar minst seks måneder. De mest vanlige diagnostiseringstestene er utdaterte og klarer ikke å oppdage et stort antall av infeksjonene. De nyeste testene er ikke tilgjengelige i fattige land på grunn av høye priser og kunnskapen man trenger for å utføre dem. Behandlingstiden er lang og hvis den blir avbrutt kan resistent tuberkulose utvikles, noe som er vanskeligere å behandle.

Uavhengig

Leger Uten Grenser jobber uavhengig av politiske, militære eller religiøse agendaer. Medisinske team gjør evalueringer på bakken for å kartlegge befolkningens behov før vi åpner prosjekter. Nøkkelen til Leger Uten Grensers mulighet til å jobbe uavhengig i en krise er fordi vi får 90 prosent av pengene fra private, ikke-statlige givere.

Underernæring

Underernæring er ikke bare et resultat av for lite mat. Det er også hovedsakelig forårsaket av mangelen på en eller flere av de 40 viktigste næringsstoffene, som sink, vitamin A, selen, nitrogen, essensielle aminosyrer, fosfor og svovel.

Sykdom: Når barn lider av akutt underernæring er immunsystemene deres så svekket at det er en stor risiko for død. Vanlige sykdommer som luftveisinfeksjoner eller omgangssyke kan veldig raskt lede til at sykdommen blir vanskeligere å behandle eller i verste fall død. Sør-Asia, Sahel-området og Afrikas Horn er de mest utsatte områdene for underernæring og død blant barn. De fleste barn som lider av akutt underernæring er mellom seks måneder og to år. 

Behandling: Underernæring kan behandles med effektiv, enkel og terapeutisk ferdigmat (næringsrik mat som man ikke behøver å tilberede). Dette reduserer risikoen for infeksjoner og sykdommer gjennom vann etc., i tillegg til at man enkelt kan ta med maten hjem. Det kan være redde liv å gjøre maten tilgjengelig for familiene. Kun 3 % av de 20 millioner barna som lider av akutt underernæring hvert år får den behandlingen de trenger.

Upartisk

Leger Uten Grenser er en upartisk organisasjon. Det betyr at vi gir medisinsk hjelp til mennesker i krise uansett hvilken rase, religion eller politisk tilhørighet de har.

Vaginal fistula

Hvis barnet sitter fast i fødselskanalen og kvinnen ikke får hjelp, kan fødselen stoppe opp i flere døgn slik at vaginal fistula utvikler seg.

Sykdom: Veggene i fødselskanalen ødelegges ved at blodsirkulasjonen klemmes av. Resultatet blir ofte et hull mellom vagina og urinblæren, eller mellom vagina og endetarmen. Nerver i bekkenet kan også rammes slik at enkelte kvinner har vansker med å gå. Svært mange av disse kvinnene mister også barnet sitt under fødselen. Kvinner med fistula blir ofte utstøtt av samfunnet på grunn av lukten av urin og avføring. De blir noen ganger forlatt av sine ektemenn, og de mister sine sosiale nettverk.

Behandling: For å behandle fistula må kvinnen opereres. Men sjansene for at en kvinne i et fattig land skal få en slik operasjon er liten. Mange sykehus og lokale klinikker mangler utstyr, kunnskap eller kompetanse til å utføre en slik prosedyre. Det er også mulig å forebygge fistula, og i land med full tilgang til svangerskapsomsorg forekommer tilstanden nesten aldri. 

Verdens Helseorganisasjon (WHO) 

Verdens helseorganisasjon er en internasjonal organisasjon for helsespørsmål. Det er en frittstående særorganisasjon som er tilsluttet De forente nasjoner (FN). Organisasjonen ble opprettet 7. april 1948 med Norges daværende helsedirektør Karl Evang som en av initiativtagerne. 7. april markeres årlig som Verdens helsedag.

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.