simple website templates

OM SKOLEPROSJEKTET

Skoleprosjektet er tilpasset kompetansemålene innen blant annet norsk, KRLE og samfunnsfag og mediefag. Alle som deltar i prosjektet får besøk av en feltarbeider og er med i skoleprosjektkonkurransen.

HVA GÅR SKOLEPROSJEKTET UT PÅ? 


Et grenseløst skoleprosjekt er et tilbud til ungdomsskoler over hele Norge, og alle skoler som deltar får besøk av en feltarbeider i Leger Uten Grenser og er med i skoleprosjektkonkurransen. 

Skoleprosjektet arrangeres hver høst mellom 1. september og 1. desember og det er i dette tidsrommet vi har lagt opp til besøk av feltarbeider. 

COVID-19: Når skoleprosjektet starter vil vi forholde oss til de retningslinjene som Folkehelseinstituttet og myndighetene setter i henhold til besøk av feltarbeider. Det vil også være mulig med digitalt foredrag om dette er ønskelig fra skolens side, og hvis smittesituasjonen tilsier at fysisk besøk blir vanskelig. 

Hva er skoleprosjektet? 

Skoleprosjektet tar utgangspunkt i Leger Uten Grensers glemte kriser og glemte fremskritt, som blir lansert hver sommer. Hvert år mister millioner av mennesker livet i humanitære kriser rundt om i verden. Uten medienes søkelys blir noen kriser fort glemt. 

Elevene har derfor i oppgave å skape oppmerksomhet rundt én eller flere av de glemte krisene. Dette kan blant annet gjøres gjennom å lage et medieprodukt, utføre pressestunt, arrangere events eller skrive leserinnlegg i lokalaviser. 

Her kan du finne eksempler på forslag til oppgaver. 


– Taushet forveksles ofte med nøytralitet, og har blitt fremstilt som et premiss for å utføre humanitært arbeid. Leger Uten Grenser ble grunnlagt i opposisjon til denne hypotesen. Vi kan ikke være sikre på at ord alltid redder liv, men vi vet med sikkerhet at taushet dreper, sa lege James Orbinski da han mottok Nobels fredspris på vegne av Leger Uten Grenser i 1999

Læringsopplegget

Mobirise
Læringsopplegget går ut på at ungdomsskoleelever får mulighet til å utvikle sin kritiske sans og forståelse av det moderne informasjonssamfunnet gjennom å drøfte og fordype seg i hvorfor noen land og kriser får mer oppmerksomhet enn andre.

Skoleprosjektet er lagt opp til å passe inn i kompetansemålene for ungdomsskolen, og elevene vil bli utfordret til å skape oppmerksomhet rundt glemte kriser eller fremskritt. Dette kan elevene gjøre gjennom å lage et medieprodukt, arrangere events, skrive kronikker, lage teater, avis eller film, eller utføre stunts.

Slik passer skoleprosjektet inn i kompetansemålene. 

MATERIALE FOR ELEVENE TIL Å BRUKE 

I tillegg til detaljert informasjon rundt årets glemte kriser og fremskritt, vil bilder og videoer være tilgjengelige for elevene til å bruke til oppgaven sin. Det vil også være tips, nyttige linker og annen relevant informasjon på denne nettsiden. Det er også mulig å kontakte skoleprosjektkoordinator om elevene ønsker å intervjue noen fra Leger Uten Grenser i forbindelse med oppgaven. 

De glemte krisene, bilder og videoer vil bli tilgjengelig på denne nettsiden fra 1. september 2020.

Besøk av feltarbeider

Alle skolene som deltar i Et grenseløst skoleprosjekt vil få mulighet til å få besøk av en feltarbeider i Leger Uten Grenser. Det er viktig at skolene som deltar har jobbet noe i forkant av besøket og er forbredt.

For å koordinere besøkene har vi lagt opp en fylkesplan som vi ber skolene legge opp prosjektet etter. Skoleprosjektkoordinator vil ta kontakt med skolene når det nærmer seg prosjektperioden til hvert fylke, men hvis det er noe du lurer på i forkant kan du sende en e-post til glemte.kriser@legerutengrenser.no eller ta kontakt på + 47 45 97 37 53

Klikk her for å se når vi besøker de ulike fylkene - denne vil bli oppdatert 1. mars 2020. 

Skoleprosjektkonkurransen

  1. Alle er med i konkurransen - Alle som deltar i Et grensløst skoleprosjekt konkurrerer om å vinne skoleprosjektkonkurransen.
  2. Send inn beste bidrag  innen mandag 7. desember 2020 - hver skole som deltar bes om å fylle inn et skjema hvor lærer forklarer hvordan man har jobbet med de glemte krisene og hva som har blitt gjort - her er det fint å legge ved bilder, linker til arbeid etc. Dette gjør det enklere å kåre fylkesvinnere. Last ned skjema her.
  3. Kåring av fylkesvinnere - Det vil i hvert fylke kåres en fylkesvinner. Fylkesvinneren er den skolen som på best mulig måte har skapt oppmerksomhet rundt de glemte krisene. Her blir også hele skolens / klassens innsats, kreativitet og originalitet vektlagt.
  4. Én hovedvinner - Når alle fylkesvinnere er kåret vil disse deretter konkurrere om hovedprisen. Vinneren vil bli vurdert av en jury bestående av en feltarbeider og to eksterne journalister.
  5. Drømmedag - Hovedvinneren av skoleprosjektkonkurransen vil vinne en "hemmelig drømmedag" i Oslo. Tentativ dato er i januar / februar 2021.


Her finner du mer informasjon rundt skoleprosjektkonkurransen og tidligere vinnere. 

For spørsmål om skoleprosjektet ta kontakt med,

Dorsa Javeid | glemte.kriser@legerutengrenser.no | + 47 45 97 37 53. 

Følg Leger Uten Grenser


Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

upartisk // nøytral // uavhengig