site templates free download

BESØK AV EN FELTARBEIDER

Her får du informasjon om hvordan vi legger opp besøk av feltarbeider til din skole og hva som forventes av elever og lærere i forkant.

Alle som deltar og utfører Et grenseløst skoleprosjekt vil få tilbud om å få besøk av en feltarbeider i løpet av sin prosjektperiode. 

Prosjektperioden er mellom 1. september og 1. desember og det er i dette tidsrommet vi vil ha mulighet til å besøke skolene. 

For at vi enklest kan koordinere besøkene har vi satt opp en fylkesplan du kan finne nederst på siden, og vi anbefaler at man legger opp prosjektperioden etter denne. 

Leger Uten Grenser sender rundt 120 feltarbeidere fra Norge på oppdrag hvert år. Dette innebærer blant annet leger, sykepleiere, logistikere og nødhjelpskoordinatorer. 

Feltarbeideren som kommer på besøk vil gi en kort innføring i de glemte krisene og fremskrittene, men foredraget vil hovedsakelig basere seg på feltarbeiderens personlige erfaringer og arbeid fra felt. Det er viktig at elevene er noe forberedt på besøk. 

Det er lagt opp til at elevene kan stille spørsmål til feltarbeideren etter presentasjonen. 

Skoleprosjektkoordinatoren tar kontakt med skolene nærmere prosjektperioden for å koordinere besøk. 

Hvis det er noe dere lurer på i forbindelse med besøk av feltarbeider, ta kontakt på:

glemte.kriser@legerutengrenser.no | 940 12 474. 

FYLKESPLAN FOR BESØK AV FELTARBEIDER

Uke 35: Oslo 
Uke 36: Østfold og Vestfold
Uke 37 og 38: Telemark og Buskerud
Uke 39: Oppland og Hedmark
Uke 40: Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
Uke 41: Rogaland
Uke 42 og 43: Trøndelag og Hordaland
Uke 44 og 45: Aust Agder, Vest Agder
Uke 46 og 47: Troms, Nordland, Finnmark
Uke 48: Akershus 

Mobirise

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

upartisk // nøytral // uavhengig