En ny pille mot en sykdom Dr. Kande har jobbet med i over femti år kan skape medisinsk historie.

Volha (39) har prøvd ut en tryggere og bedre behandling mot en av verdens mest dødelige sykdommer.

5 GODE NYHETER FRA ÅRET SOM GIKK

I 2022 har ettervirkningene av korona-pandemien dessverre preget sykdomsbekjempelse globalt, men heldigvis har det også skjedd medisinske fremskritt som er verdt å huske på.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefalte nylig et nytt behandlingsløp på bakgrunn av banebrytende resultater fra en klinisk studie som Leger Uten Grenser har utført.

Studien har bevist at pasienter med ulike typer resistent tuberkulose nå kan få en ny kombinasjon av medisiner i seks måneder i stedet for opptil 24 måneder, som har vært praksis lenge.

Denne nye behandlingen er også tryggere, mer effektiv og med langt færre bivirkninger.

Ny og revolusjonerende tuberkulose-behandling

1

Publisert 10. januar 2023

–  Pasienter risikerer å bli døve, deprimerte, utvikle psykose og få nerve-bivirkninger av de gamle medisinene.

–  Pasienter risikerer å bli døve, deprimerte, utvikle psykose og få nerve-bivirkninger av de gamle medisinene.

ERLEND GRØNNINGEN

Lege og president i Leger Uten Grenser Norge

–  Det innebærer også hundrevis av sprøytestikk, og den lange behandlingstiden gjør at mange får avbrutt behandling, noe som øker sjansen for ytterligere resistens.

– Myndigheter og andre aktører må handle raskt og sørge for at mennesker med resistent tuberkulose får tilgang til den nye tryggere og kortere behandlingen.

Afrikansk sovesyke er dødelig uten behandling, og sykdommen rammer hovedsakelig mennesker i Den demokratiske republikken Kongo. Det har blitt gjort store fremskritt innen utvkling av medisiner, men vi ser også en nedgang i antall tilfeller de siste 20 årene.

Og nå har Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) og legemiddelselskapet Sanofi kommet enda lenger i kampen mot sykdommen.

Resultater fra en klinisk studie i fase tre som ble utført i i DR Kongo og i Guinea, viser svært lovende resultater ved bruk én enkelt pille.

En enkeltpille mot sovesyke – lovende resultater

2

– Sovesyke er et mareritt av en sykdom. Den rammer pasienter i noen av de mest avsidesliggende områdene i vestlige og sentrale Afrika, hvor det kan ta dagevis å komme til nærmeste sykehus.

Dr. Kande

Tidligere ekspertrådgiver i helsedepartementet i DR Kongo.

– Vi er nå i en fase hvor man potensielt kan gi behandling på én dag med én pille. Dette vil være revolusjonerende for leger og lokalsamfunn

En annen studie utført av DNDi og samarbeidspartene viser også til gode resultater fra en ny behandling mot den nest dødeligste parasittsykdommen i verden, kala-azar.

Kala-azar rammer mellom 40.000 og 90.000 mennesker hvert år, og sykdommen smitter gjennom sandfluebitt.

Sykdommen er svært dødelig uten behandling, og den nåværende behandlingen som brukes i Øst-Afrika er delvis giftig og krever daglige injeksjoner.

Den nye behandlingsformen som er testet består av piller og færre smertefulle injeksjoner.

Kortere og tryggere behandling mot kala-azar i Øst-Afrika

3

– Den vanligste behandlingen som brukes i dag har store sosioøkonomiske konsekvenser fordi pasientene er nødt til å være lenge på sykehus, og derfor må være borte fra skole eller arbeid.

AHMED MUSA

Professor på universitetet i Khartoum i Sudan som har ledet studien

– Den nye behandlingen gjør at pasientene slipper å tilbringe så mye tid på sykehus.

Den 20.september 2022 erklærte helsemyndighetene at det hadde brutt ut ebola i Uganda, og siden det har 141 ebolatilfeller blitt bekreftet.

Leger Uten Grenser har bistått helsemyndighetene i kampen mot det dødelige viruset, som så langt har krevd 55 menneskeliv.

Det har vært ekstra utfordrende fordi det ikke finnes en godkjent vaksine eller effektive medisiner mot denne ebola-arten.

Men heldigvis har det ikke vært noen nye bekreftede tilfeller siden 27. november.

Ingen nye ebola-pasienter i Uganda siden 27.november

4

ELIN HOFFMANN DAHL

Lege

– Vi vet hvor forferdelig denne sykdommen er og hvordan et utbrudd kan ødelegge familier og et samfunn. Det at det nå ser ut som at utbruddet er under kontroll er derfor fantastisk gode nyheter.

– Vi må også på samme tid fortsette å forske på og utvikle vaksiner og medisiner mot denne typen ebola – slik at vi står bedre rustet til å takle et nytt utbrudd i fremtiden.

I år har Leger Uten Grenser hatt hele Norge i ryggen, og det endelige resultatet landet på hele 291 239 904 kroner.

Pengene går til Leger Uten Grensers livreddende arbeid i Den demokratiske republikken Kongo, Den sentralafrikanske republikk, Sierra Leone og Bangladesh.

Deler av midlene går til DNDi, som forsker på og utvikler medisiner mot glemte sykdommer.

En historisk innsamling til Leger Uten Grenser fra årets TV-aksjon

5

– Disse pengene vil redde mange liv som ellers ville gått tapt, og forebygge dødelige sykdommer.

LINDIS HURUM

Generalsekretær i Leger Uten Grenser Norge

– Vi er grenseløst takknemlige overfor den norske befolkning, ikke minst for den enorme innsatsen som er lagt ned fra alle frivillige og for engasjementet til bøssebærerne som gjorde dette mulig!

CHINONSO EMMANUEL OKORIE

Lege

Rectangle, Gesture, Font

Leger Uten Grenser er en nøytral, uavhengig og upartisk medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.


Kontakt
Giverservice: 21 04 24 52
epost@legerutengrenser.no
Åpningstid: 09 - 16 (man - fre)

legerutengrenser.no

Postadresse
Postboks 8813 Youngstorget
0028 Oslo

Org.nr.: NO 977 097 495