OM SKOLEPROSJEKTET

Ferdig undervisningsmateriale, besøk av feltarbeider og skoleprosjektkonkurransen.

HVA GÅR SKOLEPROSJEKTET UT PÅ? 

Skoleprosjektet tar utgangspunkt i Leger Uten Grensers glemte kriser og glemte fremskritt, som blir lansert hver sommer. På denne nettsiden vil elevene etter prosjektstart få tilgang til detaljert informasjon om de ulike krisene, feltbrev og informative videoer. 

Læringsopplegget går ut på at ungdomsskoleelever får mulighet til å utvikle sin kritiske sans og forståelse av det moderne informasjonssamfunnet gjennom å drøfte og fordype seg i hvorfor noen land og kriser får mer oppmerksomhet enn andre.

Skoleprosjektet passer inn flere av kompetansemålene for norsk, samfunnsfag, KRLE, mediefag og "med innsats for andre". Det kan også brukes tverrfaglig. 

Alle skolene som deltar får besøk og foredrag av en feltarbeider, les mer om dette videre i teksten.

Elevene får deretter i oppgave å skape oppmerksomhet rundt én eller flere av de glemte krisene. Prosjekter fungerer best erfaringsmessig gjennom gruppearbeid. 

Dette kan gjøres på en rekke måter og her finner du konkrete forslag til oppgaver, tips og andre relevante kilder og bilder elevene kan bruke i skoleprosjektet. 

PRAKTISK INFORMASJON

BESØK AV FELTARBEIDER

Skoleprosjektet arrangeres hver høst mellom 1. september og 1. desember og det er i dette tidsrommet vi har lagt opp til besøk av feltarbeider. Se her når vi har lagt opp besøk av feltarbeidet i ditt fylke. 

COVID-19: Når skoleprosjektet starter vil vi forholde oss til de retningslinjene som Folkehelseinstituttet og myndighetene setter i henhold til besøk av feltarbeider. Det vil også være mulig med digitalt foredrag om dette er ønskelig fra skolens side, og hvis smittesituasjonen tilsier at fysisk besøk blir vanskelig. 

SKOLEPROSJEKTKONKURRANSEN

For å delta i skoleprosjektkonkurransen må din klasse sende inn bidrag og fylle ut et kort skjema. Her vil det i første omgang bli kåret fylkesvinnere, deretter en hovedvinner. 

Vi kommer til å ta noen evalueringer basert på tidligere erfaringer på hvordan vi best mulig kan utføre skoleprosjektkonkurransen i 2021. Derfor vil det komme mer informasjon om hvordan innsending av bidrag vil foregå i forkant av prosjektstart i september 2021.  

Les mer om skoleprosjektkonkurransen her. 

For spørsmål om skoleprosjektet er det bare å ta kontakt med prosjektleder for glemte kriser

Marte Woxen Burum |  glemte.kriser@legerutengrenser.no |

Følg Leger Uten Grenser


Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

upartisk // nøytral // uavhengig

Mobirise web page software - Click for more