free html5 templates

UTRYGG ABORT: LIVSFARLIG OG GLEMT 


Hvert år får millioner av kvinner komplikasjoner og titusener dør på grunn av utrygg abort. 

Nesten halvparten av alle aborter hvert år er utrygge, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Utrygg abort er en av de fem største årsakene til mødredødelighet verden over. Hvert år dør minst 22.000 kvinner av utrygg abort, ifølge Guttmacher Institute. På grunn av underrapportering regner man med at mørketallene er mye høyere.


Tilgang til helsehjelp, stigmatisering og strenge abortlover hindrer kvinner som av ulike årsaker ønsker å avbryte et svangerskap i å ta trygge aborter.


En utrygg abort innebærer å avbryte et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp og/eller i uhygieniske og usikre omgivelser. Hvis kvinnen ikke dør kan hun risikere livslange komplikasjoner og miste muligheten til å få barn senere. 97 prosent av alle utrygge aborter skjer i utviklingsland.


22000

dør av utrygg abort
hvert år

7000000

kvinner får komplikasjoner
knyttet til utrygg abort

45

av alle aborter 
er utrygge

En akutt krise

Hvert år får syv millioner kvinner komplikasjoner som følge av utrygg abort. Hvis en kvinne av ulike årsaker har bestemt seg for å avbryte et svangerskap vil hun finne en måte å gjøre dette på, uavhengig av lover eller egen helse. For mange er det å skulle fortsette svangerskapet verre enn å risikere livet med en utrygg abort.


Bare i 2017 behandlet Leger Uten Grenser 22.000 kvinner med abortkomplikasjoner. I enkelte av prosjektene våre står utrygg abort for 30 prosent av alle svangerskapskomplikasjoner. I mødrehelseprosjektene våre i Bangui i Den sentralafrikanske republikk er utrygg abort en av de største grunnene til at gravide kvinner mister livet. 


En utrygg abort kan innebære å gå til en ikke-medisinsk person eller å utføre aborten på egen hånd. Kvinner kan bli gitt piller som angivelig skal avbryte svangerskapet, men som ikke fullfører aborten. Det kan også være at redskap som ståltråd eller andre skarpe gjenstander blir ført inn i vaginaen og videre inn i livmoren. Noen dytter giftige stoffer som blekemiddel, eller urter opp i skjeden. Dette kan være livsfarlig eller i mange tilfeller føre til alvorlige komplikasjoner.


Alvorlige blodtap, blodforgiftning, komplikasjoner med vannlating eller skader på indre organer og muligheten for å bli gravid senere er noen av konsekvensene. I verste fall mister kvinnen livet. 


Stigma og skam

Det er mange årsaker til at noen kvinner ønsker å avbryte et svangerskap og det er ingen enkel avgjørelse å ta for veldig mange kvinner. Mange føler enorm skam eller opplever stigmatisering i samfunnet. I prosjektene våre i blant annet Colombia, Hellas, Mosambik og Sør-Afrika forteller pasientene våre at det rammer alle kvinner. Gifte, ugifte, godt utdannede i urbane områder eller de med mindre utdannelse fra avsidesliggende områder. Kvinner med barn, og kvinner uten barn.


Noen blir uønsket gravid etter voldtekt og noen forteller at de har blitt presset til svangerskap. Andre har rett og slett ikke god nok økonomi eller føler seg ikke i stand til å ta vare på et barn alene. Det er også kvinner på flukt fra krig eller som befinner seg i en humanitær krise.


Det betyr at kvinnen kan føle skam og oppleve stigmatisering også for hvordan hun ble gravid, i tillegg til aborten i seg selv. Skam og frykt for å bli dømt av andre gjør at mange ikke tør å oppsøke lokale klinikker og sykehus. I mangel på trygge alternativer er den eneste løsningen utrygg abort. Når kvinnene også bor i land med strenge abortlover kan det ofte være vanskeligere å finne trygge muligheter. 


Kriminalisering og restriksjoner setter kvinneliv i fare

Det er få land hvor abort er helt ulovlig. Land med strenge abortlover tillater abort om kvinnens liv står i fare, men det er sterke bevis for at selv om et land har strenge abortlover vil ikke det føre til at færre tar abort.  


Det er også godt dokumentert at kvinner som ikke får tilstrekkelig informasjon, kunnskap og alternativer rundt trygg abort og familieplanlegging går gjennom flere uønskede svangerskap, flere utrygge aborter, flere dødsfall og høyere tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer.  


I noen land hvor abortlovene har blitt friere er det likevel slik at kvinnen kan møte motstand hvis hun ønsker å utføre en trygg abort. Noen av grunnene er dårlig folkeopplysning eller at implementeringen i helsevesenet går for sakte.I 2017 gjeninnførte USAs president et vedtak som har satt tusenvis av kvinners liv og helse i fare. Vedtaket stanser amerikansk statlig støtte til organisasjoner som arbeider, utfører, informerer eller veileder rundt medisinske forsvarlige aborter.


Dette vil føre til at organisasjoner som jobber med andre store helseutfordringer som malaria, barnehelse og hiv ikke vil kunne motta støtte dersom de samtidig informerer eller jobber med trygg abort.


Det er godt dokumentert at kvinner som ikke får tilstrekkelig informasjon, kunnskap og alternativer rundt abort og familieplanleggings går gjennom flere uønskede svangerskap, flere utrygge aborter, flere dødsfall og høyere tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer.


Leger Uten Grenser mottar ikke midler fra den amerikanske stat og er derfor ikke direkte påvirket. Likevel vil bestemmelsen påvirke andre viktige aktører som jobber med kvinnehelse og kan sette tusenvis av kvinneliv i fare.

Denne da 17 år gamle år gamle jenta ble gravid som 16-åring. Hun fortalte at hun hadde blitt voldtatt av mannen til et familiemedlem gjentatte ganger. Hun aborterte på egen hånd ved å ta misoprostol, som hun kjøpte uten resept. Da hun ble gravid for andre gang valgte hun å beholde barnet som et «rop om hjelp» om at de rundt henne skulle tro på henne og at mannen som hadde misbrukt henne skulle la henne være i fred. Foto: Patrick Farrell

Leger Uten Grenser behandlet i 2017 flere enn 22.000 kvinner mot abortkomplikasjoner i 2018. Mange kvinner opplever å bli stigmatisert hvis de ønsker eller utfører en abort og derfor ønsker veldig mange av pasientene våre å være anonyme. I tillegg til å behandle kvinner med svangerskapskomplikasjoner driver vi også helseinformasjonsarbeid og deler ut prevensjonsmidler. Vi har også egne klinikker spesialisert for familieplanlegging. Foto: Leger Uten Grenser

Hva er glemt? 

Selv om utrygg abort står for ett av 12 mødredødsfall får ikke denne akutte krisen nok synlighet. Norge og andre foregangsland bør sørge for at utrygg abort blir satt på agendaen og at man sørger for å adressere problemet.


Dette innebærer også seksualhelse- og familieplanleggingstjenester, helseinformasjonsarbeid, tilgang på prevensjon og bedre kunnskap.


Leger Uten Grenser jobber med abort ut i fra et medisinsk perspektiv, nettopp fordi vi ser de alvorlige konsekvensene utrygge aborter fører med seg.


Det må finnes et trygt alternativ for kvinner som av ulike årsaker ønsker å avbryte et svangerskap, men som ikke har tilgang til medisinske trygge aborter.


Leger Uten Grensers arbeid

I 2018 behandlet Leger Uten Grenser flere enn 22.000 kvinner for komplikasjoner rundt abort. Dersom morens liv ikke er i akutt fare, men hun vil avslutte graviditeten av andre grunner, vurderer Leger Uten Grenser alle relevante faktorer og bestemmer om vi kan eller ikke kan tilby trygg abort. Dette kan være en vanskelig avgjørelse, fordi vi ser igjen og igjen at mangelen på trygg abort vil føre til at kvinner vil oppsøke andre måter å avslutte svangerskapet på, og utrygg abort fører veldig ofte til mer lidelse og død. Men samtidig kan det å gjøre abort føre til en høyere risiko for pasienter og ansatte. Vi vurderer risikoen for våre pasienter og ansatte for å kunne ta denne avgjørelsen. De relevante lovene, skikkene og oppfatningene må vurderes fra prosjekt til prosjekt, og pasient til pasient. 

Abort er fortsatt sensitivt i mange land, hvert land har ulik kontekst og det er mange hensyn å ta i henhold til sikkerhet for våre pasienter og ansatte i felt i dette arbeidet. Les mer om dette i en artikkel publisert i Conflict and Health. 

Leger Uten Grenser arbeider mye med mødrehelse, noe som blant annet innebærer svangerskapshjelp og oppfølging, fødselshjelp, helseinformasjonsarbeid og prevansjon. I 2018 assisterte vi også ved over 309.500 fødsler. 

Talsperson, Christer Holst

Christer er jordmor for Leger Uten Grenser og har vært på to oppdrag i Sierra Leone og Sør-Sudan. Til vanlig arbeider Christer på sykehuset i Bodø som jordmor. Foto: Privat 

22000

pasienter behandlet
mot abortrelaterte
komplikasjoner i 2018 

309454

fødsler
(inkludert keisersnitt)

Engasjer deg!

Bli med og skap endring!

Støtt oss

Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest,
uavhengig av politikk og myndigheter.

Bli feltarbeider

Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske
feltarbeidere til våre prosjekter.

Del denne siden.

Følg Leger Uten Grenser