Mobirise Site Creator

Forslag til oppgaver

Her finner du tips og ideer til hvordan elevene kan utføre medieprosjektet.

Aller først anbefaler vi alle til å lese mer om bilde og logobruk, som er relevant for alle oppgavene. 

ARTIKKEL

En artikkel bygger på fakta og skildrer virkeligheten på en eller annen måte. Hensikten er å informere om et tema, beskrive en gjenstand eller å argumentere for et synspunkt.

En artikkel kan blant annet trykkes i en avis eller publiseres på en nettavis som en avisartikkel, kronikk eller et leserinnlegg.

Oppgave

Hver gruppe skriver artikler og reportasjer fra ulike vinkler (debatt, innenriks, utenriks, portrettintervju, kronikker, økonomi, sport, kultur, nyheter, osv.).

 

Elevene kan velge å fokusere på én eller flere av de glemte krisene, eller grunnen til at de er glemt i norske medier. 

 

Ta kontakt med lokalmedia og spør om de kan tenke seg å publisere din artikkel.


Utstyr

Tilgang på internett. Penn og papir eller datamaskin.


Huskeliste

Trykk på 'nyttige tips'-knappen under. 

Spørsmål til diskusjon


 • Hva inneholder en avis? Inneholder alle aviser det samme?
 • Hvordan er en artikkel og reportasje bygget opp?
 • Hvordan finner journalisten informasjon om temaet han/ hun vil skrive om?
 • Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så fall en god kilde?
 • Hva er relevant informasjon?
 • Hvordan fanger en avis oppmerksomheten til leseren?
 • Hva er Vær Varsom-plakaten?
 • Finnes det regler for bildebruk? Hva er disse?
 • Er det greit å overdrive for å gjøre nyheten mer interessant? Hvorfor/ hvorfor ikke?
 • Hva er nettvett?
 • Hva er forskjellen på en nettavis og en papiravis? 

BLOGG

En blogg er en nettside hvor enkeltpersoner eller grupper kan publisere nyheter, lenker, egne meninger, bilder og videoer. I motsetning til en nettavis, er en blogg ofte fokusert på et spesielt tema som man jevnlig oppdater.

Oppgave

Følg med på og lær om en av de glemte krisene, skriv jevnlig om hva som har skjedd og hva dere synes om det, eller skriv om hvorfor de glemte krisene er blitt glemt.


Utstyr

Tilgang til internett og blogg. En gratis blogg kan opprettes på ulike sider på internett, for eksempel på Blogg.no, Blogspot.com og WordPress.com.


Huskeliste

Eksempel på og råd om hvordan man lager blogg finner du her. 

Spørsmål til diskusjon

 • Hvordan finner en blogger informasjon om temaet han/hun vil skrive om?
 • Er det viktig at informasjonen i en blogg er basert på kilder?
 • Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så fall en god kilde?
 • Hva er relevant informasjon?
 • Hvordan fanger en blogg oppmerksomheten til leseren?
 • Hva kan være problematisk med å skrive en blogg?
 • Hva er positivt med å skrive en blogg?
 • Er det greit å overdrive?
 • Finnes det regler for bildebruk? Hva er disse?
 • Hva er nettvett?
 • Er det viktig å fokusere på glemte kriser? Hvorfor / hvorfor ikke?

VIDEOREPORTASJE

En videoreportasje er en oppsummering eller fortelling om noe som har skjedd i verden på video, som for eksempel innslagene du ser på nyhetene på tv.

Oppgave

Lag en videoreportasje om en eller flere av de glemte krisene. Gruppen kan forestille seg at de er midt i en av krisesituasjonene, eller at de rapporterer i Norge om ett eller flere av områdene.


Gruppen kan velge å rapportere om selve krisen, eller om hvorfor krisen er blitt glemt. Ta kontakt med lokalmedia og spør om de kan tenke seg å sende filmen på lokal-TV eller på lokalmedienes nettsider.  


Utstyr

Filmkamera og eventuelt datamaskin, overføringskabel til datamaskin, redigeringsprogram (standardprogrammer for Mac er iMovie og for PC finnes Windows Movie Maker).

Du kan også bruke telefonen din.


Huskeliste

Se eksempel på og råd om en videoreportasje og last ned videoklipp/bilder her. 


Spørsmål til diskusjon

 • Hvordan finner man informasjon om temaet man vil fokusere på?
 • Er det viktig at informasjonen i en videoreportasje er basert på kilder?
 • Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så fall en god kilde? • Hva er relevant informasjon?
 • Hvordan fanger en videoreportasje oppmerksomheten til leseren?
 • Er det greit å overdrive for å gjøre nyheten mer interessant? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Er det viktig å fokusere på glemte kriser? Hvorfor/hvorfor ikke? 

REKLAME

Reklame kommer av det latinske ordet «reklamare» som betyr å rope ut og stadig gjenta. En reklame kan være en annonse eller en film som har som mål å anbefale en vare, virksomhet eller sak..

Oppgave

Lag en eller flere reklamer for å spre informasjon om de glemte krisene. Reklamen kan være både film og annonse.


Ta kontakt med lokalmedia og spør om de kan tenke seg å trykke reklamen om de glemte krisene gratis, og dermed bidra til å spre informasjon og redde liv. Reklamen kan også spres på facebook og andre sosiale medier.


Bildebruk

Her er det veldig viktig å sette seg godt inn i åndsverksloven og passe på at man har tiltalelse fra fotografen som har tatt bildet / bildene om man bruker et eksternt bilde / videoklipp. Hvis man selv har tatt et bilde er det veldig viktig å passe på at man har tillatelse fra den eller dem som er avbildet. Er det noen som er under 18 år skal man ha tillatelse fra foresatte. Alle bildene og videoklipp man bruker fra skoleportalen må man huske å kreditere fotografen og riktig bildetekst.  


Utstyr


Hvis du skal lage film trenger du filmkamera og eventuelt datamaskin, overføringskabel til datamaskinen, redigeringsprogram (standardprogrammer for Mac er iMovie, og for PC finnes Windows Movie Maker) Du kan også bruke telefonen din.


Lager du annonnser trenger du plakat og tusj, eller datamaskin med bilderedigeringsprogram.  Spørsmål til diskusjon

 • Hvordan finner man informasjon om temaet man vil lage en reklame om?
 • Er det viktig at informasjonen i en reklame er sann?
 • Hvordan bygger man opp en reklame?
 • Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så fall en god kilde?
 • Hva er relevant informasjon?
 • Hvordan fanger en reklame oppmerksomheten til folk?
 • Hva er målgruppen for reklamen?
 • Er det viktig å fokusere på glemte kriser? Hvorfor/ hvorfor ikke? 

SOSIALE MEDIER

Sosiale medier er nettbaserte medier som lar brukere skape og utveksle eget innhold. Formålet med sosiale medier kan være både å holde kontakten med venner og spre et budskap.

Oppgave

Begynn en kampanje på Facebook om en eller flere av de glemte krisene. Dette kan eventuelt gjøres i samkjør med et av de andre medieprosjektene – for eksempel for å spre informasjon om pressestuntet, eller for å legge ut video eller radioreportasje.


Utstyr

Tilgang til internett, konto på Facebook, Twitter, Instagram og andre sosiale medier.


Huskeliste

Se eksempel på hvordan sosiale medier kan bidra til å spre et budskap og råd til hvordan det gjennomføres på Leger Uten Grensers skoleportal og Facebook-side.


Bildebruk og logobruk

Her er det veldig viktig å sette seg godt inn i åndsverksloven og passe på at man har tiltalelse fra fotografen som har tatt bildet / bildene om man bruker et eksternt bilde / videoklipp.


Hvis man selv har tatt et bilde er det veldig viktig å passe på at man har tillatelse fra den eller de som er avbildet. Er det noen som er under 18 år skal man ha tillatelse fra foresatte.


Alle bildene og videoklipp man bruker fra skoleportalen må man kreditere fotografen og skrive inn riktig bildetekst. Det er viktig at man bruker skoleprosjektlogoen eller en egenkomponert logo, og ikke Leger Uten Grensers offisielle logo.


Les mer om dette her. 

Spørsmål til diskusjon

 • Hva er forskjellen på sosiale og tradisjonelle medier?
 • Hvordan finner man informasjon om temaet man vil lage en kampanje på?
 • Er det viktig at informasjonen i en kampanje er sann? Hva er relevant informasjon?
 • Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så fall en god kilde?
 • Hvor mange sosiale medier vil jeg fokusere på, en eller flere? I så fall hva er fordelene og ulempene med dette? 
 • Hvordan fanger en kampanje oppmerksomheten til folk? Hva er målgruppen for og formålet med kampanjen?
 • Hva er nettvett?
 • Hva må til for at informasjon skal spre seg på sosiale medier? Hvorfor sprer den seg?
 • Bør man være forsiktig med å legge ut informasjon på Facebook? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvordan kan man beskytte informasjonen man legger ut på Facebook slik at den ikke er tilgjengelig for alle?
 • Hva er fordeler og ulemper med sosiale medier?
 • Er det viktig å fokusere på glemte kriser? Hvorfor/ hvorfor ikke?   

RADIOREPORTASJE / PODCAST

En radioreportasje er en oppsummering, eller fortelling om noe som har skjedd i verden på radio. En podcast er en måte å publisere lyd- eller videoopptak på Internett som kan abonneres på ved hjelp av RSS (vanligvis skrevet ut som Really Simple Syndication), også kalt «levende bokmerker» eller «nyhetsmating».

Dette er en ordning der en nettleser på en datamaskin henter nyheter eller annet materiale fra Internett fortløpende og automatisk.

Oppgave

Sett deg inn i, planlegg og lag en radioreportasje/ podcast om en av de glemte krisene. Man kan for eksempel snakke om hva som har skjedd, hvorfor krisen er blitt glemt og hva som bør gjøres for å synliggjøre problemet.


Man kan også forsøke å gjøre intervjuer med mennesker som kan være relevant for saken, f.eks en journalist eller feltarbeider.


Ta kontakt med lokalradioen og spør om de kan tenke seg å sende reportasjen på lufta.


Utstyr

Diktafon eller annen type lydopptaker. Kanskje du kan bruke telefonen din, de fleste smarttelefoner er det? Dere kan laste ned et gratis redigeringsprogram på internett som heter Audacity for å redigere lyden.


Huskeliste

Se eksempel på og råd om hvordan man gjennomfører en radioreportasje/podcast på Leger Uten Grensers skoleportal.


Det er veldig lurt å høre på podcaster og radioreportasjer slik at man kan få inspirasjon til hvordan man kan utføre oppgaven best mulig.

Spørsmål til diskusjon

 • Hvordan finner man informasjon om temaet man vil lage en radioreportasje på?
 • Er det viktig at informasjonen i en radioreportasje er sann?
 • Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så fall en god kilde?
 • Hva er relevant informasjon?
 • Hvordan fanger en radioreportasje oppmerksomheten til folk?
 • Er det greit å overdrive? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hva er målgruppen for reportasjen?
 • Er det viktig å fokusere på glemte kriser? Hvorfor/ hvorfor ikke?

PRESSESTUNT / EVENT

Et pressestunt er noe man gjør i det offentlige rom for å skape oppmerksomhet om en sak, hvor media er invitert.

Eksempler på pressestunt kan være en demonstrasjon, gateteater, sportsarrangement, underskriftskampanje, #taggkampanje etc..

Oppgave

Sett dere inn i, planlegg og gjennomfør et gateteater eller en demonstrasjon hvor dere også er nødt til å skrive en pressemelding som kan sendes til lokalmedia.


Finn en spesifikk hendelse, eller krev økt oppmerksomhet om en krise. Det kan være lurt å henge opp plakater om pressestuntet i nærområdet og opprette event på facebook.


Utstyr

Kostymer, plakater, tusjer, rekvisitter, et arrangement, kontaktliste over lokalmedia.Spørsmål til diskusjon

 • Hva er målet med å ha et pressestunt?
 • Hvordan finner man informasjon om temaet man vil lage et pressestunt på?
 • Er det viktig at informasjonen i et pressestunt er sann?
 • Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så fall en god kilde?
 • Hva er relevant informasjon?
 • Bør pressestuntet være om et stort eller et konkret tema? 
 • Hvordan fanger et pressestunt oppmerksomheten til folk?
 • Hva er målgruppen for pressestuntet?
 • Er det viktig å fokusere på glemte kriser? Hvorfor/ hvorfor ikke?
 • Er pressemelding den eneste måten å få oppmerksomhet på?
 • Hva er nyhetsverdien i et pressestunt?

kontakt

Kontakt skoleprosjektkoordinator på glemte.kriser@legerutengrenser.no  / + 47 940 12 474 om dere har noen spørsmål. 

www.legerutengrenser.no

Følg Leger Uten Grenser