Konstruksjon

Foto: Leger Uten Grenser

Konstruksjon


Som byggleder i Leger Uten Grenser vil du være ansvarlig for å koordinere og overvåke bygg- og rehabiliteringsprosjekter for å møte prosjektets behov

Hjem > Jobb for oss > Konstruksjon

Som byggleder i Leger Uten Grenser vil du være ansvarlig for å koordinere og overvåke bygg- og rehabiliteringsprosjekter for å møte prosjektets behov. Dine ferdigheter innen personalledelse og kommunikasjon vil være viktig, da en vesentlig del av rollen innebærer å gi teknisk støtte på byggeplassen og veiledning til ansatte og/eller underleverandører.

Ute i våre prosjekter vil du være ansvarlig for at all byggevirksomhet er i samsvar med Leger Uten Grensers protokoller og standarder. Du vil jobbe på tvers av prosjektdesign og utvikling, prosjektbudsjettering og personalrelaterte prosesser som rekruttering, opplæring og evaluering.

 

Lokalt ansatte for Leger Uten Grenser jobber med å bygge tak på det nye akuttmottaket på sykehuset til Leger Uten Grenser i Bangassou, Den sentralafrikanske republikk.

Kvalifikasjoner

 • Grunnleggende tekniske ferdigheter
   
 • Erfaring som leder på en byggeplass eller å koordinere byggtjenester
   
 • Erfaring med andbud, kontraktutarbeidelse, budsjettering, rapportering

Ønskelige tilleggskvalifikasjoner

 • Utdanning i arkitektur, bygningsdesign eller som sivilingeniør
   
 • Erfaring som snekker, rørleggerarbeid og/eller konstruksjon
   
 • Tegneferdigheter eller opplevelsesplanlegging
   
 • Erfaring med anskaffelse eller forhandling av byggematerialer

Lengden på oppdragene: 

 • 6 til 12 måneder 

Merk

Personer som rekrutteres som logistikere, kan få mulighet til å gjennomføre et internt kurs før det første oppdraget. Kurset skisserer konkrete tekniske retningslinjer, prosedyrer, verktøy og programvare som vi bruker for å håndtere logistikken i felt.  Leger Uten Grenser dekker de grunnleggende kostnadene ved å delta på dette kurset.

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon


Ønsker du å søke om å jobbe i felt? Les gjennom søknadsprosessen

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen