Mobirise

Der nytt liv betyr død 4300 ganger i året

På den internasjonale kvinnedagen 2017 velger Leger Uten Grenser å feire kvinnene i Afghanistan – og rette søkelyset mot farene de møter under graviditet og fødsel.

Leger Uten Grenser, 8. mars 2017

Afghanistan er fortsatt et av de farligste stedene i verden å føde barn.


Hvert år dør rundt 4.300 kvinner av komplikasjoner under svangerskap eller fødsel. I Norge er tallet fire. Fødsel uten fagpersonell til stede er en enorm trussel for afghanske kvinner og deres nyfødtes overlevelse og helse. 


Aqila er jordmor på barselavdelingen i Dasht-e-Barchi-sykehuset i Kabul. Avdelingen drives av Leger Uten Grenser i samarbeid med det afghanske helsedepartementet. Aqila arbeidet med vaksinering på et ruralt helsesenter i Afghanistan før hun bestemte seg for å bli jordmor og gjøre fødsler sikrere for afghanske kvinner.


– Jeg har sett mange kvinner i livet mitt dø under eller etter fødsel. Og jeg har sett barn vokse opp uten moren sin. Det er en veldig trist ting å se.

Leger Uten Grenser jobber på å redusere risikoen for dødsfall og alvorlige sykdommer hos mødre og nyfødte gjennom å gi gratis helsehjelp med høy kvalitet før, under og etter fødsel i alle de fire sykehusene vi jobber med i Afghanistan. Av alle fødsler Leger Uten Grenser assisterer over hele verden, er én av fire i Afghanistan. I 2016 tilsvarte dette over 66.000 fødsler.


Underskuddet på kvinnelige leger og jordmødre er en av de største utfordringene for sikker fødsel.


I flere tiår har afghanske kvinner ikke hatt tilgang på høyere utdanning, noe som har skapt et underskudd på kvinner i yrker forbundet med kvinnehelse. Samtidig vil mange familier kun ta imot helsehjelp fra en kvinnelig lege eller jordmor på grunn av landets kjønnsnormer.


Dette dilemmaet er en av grunnene til at opptil to tredjedeler av alle fødsler skjer i private hjem uten medisinsk personell tilstede. Alle Leger Uten Grensers prosjekter i Afghanistan legger mye vekt på å trene opp lokale kvinnelige helsearbeidere. Ved å styrke deres ferdigheter sikrer vi at prosjektene våre kan svare bedre på kvinners behov.


Nesten alle jordmødrene som bistår i fødsler i våre prosjekter er afghanske kvinner. Siden kvinneklinikken åpnet i Khost-provinsen i 2012 har mange kvinnelige leger fått mye erfaring med håndtering av kompliserte fødsler. Internasjonalt ansatte har bidratt mye til denne opplæringen. Én av dem er gynekolog og fødselslege Séverine Caluwaerts, som har jobbet på dette sykehuset syv ganger.


– Jeg var med på å trene opp to av våre nasjonalt ansatte leger, Dr.Saida og Dr.Farida, i å utføre keisersnitt for første gang. Nå gleder det meg å se hvor uavhengige de er,  sier Caluwaerts.

Alle Leger Uten Grensers tjenester er gratis, men det er mange klinikker i Afghanistan som tar betalt. «Mange familier har økonomiske problemer, som gjør at de ikke kan betale for en gynekologtime eller behandlingen de trenger etter fødsel,» forteller Aqila. «Kvinnene vil ikke gå til de dyre private klinikkene, så de forsøker heller å føde hjemme. Mange av dem er dessuten ikke klar over komplikasjonene som kan følge svangerskap og fødsel.»


Svangerskapsoppfølging er avgjørende for å identifisere og begrense komplikasjoner, som kan ha stor virkning på det nyfødte barnets helse.


Nadya fødte nylig sitt første barn i Ahmad Shah Baba-sykehuset i Kabul som styres av afghanske helsemyndigheter og Leger Uten Grenser. Som mange andre kvinner fikk Nadya svært lite svangerskapsoppfølging. Mer enn 40% av afghanske kvinner får ingen svangerskapsoppfølging i det hele tatt – et tall Leger Uten Grenser jobber for å redusere gjennom gratis helsehjelp og helsepromotering.


Nadyas barn ble født med en mild form for ryggmargsbrokk som kunne ha blitt oppdaget hadde hun hatt oppfølgingen hun trengte under svangerskapet. Hadde Nadya og familien fått vite om barnets situasjon kunne de ha vært bedre forberedt på fødselen og tiden etter.

Leger Uten Grenser fokuserer på kvinner med fødselskomplikasjoner, som har stort behov for vår ekspertise. Våre team jobber med å gjøre det lettere å oppdage disse komplikasjonene tidlig. Dette gjøres ved å spre kunnskap over radio og i møter med lokalbefolkningen. Vi støtter lokale klinikker ved å styrke deres kompetanse med å bistå i vanlige ukritiske fødsler, og med å raskt identifisere mulige komplikasjoner og sende pasientene videre til våre sykehus. Det er fortsatt flere hindringer for at kvinner skal kunne oppsøke livreddende helsehjelp når det trengs. En av mange er de farlige og trege reiseveiene.


Sayed Kamyabudin Sayed er teknisk sjef på Khost kvinneklinikk. Han husker hvor vanskelig det var å nå sykehuset i tide da hans kone skulle føde deres første barn. «Da var ikke veien asfaltert, og siden det var natt ble vi stoppet på alle check-points. Det tok halvannen time å komme frem til sykehuset. Vanligvis tar det ikke mer enn 20 minutter.» forteller Sayed.


Risikoen ved å få et barn i Afghanistan forblir uakseptabelt høy, men firebarnsfaren Sayed er håpefull for fremtiden.

Gjennom å bistå i flere titusen fødsler, trene opp kvinnelige helsearbeidere, forbedre forståelsen for fødselskomplikasjoner og styrke lokale helsesentre, er Leger Uten Grenser med på å gjøre det tryggere for kvinner i Afghanistan å få barn. .


– En fødsel burde være en tid for glede og ikke for sorg. Det er derfor vi er her, og det er det vi jobber for. Ingen kvinne burde dø av å føde, sier lege Caluwaerts.

LEGER UTEN GRENSER TRENGER FLERE JORDMØDRE

Kjenner du en jordmor? Eller er du jordmor selv? Leger Uten Grenser har et stort behov for flere jordmødre i felt. 

STØTT OSS

Takket være støtte fra private givere, kan vi tilby helsehjelp der behovene er størst. Leger Uten Grenser er en nøytral, upartisk og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon.

Følg kvinnedagen i Pakistan på Snapchat

Lege Fride Bysveen Lier er i Pakistan for Leger Uten Grenser.

Fra 8. mars tar hun over Snapchat-kontoen «msfnorge» etter Jon Solaas, som har snappet om sovesyken i DR Kongo. Onsdag viser Fride frem hvordan de markerer Den internasjonale kvinnedagen i felt. 

FÆRRE DØR NÅR FLERE VET


Hjelp oss gjerne med å dele artikkelen