Web Site Maker


Besøk av feltarbeider

Alle som deltar i Et grenseløst skoleprosjekt vil få muligheten til å få besøk av en av våre dyktige feltarbeidere. Scroll nedover for mer informasjon og sjekk når ditt fylke kan få besøk! 

Fylkesplan for 2017Uke 36 Finnmark og Troms
Uke 37 og 38 Nordland og Oppland
Uke 39 Nord og Sør-Trøndelag
Uke 40 og 41 Telemark og Vestfold
Uke 42 og 43 Rogaland, Buskerud og Østfold
Uke 44 og 45 Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal
Uke 46 og 47 Vest-Agder, Aust Agder og Akershus
Uke 48 Hedmark og Oslo 


Alle som deltar og utfører Et grenseløst skoleprosjekt vil få tilbud om å få besøk av en feltarbeider i løpet av sin prosjektperiode. 


Prosjektperioden starter 1.september og varer ut november, det er i dette tidsrommet vi vil ha mulighet til å besøke skolene. 


For at vi enklest kan koordinere besøkene har vi satt opp en fylkesplan du kan finne øverst på siden, og vi anbefaler at man legger prosjektperioden deretter. 


Leger Uten Grenser hadde nesten 150 norske feltarbeidere som dro ut i felt i fjor, hvor de jobber fra alt som leger og sykepleiere, til logistikere og nødhjelpskoordinatorer.  

Feltarbeider vil gi en kort innføring i de glemte krisene og fremskrittene, men foredraget vil i all hovedsak basere seg på feltarbeiders egen personlig erfaring og arbeid fra felt. 


Det er lagt opp til at elevene kan stille spørsmål og diskutere med feltarbeider etter presentasjonen. 


Skoleprosjektkoordinator tarkontakt med skolene nærmere prosjektperioden for å koordinere besøk. 


Hvis det er noe dere lurer på i forbindelse med besøk av feltarbeider ta kontakt på

glemte.kriser@legerutengrenser.no / 940 12 474 . 

Nødhjelpskoordinator, Sebastian Stein har vært ute med Leger Uten Grenser flere ganger, dette er fra en redningsaksjon på Middelhavet. Sebastian har også flere ganger holdt foredrag om erfaringene sine fra felt, også på ungdomsskoler. Foto: Alessandro Penso

Følg Leger Uten Grenser