OM LEGER UTEN GRENSER

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. De er basert på ideen om vår felles humanitet: Alle liv er like mye verdt.

Leger Uten Grenser er en medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi rykker ut der nøden er størst, og gir helsehjelp til de som trenger det mest. Leger Uten Grenser har prosjekter i rundt 70 land.

Vi gir helsehjelp i krig og konfliktsoner, rykker ut etter naturkatastrofer og gir helsehjelp til mennesker på flukt. Vi er også til stede i kroniske og glemte kriser, og i land med svakt helsevesen.

I 2019 kom 96 prosent av midlene våre fra private givere. Dette sikrer vår uavhengighet og gir oss muligheten til å rykke ut der nøden er størst, uavhengig av medias søkelys eller myndigheters interesser. Den store andelen private givere styrker også vår nøytralitet og gir oss muligheten til å gi helsehjelp utelukkende basert på behov. 

I tillegg til å gi livreddende medisinsk hjelp, forteller vi om det vi er vitne til i felt og snakker ut, ofte fra verdens glemte kriser. Gjennom å være med på skoleprosjektet er dere også med på å spre kunnskap om glemte kriser. Færre dør, når flere vet.

Videre på denne siden kan du lese mer om hva de ulike humanitære prinsippene betyr og innebærer. 


–  Taushet forveksles ofte med nøytralitet, og har blitt fremstilt som et premiss for å utføre humanitært arbeid. Leger Uten Grenser ble grunnlagt i opposisjon til denne hypotesen. Vi kan ikke være sikre på at ord alltid redder liv, men vi vet med sikkerhet at taushet dreper.
 Tidligere internasjonal president i Leger Uten Grenser,
James Orbinski. 

DE HUMANITÆRE PRINSIPPENE

UAVHENGIG

Vi starter opp prosjekter basert på våre egne vurderinger av medisinske behov, og helt uavhengig av politiske, økonomiske eller andres interesser. I 2019 kom 96 prosent av midlene våre fra private givere. Vi jobber kontinuerlig og uavhengig med å evaluere behov, få tilgang til områder uten restriksjoner og å gi direkte helsehjelp

UPARTISK

Vi gir gratis helsehjelp til de som trenger det basert på behov. Det spiller ingen rolle hvilket land de kommer fra, hvilken religion de tilhører, eller hvilke politiske meninger eller ståsted de har. 

NØYTRAL

Leger Uten Grenser tar ikke side i konflikter, og støtter heller ingen krigførende parter i en konflikt. Det er ikke alltid vi er til stede i alle områdene av en konflikt. Dette kan være på grunn av mangel på tillatelse, mangel på sikkerhetsgarantier, eller fordi de medisinske behovene allerede blir dekket. 


Vi snakker ut

- færre dør, når flere vet

Leger Uten Grenser er for mange forbundet med medisinsk nødhjelp, kriser og katastrofer, krig og epidemier. Men vi jobber også med å synliggjøre kriser og å skape debatt rundt humanitære spørsmål. Færre dør når flere vet.  

Organisasjonen ble startet av leger og journalister i Frankrike i 1971. Det førte til at man etter hvert i tillegg til å gi medisinsk nødhjelp, også skulle drive témoignage. Det er et fransk ord og betyr å varsle om det vi er vitne til i felt.

Web page was made with Mobirise