KONTAKT

Her finner du kontaktinformasjon for deg som elev eller lærer i forbindelse med skoleprosjektet.

Kontakt oss

Har du noen spørsmål om skoleprosjektet, eller noen av de glemte krisene?

Ønsker du kanskje å snakke med en feltarbeider, eller ønsker dere flere bilder, video eller lignende til prosjektet? 

Ta kontakt med skoleprosjektkoordinator Veronica Alvez på glemte.kriser@legerutengrenser.no, eller ring på 988 82 472. 

Husk at dere kan finne mye informasjon om de glemte krisene på Leger Uten Grensers nettside, eller dere kan finne andre relevante kilder. :) Følg Leger Uten Grenser 

upartisk // nøytral // uavhengig

Designed with Mobirise - Click now