Sykepleier med erfaring innen smittevern og smittevernrådgivning

Foto: Leger Uten Grenser

Sykepleier med erfaring innen smittevern og smittevernrådgivning


Leger, farmasøyter og annet medisinsk personell med utdannelse og erfaring innen smittevern og smittevernrådgivning er også aktuelle for stillingen.

Hjem > Jobb for oss > Sykepleier med erfaring innen smittevern og smittevernrådgivning

Akkurat nå trenger vi helsearbeidere med smittevernserfaring for å jobbe i prosjektene våre. Vi behandler pasienter med smittsomme sykdommer over hele verden. Flere land er også nå i tillegg rammet av covid-19, og derfor er vi særlig ute etter helsepersonell med denne erfaringen.

Som smittevernsekspert bidrar du med å definere, iverksette og sikre den årlige smittevernsplanen i prosjektet du jobber, basert på Leger Uten Grensers eksisterende rammeverk. 

Dette inkluderer:

 • Gjennom tverrfaglig samarbeid sørge for å ta i bruk eksisterende verktøy for smittevern, slik som sjekklister, retningslinjer, rekvisjonsskjema og opplæringsrutiner.
 • Sikre grunnleggende smittevernrutiner ved alle avdelinger på prosjektet du jobber.
 • Sikre smittevernrutiner for spesielle situasjoner basert på smitterisiko, slik som triage og isolering.
 • Gi teknisk tilsyn og veiledning til ansatte ved alle avdelinger, inkludert sterilisering, vaskeri, kjøkken.
 • Utvikle og forbedre eksisterende smittevernsstrategier i din institusjon, slik som organisering av opplæring, overvåke og gi tilbakemeldinger eller starte systemendringer der du vurderer det som nødvendig.
 • Jobbe med en trinnvis forbedring av smittevernsrutiner, tilapsset lokal kontekst

Kvalifikasjoner 

 • Spesialisering/fordypning i infeksjonssykepleie og smittevern.
 • Medisinsk eller paramedisinsk bakgrunn: Sykepleier / Lege / Epidemiolog / Farmasøyt.
 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipper, etiske retningslinjer og Charter.
 • Er villig til å å være borte fra familie og venner over en lengre periode.
 • Gode engelskkunnskaper.

Lengde på oppdragene

 • 6 til 12 måneder
I barneklinikken utenfor flyktningleiren i Moria blir pasientene våre sjekket for symptomer på Korona.
Peter Casaer / Leger Uten Grenser 

 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere, uavhengig av profil:

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper.
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt.
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning.
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre.
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team.
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ.
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser.
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land.
 • Evne til å takle stress.
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger.
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksible (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon).
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk).
 • Plettfri vandel.

Ønskelige tilleggskvalifikasjoner:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig.
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende.
 • Tidligere felterfaring i lignende rolle i en frivillig organisasjon.

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn fra 17 589 NOK i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt).
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner.
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser.
 • Norske rettigheter når du er ute på oppdrag.
 • Økning i lønn etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%.
 • Innkvartering under feltoppdraget.
 • Transport tur/retur.
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring.
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag.

Se denne videoen før du søker.

Ønsker du å jobbe i felt? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen