Mobirise Web Page Generator

Tips til medieprosjektet

Her får du informasjon og tips til bruk av bilder, logoer og videoer. Vi har også lagt inn  noen linker som kan være nyttige å bruke under prosjektperioden deres slik at dere kan gjøre ordentlig research til de glemte krisene. 
 

Bilde, kilde og logobruk

Alle som utfører medieprosjektet vil i denne perioden fungere som journalister. Her har vi satt opp noen punkter som alle norske journalister må forholde seg til på jobb. Vi har også lagt til noen linker som kan være nyttige under prosjektet deres når dere gjør research til de glemte krisene. 

Bildebruk


Når vi bruker bilder vi har tatt i felt har vi tre hovedinformasjoner vi tar med. 


1. Vi krediterer alltid fotografen når vi gir bildene til eksterne. 


2. Det er viktig for oss å vise menneskene bak bildene, og ikke bare anonyme ansikter som illustrerer et poeng. 


3. Derfor tar vi med, så ofte det lar seg gjøre, navn til de avbildede, alder, hvor det ble tatt og hvorfor. 


Vi vil på skoleportalen legge ut bilder og videoklipp som elevene kan bruke til sitt skoleprosjekt, sende inn til lokalmedie etc. Da er det viktig at bildene har bildetitler og at fotografen er kreditert. Hvis man tar egne fotografier eller filmer selv, er det viktig at man har tillatelse fra de man tar bilde av og passer på at vedkommende er klar over hva bildene / videoene skal bli brukt til, og hvor det publiseres. 

Logobruk


Vi lager en egen Leger Uten Grensers Glemte Kriser Skoleprosjekt-logo ene og alene for elevene som deltar, den vil komme på plass på denne siden etter prosjektperioden starter. 


Det er viktig at dere ikke bruker vår offisielle logo, og alltid bruker en logo dere har laget selv, eller skoleprosjektlogoen dere kan kopiere skoleprosjekt-logoen som du finner her. 


Vi er veldig beskyttende ovenfor vår logo, og dette med god grunn. Vi er fullstendig avhengig av tillit for å kunne gjøre det arbeidet vi gjør ute i felt. I konflikter må alle parter kunne være helt sikre på at vi forholder oss nøytrale, og gir alle likestilt behandling. 


Her hjemme i Norge er også tilliten hos folket helt sentral for at vi skal kunne overleve som organisasjon. Vår troverdighet er det mest verdifulle vi har, og har tatt lang tid å bygge opp. 


Hvis elevene bruker vår logo, og lager navn på sine kontoer på forskjellige kanaler som kan forveksles med våre, kan dette være forvirrende for andre som vil lære med om vårt arbeid. 


Vær Varsom-plakaten


Vær varsom-plakaten er retningslinjer eller 

etiske normer for pressen (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner)


Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet.


Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet.


Kildebruk og kildekritikk


Det er viktig at man har rett fakta når man skriver eller rapporterer. Det er viktig å bruke ordentlige kilder og vi anbefaler alle å gå inn på medietilsynet sin e nettsider hvor man kan lese seg opp på dette. 


I tillegg legger vi med noen linker som kan være nyttige for dere å bruke i prosjektperioden deres .  

Nyttige linker

Det er viktig å bruke gode og sikre kilder når man gjør research. Vi har mye informasjon på våre egne nettsider, men bruker også tall og statistikk fra blant annet FN og Verdens Helseorganisasjon.

Leger Uten Grensers nettside

www.legerutengrenser.no

På Leger Uten Grensers norske nettside finner du mye informasjon om hva vi gjør i felt, hvor vi har prosjekter og hvor behovene er størst. Her vil dere finne mye relevant informasjon om de glemte krisene under prosjektperioden deres. Det er fakta, tall og statistikker fra alle landene vi jobber i, og siden oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter. GJerne også sjekk ut vår internasjonale side og les om arbeidet vårt i aktuelle land i aktivitetsrapporten for 2016. 

Ordliste

Leger Uten Grensers egen ordliste

Vi har laget en ordliste som dere kan bruke når dere gjør research til prosjektet deres.

Her forklarer vi blant annet hva sovesyken er, hvordan det kan behandles og symptomene på sykdommen. Ordlista inneholder også medisinske begrep som intravenøs og nevrologiske sykdommer. 

FNs egen side om flyktninger i verden

http://www.unhcr.org/

FNs høykommissær for flyktninger har en egen nettside som holder deg oppdatert på de siste statistikkene for flyktningsituasjonen i verden. Jobber du med en glemt krise som omhandler flyktninger, er dette siden å sjekke jevnlig. På engelsk heter de UNCHR.

Verdens Helseorganisasjon

http://who.int/en/

Verdens Helseorganisasjon har mye statistikk og informasjon rundt global helse. Her kan du finne mye relevant informasjon til prosjektet ditt. WHO er det engelske navnet på organisasjonen som står for World Health Organization.

Leger Uten Grenser har flere videoer på youtube hvor vi blant annet diskuterer tilgang til medisiner og vaksiner. I denne videoen forklarer sylepleier og jordmor, Dina Hovland problemet med legemiddelindustrien. 

Sjekkliste

- for journalister 
  • En journalist som lager en sak bør være godt forberedt og gjøre grundig for- og etterarbeid:
  • Sett deg inn i saken du skal skrive om.
  • Forbered spørsmål før intervju.
  • Ha gjerne intervjuer med flere personer som mener forskjellige ting eller belyser ulike sider ved saken.
  • Få noen til å se gjennom saken for å rette opp i språkfeil og uklarheter.
  • Dobbeltsjekk fakta.
  • Publiser saken.

Følg Leger Uten Grenser