Armenia

Foto: Bruno De Cock

Armenia


Armenia har en av de høyeste forekomstene av multiresistent tuberkulose (MDR-TB) i verden. 

Hjem > Land > Armenia
Oppdatert 21.01.2018
        

Armenia har en rik kulturarv. Silkeveien passerer gjennom landet, og det var her kristendommen for første gang ble statsreligion i det fjerde århundre. Armenia ble uavhengig da Sovjetunionen ble oppløst I 1991. Landet er landfast, og grenser til Georgia, Aserbajdsjan, Iran og Tyrkia.

Dette gjorde Leger Uten Grenser i Armenia i 2016

Tuberkulose fortsetter å være et stort folkehelseproblem i Armenia. Det anslås at det finnes 41 nye tilfeller av medisin-sensitiv tuberkulose per 100.000 innbygger per år. Samtidig er 11 prosent av nye tilfeller, og 47 prosent av tilfeller som tidligere har fått behandling, resistente.

Omtrent 10 prosent av pasienter med MDR-TB har en utvidet medisin-resistent form for tuberkulose.

Hovedutfordringen i behandling av MDR-RB er varigheten, og bivirkningene av behandlingen.

Å motta behandling innebærer gjerne å ta opptil 20 tabletter daglig i to år, i tillegg til måneder med smertefulle injeksjoner. Injeksjonene må settes to ganger daglig, og enkelte pasienter får et implantat som gjør dette litt lettere.

Varig hørselstap, alvorlig depresjon, økt selvmordsfare og psykose er blant bivirkningene av behandlingen.

Det at sykdommen er resistent betyr at behandlingen er vellykket for bare omlag halvparten av pasienter med MDR-TB, og en bare en fjerdedel av pasienter med utvidet medisin-resistent tuberkulose.

Artikkelen fortsetter under bildet

BEHANDLING: Behandlingsalternativer for pasienter med resistent tuberkulose kan vare opp til to år, ha mange alvorlige bieffekter, og er dyre. Dessuten blir man bare frisk i 50 prosent av tilfellene. Foto: Leger Uten Grenser


Armenia var en av de første landene i verden som godkjente bruken av to nye tuberkulose-medikamenter, Bedaquiline og Delamanid. Disse medikamentene er mindre giftige, gir færre bivirkninger og er mer effektive. I 2016 fortsatte dette å være fokus for Leger Uten Grenser sitt arbeid i Armenia, og ansvar for behandling av standard MDR-TB ble overført til lokale helsemyndigheter.

I 2016 begynte 66 nye pasienter på det nye MDR-TB regimet, og ved slutten av året står 79 pasienter på denne behandlingen.

Leger Uten Grenser har jobbet i Armenia siden 1998.

 

 

 HVORFOR ER VI I ARMENIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen