Foto: Luca Sola
Hjem > Om oss > Slik jobber vi > Prosjekttyper
Nyheter

Prosjekttyper

        

Våre team har millioner av pasienter hvert år, uavhengig om vi dukker opp i overskriftene eller ikke.

Kriserespons

Når det oppstår en krise kan vi respondere veldig raskt. Da jordskjelvet rammet Haiti i 2010 behandlet våre team de skadde få minutter etter.

Vi hadde allerede ansatte i Haiti som bisto ofrene så fort de kunne, til tross for at alle  klinikkene var skadet av skjelvet. Samtidig forberedte vi et komplett responsteam vi kunne sende ut.

Selv om vi ikke har aktive prosjekter i et land, kan vi være klare på bakken innen få timer. Vi har utviklet ferdige krisepakker, inkludert komplette kirurgiske operasjonssaler, fødselspakker og oppblåsbare sykehus.

Disse pakkene er nå brukt som standardmodeller for nødhjelpsorganisasjoner over hele verden.

Logistikkspesialister

Vi har logistiske sentrer og varehus over hele verden. Her kjøper vi inn, tester og lagrer utstyr som Toyota Land Cruisers, kommunikasjonsmateriell, elektronikk for strømforsyning, vannrensingssystemer og ernæringstilskudd.

Vi lagrer også tusenvis av telt, huslypakker, og andre ting som tåler langtidslagring.

Fly kan bli lastet opp med materiell og sendt inn i kriseområder innen 24 timer.

Vi har kriseteam jobber på hovedkontorene våre. Disse er eksperter på nødhjelpkoordinering, og vurderer behovene med en gang krisen oppstår.

Tilgang på helsehjelp

Ikke alle kriser kommer uten forvarsel. Noen oppstår sakte.

Noen kriser utvikler seg over tiår ettersom sykdommer svekker hele samfunn, politisk ustabilitet undergraver offentlige helsesystem, eller at hele grupper aktivt hindres tilgang på helsehjelp.

I tiden etter at store mengder nødhjelp har blitt sprøytet inn i et samfunn, kan det være vanskelig for vanlige mennesker å få grunnleggende helsehjelp.

Dette er fordi samfunnet ikke har hatt tid til å stabilisere seg etter krisen, myndighetene er overveldet av utfordringene, eller det kan være utbrudd av nye sykdommer som kan skje etter kriser, som kolera.  

I slike tilfeller jobber Leger Uten Grenser med å gi grunnleggende helsehjelp, og håndtere sykdommer som trenger behandlinger over lang tid, som hiv, tuberkulose, og glemte tropiske sykdommer som sovesyke.

Behandling over lang tid

Teamene våre kan gi helsehjelp til store befolkninger på en dag-til-dag basis, som etter ulykker og naturkatastrofer, kirurgi og behandling av kroniske sykdommer.

I noen tilfeller finnes det ikke et fungerende helsesystem der vi jobber. Vi bygger da opp infrastrukturen som trengs. Vi pusser opp, eller bygger klinikker fra bunnen av hvis det trengs, organiserer behandlingsprogrammer og ambulansetjenester.

I noen land har vi jobbet i flere tiår sammenhengende. Hvis vi trekker oss ut for raskt kan det ha alvorlige konsekvenser. Vi samarbeider med andre hjelpeorganisasjoner og myndigheter der det er mulig, for å forbedre og stabilisere helsetilbudet og unngå helsekriser i fremtiden.

Å bære vitne

For veldig mange er Leger Uten Grenser synonymt med medisinsk nødhjelp. Men de som grunnla organisasjonen var leger og journalister: De formet Leger Uten Grenser for å behandle pasienter og bære vitne.

Les mer om Leger Uten Grensers historie

Tanken var at man ville bringe dem som var ansvarlige for menneskers lidelse frem i lyset, i håp om at dette ville få dem til å endre det de gjorde.

Å handle og å snakke ut, å behandle og å bære vitne var nøkkelord da Leger Uten Grenser ble grunnlagt.

Disse nøkkelordene er fortsatt aktuelle den dag i dag.

Det betyr at vi kommer til å snakke høyt om problemene pasientene våre blir utsatt for, både innenfor de relevante forum og ut til vanlige mennesker som kan bli med i kampen.

Vi presser også på for rettferdig tilgang på medisiner. Leger Uten Grensers Access-kampanje har sitt hovedsete i Genève. Denne kampanjen utfordrer de høye prisene på medisiner, og at det ikke finnes behandlingsalternativer for mange av sykdommene som rammer våre pasienter.

Forskning

Størrelsen og bredden av prosjektene vi driver i felt gir oss unik tilgang til informasjon om sykdommer og hvordan best gi medisinsk nødhjelp i kriser. Vi jobber hardt for å forbedre hvordan vi jobber, og deler resultatene våre.

The Manson Unit er et team med eksperter som jobber med å forbedre kvaliteten på alle våre medisinske prosjekter.

Denne gruppa finner nye alternativer, og utvikler nåværende håndtering av utfordringer som tuberkulose, hiv, malaria og miljøforurensning. Etterpå bistår gruppa i å implementere disse forandringene i prosjektene vi driver i felt.

Vi har utført flere forskningsprosjekter på ad-hoc-basis, om virkningene av blant annet  ebola, krigen mot terror og migrasjon på lokalbefolkningers humanitære behov.

I 40 år har Leger Uten Grenser sett de menneskelige kostnadene av at det ikke finnes medisiner for glemte sykdommer, som i all hovedsak rammer mennesker i fattige land. I 2003 ble vi med seks andre organisasjoner og dannet gruppen Medisiner for glemte sykdommer - DNDi (Drugs for Neglected Diseases Initiative).

Mobil behandling

Iblant setter vi i gang mobile prosjekter. Disse teamene reiser rundt for å sikre at så mange som mulig får dra nytte av tjenestene vi tilbyr.

Prosjekter som dette kan være knyttet til spesifikke klinikker, de kan dra ut på dagsoppdrag eller over lengre perioder.

I 2012 hadde vi et slikt prosjekt i Den sentralafrikanske republikk. Da reiste et team gjennom landet, og screenet 4534 mennesker for sovesyke i løpet av 18 dager.

I ukene før screeningen reiste helsearbeidere fra Leger Uten Grenser gjennom lokalsamfunnene i området og spredde informasjon om farene ved sovesyke, og at gratis testing og behandling var tilgjengelig.

Denne typen prosjekt er mye brukt for vaksinering.

Mer i denne seksjonen  
Grunnprinsipper
Historie
Styret
Økonomi
Kontakt oss
Slik jobber vi
Naturkatastrofer
Å bære vitne
Glemte kriser
Prosjekttyper
Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
Leger Uten Grensers charter
Etiske retningslinjer
Programavdelingen
Foto: Luca Sola
Hjem > Om oss > Slik jobber vi > Prosjekttyper
Nyheter

Prosjekttyper

        

Våre team har millioner av pasienter hvert år, uavhengig om vi dukker opp i overskriftene eller ikke.

Kriserespons

Når det oppstår en krise kan vi respondere veldig raskt. Da jordskjelvet rammet Haiti i 2010 behandlet våre team de skadde få minutter etter.

Vi hadde allerede ansatte i Haiti som bisto ofrene så fort de kunne, til tross for at alle  klinikkene var skadet av skjelvet. Samtidig forberedte vi et komplett responsteam vi kunne sende ut.

Selv om vi ikke har aktive prosjekter i et land, kan vi være klare på bakken innen få timer. Vi har utviklet ferdige krisepakker, inkludert komplette kirurgiske operasjonssaler, fødselspakker og oppblåsbare sykehus.

Disse pakkene er nå brukt som standardmodeller for nødhjelpsorganisasjoner over hele verden.

Logistikkspesialister

Vi har logistiske sentrer og varehus over hele verden. Her kjøper vi inn, tester og lagrer utstyr som Toyota Land Cruisers, kommunikasjonsmateriell, elektronikk for strømforsyning, vannrensingssystemer og ernæringstilskudd.

Vi lagrer også tusenvis av telt, huslypakker, og andre ting som tåler langtidslagring.

Fly kan bli lastet opp med materiell og sendt inn i kriseområder innen 24 timer.

Vi har kriseteam jobber på hovedkontorene våre. Disse er eksperter på nødhjelpkoordinering, og vurderer behovene med en gang krisen oppstår.

Tilgang på helsehjelp

Ikke alle kriser kommer uten forvarsel. Noen oppstår sakte.

Noen kriser utvikler seg over tiår ettersom sykdommer svekker hele samfunn, politisk ustabilitet undergraver offentlige helsesystem, eller at hele grupper aktivt hindres tilgang på helsehjelp.

I tiden etter at store mengder nødhjelp har blitt sprøytet inn i et samfunn, kan det være vanskelig for vanlige mennesker å få grunnleggende helsehjelp.

Dette er fordi samfunnet ikke har hatt tid til å stabilisere seg etter krisen, myndighetene er overveldet av utfordringene, eller det kan være utbrudd av nye sykdommer som kan skje etter kriser, som kolera.  

I slike tilfeller jobber Leger Uten Grenser med å gi grunnleggende helsehjelp, og håndtere sykdommer som trenger behandlinger over lang tid, som hiv, tuberkulose, og glemte tropiske sykdommer som sovesyke.

Behandling over lang tid

Teamene våre kan gi helsehjelp til store befolkninger på en dag-til-dag basis, som etter ulykker og naturkatastrofer, kirurgi og behandling av kroniske sykdommer.

I noen tilfeller finnes det ikke et fungerende helsesystem der vi jobber. Vi bygger da opp infrastrukturen som trengs. Vi pusser opp, eller bygger klinikker fra bunnen av hvis det trengs, organiserer behandlingsprogrammer og ambulansetjenester.

I noen land har vi jobbet i flere tiår sammenhengende. Hvis vi trekker oss ut for raskt kan det ha alvorlige konsekvenser. Vi samarbeider med andre hjelpeorganisasjoner og myndigheter der det er mulig, for å forbedre og stabilisere helsetilbudet og unngå helsekriser i fremtiden.

Å bære vitne

For veldig mange er Leger Uten Grenser synonymt med medisinsk nødhjelp. Men de som grunnla organisasjonen var leger og journalister: De formet Leger Uten Grenser for å behandle pasienter og bære vitne.

Les mer om Leger Uten Grensers historie

Tanken var at man ville bringe dem som var ansvarlige for menneskers lidelse frem i lyset, i håp om at dette ville få dem til å endre det de gjorde.

Å handle og å snakke ut, å behandle og å bære vitne var nøkkelord da Leger Uten Grenser ble grunnlagt.

Disse nøkkelordene er fortsatt aktuelle den dag i dag.

Det betyr at vi kommer til å snakke høyt om problemene pasientene våre blir utsatt for, både innenfor de relevante forum og ut til vanlige mennesker som kan bli med i kampen.

Vi presser også på for rettferdig tilgang på medisiner. Leger Uten Grensers Access-kampanje har sitt hovedsete i Genève. Denne kampanjen utfordrer de høye prisene på medisiner, og at det ikke finnes behandlingsalternativer for mange av sykdommene som rammer våre pasienter.

Forskning

Størrelsen og bredden av prosjektene vi driver i felt gir oss unik tilgang til informasjon om sykdommer og hvordan best gi medisinsk nødhjelp i kriser. Vi jobber hardt for å forbedre hvordan vi jobber, og deler resultatene våre.

The Manson Unit er et team med eksperter som jobber med å forbedre kvaliteten på alle våre medisinske prosjekter.

Denne gruppa finner nye alternativer, og utvikler nåværende håndtering av utfordringer som tuberkulose, hiv, malaria og miljøforurensning. Etterpå bistår gruppa i å implementere disse forandringene i prosjektene vi driver i felt.

Vi har utført flere forskningsprosjekter på ad-hoc-basis, om virkningene av blant annet  ebola, krigen mot terror og migrasjon på lokalbefolkningers humanitære behov.

I 40 år har Leger Uten Grenser sett de menneskelige kostnadene av at det ikke finnes medisiner for glemte sykdommer, som i all hovedsak rammer mennesker i fattige land. I 2003 ble vi med seks andre organisasjoner og dannet gruppen Medisiner for glemte sykdommer - DNDi (Drugs for Neglected Diseases Initiative).

Mobil behandling

Iblant setter vi i gang mobile prosjekter. Disse teamene reiser rundt for å sikre at så mange som mulig får dra nytte av tjenestene vi tilbyr.

Prosjekter som dette kan være knyttet til spesifikke klinikker, de kan dra ut på dagsoppdrag eller over lengre perioder.

I 2012 hadde vi et slikt prosjekt i Den sentralafrikanske republikk. Da reiste et team gjennom landet, og screenet 4534 mennesker for sovesyke i løpet av 18 dager.

I ukene før screeningen reiste helsearbeidere fra Leger Uten Grenser gjennom lokalsamfunnene i området og spredde informasjon om farene ved sovesyke, og at gratis testing og behandling var tilgjengelig.

Denne typen prosjekt er mye brukt for vaksinering.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen