Georgia

Foto: Leger Uten Grenser / Daro Sulakauri

Georgia


En økende andel tuberkulosepasienter i Georgia er smittet med den medisinresistente formen av sykdommen.

Hjem > Land > Georgia
Oppdatert 21.01.2018
        

Utenlandske investeringer og økonomisk reform har hatt stor betydning for Georgias vekst. Landbruket står fortsatt sterkt, med vinproduksjon som en sentral næring.

EU- og NATO-medlemskap er to av landets største utenrikspolitiske mål.

Vårt arbeid i Georgia i 2016

I 2016 mottok over 150 pasienter i Georgia medikamentene bedaquiline og delamanid som del av et forbedret behandlingstilbud mot multiresistent tuberkulose – Det høyeste antall pasienter behandlet for sykdommen i noen av Leger Uten Grensers prosjektland.

Stor satsing på tuberkulosebehandling

Tuberkulose i Georgia Multiresistent tuberkulose er et stort folkehelseproblem i Georgia: 12 prosent av alle nye pasienter- og 39 prosent av pasienter tidligere behandlet for tuberkulose har nå den multiresistente formen av sykdommen.

Om lag 10 prosent av disse pasientene er smittet med ekstremresistent tuberkulose. Nåværende behandlingstilbud for disse pasientene gir omfattende bivirkninger og er komplekse og langvarige.

Artikkelen fortsetter etter bildet

PASIENT: Akhmed Khojava er en pasient på det nasjonale senteret for tuberkulose og lungetennelse i Georgias hovedstad, Tbilisi. Han ble diagnostisert med tuberkulose i mai 2016 og ble innlagt kort tid etter, først en måned i hjembyen Zugdidi, og etter det i Tbilisi. Foto: Daro Sulakauri

 

MEDISIN: På det nasjonale senteret for tuberkulose og lungebetennelse, tar pasientene Nugzar Papashvili og Akhmed Khojava medisinen de har fått under nøye oppsyn. Siden behandlingen for multiresistent tuberkulose kan være giftig og forårsake bieffekter, må pasientene ta medisinen med tilsyn fra medisinsk personell, som oftest en sykepleier, som ser til at de inntar all medisinen de skal. Foto: Daro Sulakauri


Leger Uten Grenser har bistått Georgias helsedepartement med innføring av nye medisiner siden 2014, og viderefører arbeidet fra endTB-programmet som ble startet i 2015.

Sistnevnte program er et samarbeid mellom Leger Uten Grenser og Partners in Health and Innovative Research and Development, som sikter mot å finne enklere og mer effektive behandlingstilbud for pasienter med medisinresistent tuberkulose. Dette gjennom å bedre tilgangen til nye medisiner og gjennomføre kliniske tester, samt ved å drive påvirkningsarbeid på både nasjonalt- og internasjonalt nivå.

Artikkelen fortsetter etter videoen


Les også: Millioner dør hvert år - kun 5000 fikk ny tuberkulosebehandling i fjor

Ved utgangen av 2016, behandlet et team støttet av Leger Uten Grenser 180 pasienter med nye tuberkulose-medisiner, og forberedte klinisk utprøving av ytterligere nye medikamenter. Den kliniske testen består av et kortere behandlingsløp (9 måneder i stedet for 2 år), og er basert på to nye medikamenter, som tas oralt.

Abkhazia nord-øst i Georgia

I Abkhazia fortsetter Leger Uten Grenser å støtte AMRA, en lokal ikke-statlig organisasjon startet av tidligere Leger Uten Grenser-ansatte. Organisasjonen driver et helseprogram for 35 gamle mennesker, og tilbyr rådgivning og sosiale aktiviteter for 40 pasienter med medisinresistent tuberkulose.

I 2016 organiserte Leger Uten Grenser også transporten av 450 oppspytt-prøver til Tbilisi for testing av medikament-følsomhet.

 

 

 HVORFOR ER VI I GEORGIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen