bootstrap builder


Besøk av feltarbeider

Alle skoler som deltar i Et grenseløst skoleprosjekt får mulighet til å få besøk av en feltarbeider. Her kan du finne ut når vi kan besøke ditt fylke. 

Fylkesplan for besøk av feltarbeider for 2018


Uke 36: Østfold 
Uke 37 og 38: Hedmark og Oppland
Uke 39: Vest-Agder, Aust Agder og Oslo
Uke 40 og 41: Hordaland og Buskerud
Uke 42 og 43: Sør- og Nord-Trøndelag og Vestfold
Uke 44 og 45: Troms, Nordland, Finnmark og Telemark
Uke 46 og 47: Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Rogaland
Uke 48: Akershus  

Alle som deltar og utfører Et grenseløst skoleprosjekt vil få tilbud om å få besøk av en feltarbeider i løpet av sin prosjektperiode. 


Prosjektperioden starter 1.september og varer ut november, det er i dette tidsrommet vi vil ha mulighet til å besøke skolene. 


For at vi enklest kan koordinere besøkene har vi satt opp en fylkesplan du kan finne øverst på siden, og vi anbefaler at man legger prosjektperioden deretter. 


Leger Uten Grenser sender rundt 120 feltarbeidere fra Norge på oppdrag hvert år. Dette innebærer blant annet leger, sykepleiere, logistikere og nødhjelpskoordinatorer. 

Feltarbeider vil gi en kort innføring i de glemte krisene og fremskrittene, men foredraget vil hovedsaklig basere seg på feltarbeiders egen personlig erfaring- og arbeid fra felt. 


Det er lagt opp til at elevene kan stille spørsmål til feltarbeider etter presentasjonen. 


Skoleprosjektkoordinator tar kontakt med skolene nærmere prosjektperioden for å koordinere besøk. 


Hvis det er noe dere lurer på i forbindelse med besøk av feltarbeider ta kontakt på

glemte.kriser@legerutengrenser.no | 940 12 474. 

Nødhjelpskoordinator, Sebastian Stein har vært ute med Leger Uten Grenser flere ganger, dette er fra en redningsaksjon på Middelhavet. Sebastian har også flere ganger holdt foredrag om erfaringene sine fra felt, også på ungdomsskoler. Foto: Alessandro Penso

Del denne siden

Følg Leger Uten Grenser