Mobirise Web Page Builder

Om Leger Uten Grenser


Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

Vi driver prosjekter i flere 70 land, og utførte blant annet 9,7 millioner pasientkonsultasjoner, hadde 671.700 pasientinnleggelser, opererte over 92.600 og assisterte over 250.000 fødsler i 2016.

Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og andre som ikke har tilgang til grunnleggende helsetjenester.

Ett av våre mest sentrale mandat er témoignage.

Det betyr å bære vitne om det vi ser i felt. Vi varsler derfor om overgrep og glemte kriser vi ser med egne øyne – fordi færre dør når flere vet. 


Del denne siden

Følg Leger Uten Grenser