Mobirise Site Builder

Utrygg abort dreper titusener av kvinner hvert år

Utrygg abort er én av de fem største årsakene til mødredødelighet verden over. Hvert år blir det utført rundt 25 millioner utrygge aborter som setter tusenvis av kvinners liv i fare.

En utrygg abort innebærer å avbryte et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp og/eller i uhygieniske og usikre omgivelser. Mellom 2010 og 2014 antar Verdens helseorganiasjon at det blir utført rundt 25 millioner utrygge aborter i verden, men det er umulig å vite noe sikkert på grunn av mørketall, stigmatisering og abortforbud i mange land. 97 prosent av tilfellene finner sted i utviklingsland i Afrika, Sentral Amerika og Asia. 


Man anslår med noe mer sikkerhet at rundt 6,9 millioner kvinner blir behandlet for komplikasjoner, og at det døde mellom 22.500-44.000 kvinner på grunn av utrygge aborter i 2014.


De fleste dødsfall knyttet til utrygg abort kan forhindres, noe som gjør at problematikken rundt det er ekstra viktig å belyse.


Kvinner som av ulike årsaker ønsker å avbryte et svangerskap, må ha et trygt og medisinsk forsvarlig alternativ når vi vet at konsekvensene av en utrygg abort kan føre til lidelser, eller i verste fall død.


Abortvedtaket til den amerikanske presidenten tidligere i år hindrer organisasjoner som utfører, veileder eller informerer om medisinske forsvarlige aborter i å motta støtte fra amerikanske myndigheter.


Dette kan forverre helsesituasjonen til kvinner i land hvor abort er mindre tilgjengelig, og kan føre til at krisen rundt utrygg abort blir verre.56

millioner aborter
blir utført hvert år (WHO)

25 

millioner
er utrygge (WHO)

7

millioner kvinner opplever komplikasjoner rundt utrygg abort (Guttmacher Inst.) Utrygg abort er én av de fem viktigste årsakene til mødredødelighet. De siste studiene på området tilsier at 8-18 prosent av alle dødsfall knyttet til graviditet og svangerskap er konsekvenser av utrygg abort, noe som tilsvarer mellom 25.500 til 44.000 hvert år. 


Hvis man hadde hatt medisinsk forsvarlige alternativer for disse kvinnene ville flesteparten av disse dødsfallene vært unngått. Umiddelbare, livstruende komplikasjoner kan være blødninger, infeksjoner, og hull i livmor, eller andre organer.


Dersom kvinnen eller jenta overlever aborten, kan hun få kroniske underlivssmerter og miste muligheten for å få barn senere. I følge Guttmacher institute blir rundt 6,9 millioner kvinner behandlet som følge av komplikasjoner knyttet til utrygg abort hvert år. Førti prosent av de som opplever komplikasjoner oppsøker ikke medisinsk helsehjelp. 


I Bangui i Den sentralafrikanske republikk er utrygg abort et alvorlig problem for kvinners helse, og Leger Uten Grenser behandler mange for komplikasjoner knyttet til dette. 


Det er umulig å vite sikkert omfanget av utrygg abort, og man regner med at det er store mørketall. Årsaken til dette er fordi abort i seg selv ofte er tabu-og skambelagt i mange land.


Likevel er det bare fem land i verden hvor abort er helt ulovlig; Den dominikanske republikk, El Salvador, Nicaragua, Malta og Vatikanstaten. 


Gjeninnføring av abortlov forverrer problemet

I januar i år gjeninnførte USAs president et vedtak som kan sette tusenvis av kvinners liv og helse i fare. Vedtaket stanser amerikansk statlig støtte til organisasjoner som arbeider, utfører, informerer eller veileder rundt medisinske forsvarlige aborter.


Dette vil føre til at organisasjoner som jobber med andre store helseutfordringer som malaria, barnehelse og hiv ikke vil kunne motta støtte dersom de samtidig informerer eller jobber med medisinsk forsvarlige aborter.


Det er godt dokumentert at kvinner som ikke får tilstrekkelig informasjon, kunnskap og alternativer rundt abort og familieplanleggings går gjennom flere uønskede svangerskap, flere utrygge aborter, flere dødsfall og høyere tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer.


Leger Uten Grenser mottar ikke midler fra den amerikanske stat og er derfor ikke direkte påvirket. Likevel vil bestemmelsen påvirke andre viktige aktører som jobber med kvinnehelse og kan sette tusenvis av kvinneliv i fare.

Den beste måten å unngå uønskete graviditeter på er gjennom informasjon rundt seksuell helse. Leger Uten Grenser sørger derfor for å gi informasjon rundt prevensjon og deler ut gratis kondomer i flere av prosjektene våre.
Foto: Leger Uten Grenser

Denne jenta var 20 år gammel da hun ankom sykehuset vårt i Port-au-Prince på Haiti. Hun hadde fått hull i livmoren og blødde kraftig da hun ankom sykehuset. Hun hadde fått utført en utrygg abort. Heldigvis gikk det bra med jenta, men hvert år dør det mellom 25.500 – 44.000 kvinner på grunn av utrygge aborter. Foto: Patrick Farrell

Fra felt

For mange år siden jobbet jeg ved et prosjekt i et land der abort var kontroversielt og lite tilgjengelig. I landet var det kun lovlig å utføre en abort hvis kvinnens liv sto i fare. Likevel hadde vi bestemt at vi i dette prosjektet ikke skulle utføre aborter fordi det kunne risikere resten av prosjektet på dåværende tidspunkt.  

En av kollegaene mine, som jeg velger å kalle Julie, kom inn til klinikken vår en kveld. Hun blødde og hadde svært høy feber. Hun var svært ung, bare 24 år gammel, og en fantastisk dyktig jordmor ved prosjektet vi begge arbeidet på.  

Hun hadde fortalt meg tidligere at hun hadde innledet et forhold til en mann, som viste seg og ha kone og barn. De brukte kondom i begynnelsen, men etter hvert hadde mannen sagt han foretrakk uten. Han fortalte henne også at hun ikke trengte å bekymre seg for å bli gravid. Det var nemlig svært liten sannsynlighet for at ugifte kvinner ble gravide, i følge ham selv.   

Det er ofte svært utfordrende for ugifte kvinner som Julie å selv sørge for prevensjon, på grunn av stigmatiseringen og sladderen hun kunne risikere å bli utsatt for.   I likhet med millioner av andre kvinner verden over ble Julie gravid med feil mann, til feil tid. Hun fortalte mannen om graviditeten, men han hørte ikke fra seg. I Julies hjemland, der vi jobbet, har religion stor innflytelse på samfunnet. En ugift kvinne i en slik sitasjon vil bringe skam og vanære ikke bare til henne selv, men også til hele hennes familie.  

Hun fortalte meg at hun hadde blitt gravid, at dette var det verste som kunne skje henne, og at hun aldri kunne fortelle dette videre til familien sin. Hun tryglet meg om å utføre en abort og hjelpe henne. Jeg fortalte henne at det ikke var mulig på daværende tidspunkt, da vi hverken hadde medisinsk utstyr eller lov til å utføre abort der vi jobbet. I dette tilfellet kunne vi ha satt hele prosjektet, Julie og ikke minst Leger Uten Grensers mulighet til å jobbe i landet i fare. Det var med svært tungt hjerte at jeg måtte avvise henne, men jeg visste at jeg i denne fasen ikke kunne risikere prosjektet, henne eller Leger Uten Grensers fremtidige arbeid. Jeg håpet i mitt stille sinn at hun spontanaborterte eller fortrodde seg til et familiemedlem eller venninne.  

Jeg visste ikke da at hun, neste gang jeg så henne, skulle sveve mellom liv og død. Da hun ankom klinikken få dager senere hadde hun høy feber og blødde svært mye. Da jeg undersøkte henne var livmorhalsen hennes åpen, og illeluktende væske rant ut av kroppen hennes. Hun trengte akutt blodoverføring og antibiotika. Vi måtte også ta henne med til operasjonssalen for å skrape ut restene etter graviditeten.   Julie hadde, i likhet med millioner av andre kvinner, i desperasjon søkt assistanse fra noen uten medisinsk ekspertise. Aborten var etter mitt skjønn blitt utført med en skitten stang. Å gjennomføre en slik abort er svært risikofylt og livsfarlig. Heldigvis overlevde Julie fordi hun raskt oppsøkte klinikken og fikk medisinsk oppfølging og behandling.   

Dette illustrerer hvor vanskelig det er å jobbe med abort, men også hvor store konsekvenser utrygg abort medfører. Kvinner verden over ønsker av forskjellige årsaker å avbryte et svangerskap, og mange er vel vitende om konsekvensene dette kan medføre. Kvinner utfører abort, uansett om det er lovlig eller livsfarlig. Dette understreker derfor viktigheten med å ha et alternativ til utrygg abort, en av de største årsakene til mødre-dødelighet verden over. 

Medisinsk forsvarlig alternativ og informasjon må være tilgjengelig

Vi vet at kvinner som ønsker å avbryte et svangerskap på grunn av helsefare eller andre grunner oppsøker det de har tilgjengelig. Dette er uavhengig om det er ulovlig, eller blir utført under utrygge omgivelser.


Studier viser at lovreguleringer rundt abort ikke fører til noen større nedgang i antall aborter. De medisinske konsekvensene av utrygg abort kan være livslange komplikasjoner eller død.


Kvinner må derfor ha muligheten til å motta tilstrekkelig informasjon og alternativer rundt medisinsk forsvarlig aborter, slik at man kan forhindre unødige livslange komplikasjoner og dødsfall.


Det er viktig at man vier mer oppmerksomhet rundt utrygg abort. Norge og andre foregangsland bør sørge for at utrygg abort blir satt på agendaen og at man sørger for å adressere problemet.


Leger Uten Grenser jobber med abort ut i fra et medisinsk perspektiv, nettopp fordi vi ser de alvorlige konsekvensene utrygge aborter fører med seg. Det må finnes et trygt alternativ for kvinner som av ulike årsaker ønsker å avbryte et svangerskap, men som ikke har tilgang til medisinsk forsvarlig hjelp.


Vi må unngå at disse kvinnene søker livsfarlige alternativer som følge av restriktiv lovgivning, stigmatisering eller politiske og sosiale bestemmelser 

Hva gjør Leger Uten Grenser

Hva gjør Leger Uten Grenser ? 

I 2014 og 2015 behandlet Leger Uten Grenser over 16.000 kvinner for komplikasjoner rundt abort. Abort er fortsatt sensitivt i mange land, hvert land har ulik kontekst og det er mange hensyn å ta i henhold til sikkerhet for våre pasienter og ansatte i felt i dette arbeidet. Les mer om dette i en artikkel publisert i Conflict and Health. 

Leger Uten Grenser assisterte også over 250.000 fødsler, inkludert 24.000 utførte keisersnitt i 2016.  
Illustrasjonsbilde: Fredrik Lerneryd. Talsperson, Dina Hovland

Dina Hovland er sykepleier og jordmor. Dina har vært i felt for Leger Uten Grenser 14 ganger. Hun har vært i Zimbabwe, Malawi, Libya, Pakistan, Sør-Sudan, Mosambik, Sudan, Somalia, Uganda, Sierra Leone og i Etiopia. Til vanlig jobber hun  som jordmor og sykepleier i Oslo
Foto: Privat. 

Del denne siden

Engasjer deg!

Bli med og skap endring!

Støtt oss

Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest,
uavhengig av politikk og myndigheter.

Bli feltarbeider

Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske
feltarbeidere til våre prosjekter.

Følg Leger Uten Grenser