Mobirise Website Builder

8 millioner mennesker har hepatitt C i Pakistan

Hepatitt C er et virus som angriper leveren og uten behandling kan føre til leversvikt og død. De færreste vet at de er smittet.

Verdens helseorganisasjon estimerer at rundt 71 millioner mennesker har kronisk hepatitt C verden over. I 2015 ble 1,7 millioner mennesker smittet av viruset som dreper 399.000 årlig, nesten like mange som malaria.  


Pakistan er et av landene i verden med flest smittede av hepatitt C. En nasjonal helseundersøkelse fra 2008 viste at rundt fem prosent av befolkningen er smittet av viruset, rundt åtte millioner mennesker. Helsemyndighetene i landet estimerer at rundt 240.000 blir smittet av viruset hvert år.  71

millioner mennesker er smittet med hepatitt C verden

million startet behandling 
i 2015 

20

vet de er smittet av
hepatitt C i verden 

Fører til leversvikt og død

Hepatitt C-viruset angriper leveren. Opp til 85 prosent av smittede kan utvikle kronisk leverinfeksjon, som igjen kan føre til dødelig leversvikt eller leverkreft. Hepatitt C smitter via blod. Ofte skjer dette gjennom urene sprøyter, ikke-sterilisert medisinsk utstyr, og gjennom usikre blodoverføringer. Det kan også smitte fra mor til barn, og gjennom kroppsvæsker.


Helsemyndighetene i Pakistan har utviklet en guide i 2016 med retningslinjer for håndtering av hepatitt C. Denne guiden konstaterer at det er størst risiko for å få viruset gjennom ikke-sterilisert medisinsk utstyr og usikre blodoverføringer. Dette kan skje på uoffisielle helseklinikker og av ukvalifisert helsepersonell. Man kan også risikere å bli smittet hos barberere hvis knivbladet ikke er ordentlig sterilisert.


Det kan ta flere tiår før infeksjonen fører til leversvikt eller kreft. Derfor er svært mange uvitende om at de har viruset i kroppen. De oppdager det først når de blir alvorlig syke, og da kan det være for sent for behandling.


Dette gjelder særlig i mange lav- og mellominntektsland, som Pakistan. Verdens helseorganisasjon regner med at kun 20 prosent av de som er smittet i verden er klar over at de har hepatitt C. 


Tidligere var prisen på hepatitt C-medisiner i Pakistan et stort problem, men nå er prisene på nye og effektive medisiner langt rimeligere enn i mange andre land. En av utfordringene er nå å sørge for at hepatitt C-pasienter blir klar over at de er smittet. Dette er vanskelig da det kan gå tiår før viruset gir symptomer. Dette er fra klinikken vår i Pakistan hvor vi tilbyr gratis testing av hepatitt C. I 2016 hadde over 400 startet behandling. Foto: Sa'adia Khan/MSF

I andre deler av verden er nye effektive medisiner for å behandle hepatitt C veldig dyrt. For enkelte mellominntektsland kan prisen på en behandling koste opp mot en halv million kroner. Dette fører til at mange av verdens hepatitt C-pasienter ikke har råd til behandling. Foto: ACCESS-campaign/MSF

Utbredt i Pakistan 

I løpet av de siste årene er det utviklet en effektiv behandling for å kurere hepatitt C-infeksjon, men likevel er det veldig få som starter behandling hvert år. I følge Verdens helseorganisasjon startet kun 1,1 millioner mennesker i hele verden behandling i 2015. 


I Pakistan må dette ses i sammenheng med at mange ikke vet de er smittet, kombinert med at mange bor i avsidesliggende områder med begrenset tilgang på helsetjenester. 


Pakistanske myndigheter har satt i gang gode tiltak for å bekjempe hepatitt C. Allerede i 2005 satte de opp et nasjonalt helseprogram for behandling og kontroll av hepatitt. Fra overgangen 2009/2010 har ansvaret ligget hos de fire provinsene. Det har blitt utviklet nasjonale strategier for hvordan forebygge og behandle hepatitt C i samarbeid med blant annet Verdens helseorganisasjon.


Myndighetene har i tillegg nylig fått til en avtale som sikrer at de får kjøpe inn de nye effektive medisinene til en rimelig pris i forhold til mange andre land. 


Til tross for disse tiltakene er både behandling og testing av hepatitt C utfordrende. Det er fordi flere smittede bor i slumområder og i landsbyer hvor tilgangen på offentlige helsetjenester er begrenset.


De fleste hepatitt C-programmene er dessuten organisert på sykehus i større byer, og ikke via lokale helseklinikker. Over 60 prosent av befolkningen i Pakistan bor i avsidesliggende områder, og mange har ikke råd til reisen inn til sykehusene. De blir dermed hverken sjekket eller behandlet.


Lange og dyre reiseveier er også et problem i store byer som Karachi, hvor man anslår at så mange som én million kan være smittet av viruset.

Shaukat Masih 

Pakistan

«Jeg skriver til dere for å fortelle hvor takknemlig jeg er til legene, ambulansepersonellet og andre ansatte som hjalp meg da jeg ble diagnostisert og smittet av hepatitt C-viruset, og for den hengivende hjelpen de ga meg under behandlingen min ved Leger Uten Grenser-sykehuset. En spesiell takk for alle de dyre importerte medisinene jeg fikk uten å betale.   Kompetansen til legene i teamet deres var inspirerende og jeg kunne ikke vært mer heldig da jeg kom til sykehuset den dagen. Det at jeg fortsatt er her er et mirakel. Jeg vet at Leger Uten Grenser sannsynligvis redder mange liv hvert år, men jeg vil at dere skal vite at dette livet er evig takknemlig. Jeg ville vært svært takknemlig hvis dere kunne videreformidlet min takk til alle involverte.  Min familie og jeg vil aldri glemme det dere har gjort for oss. Tusen takk.»
Foto: Privat

Noor Alam med sønnen sin Noor

Pakistan

Noor var den første pasienten som ble kurert av hepatitt C ved klinikken vår i Machar i Karatchi. Han bor sammen med sin kone og seks barn. For syv år siden fikk Noor kraftige smerter i kroppen og dro til en lokal klinikk for å teste seg, og fikk vite han var smittet med hepatitt C viruset. For å ha råd til behandling måtte han selge huset sitt og selv etter to behandlinger var han enda ikke blitt frisk. Situasjonen hans ble verre. Ettersom Noor er flyktning fra Bangladesh har han heller ikke tilgang til avansert medisinsk behandling gjennom landets helsesystem. I 2015 hørte han om Leger Uten Grensers klinikk i Machar og besøkte klinikken. Når Noor mottak behandling måtte han sende sine eldste døtre på arbeid for å brødfø familien. Jentene måtte avbryte skolegangen sin på grunn av dette. Nå er heldigvis Noor kurert for hepatitt C etter vellykket behandling.
Foto: Sa'adia Khan/MSF

Hva er glemt med denne krisen?

Hepatitt C er et stort globalt helseproblem. Viruset er ukjent for mange, og mangel på diagnostisering fører til at millioner av mennesker ikke oppsøker lege før de blir alvorlig syke. Dette er en stor utfordring i kampen mot hepatitt C i Pakistan, og i resten av verden.


Lenge var prisnivået på effektiv behandling et stort problem i Pakistan, men i dag er prisen på de nye medisinene rimelige i forhold til land i verden. I andre mellominntektsland kan de nye effektive medisinene føre til at en tre måneders behandling kan koste opp til en halv million kroner.


Det er mye arbeid som gjenstår med å øke kunnskapen om dette viruset blant folk verden over, så smittede kan oppsøke hjelp i tide. De nye effektive medisinene må bli priset slik at de blir tilgjengelige også for de fattige som trenger dem.


Det er også mye negativ stigmatisering knyttet til hepatitt C i flere deler av verden, dette må vi gjøre noe med.

Hva gjør Leger Uten Grenser

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

 Leger Uten Grenser behandler hepatitt C-pasienter i Pakistan, Mynmar, Kambodsja, India, Iran, Russland, Usbekistan, Hviterussland, Mozambik, Uganda og Kenya. Vi tilbyr hepatitt C-behandling på klinikken vår slumområdet Machar Colony I Karachi i Pakistan. I løpet av 2016 startet 412 pasienter behandling og 301 fullførte. Dette er et pilotprosjekt hvor Leger Uten Grenser ønsker å demonstrere hvordan man kan behandle pasienter gjennom desentraliseringsmodellen i utsatte områder.   

Leger Uten Grenser klaget tidligere I år sammen med flere andre organisasjoner inn det amerikanske legemiddelselskapet, Gilead til Det europeiske patentkontoret fordi patentbeskyttelsen hindrer pasienter i særlig mellominntekstland behandling da prisene er absurd høye.  Vi støtter også opp hepatitt C-aktivister I land som Kina, India og Brasil som ønsker å fjerne patentbeskyttelsen. Brasil avgjorde nylig å fjerne patentet slik at de kan produsere og importere generiske medisiner.   

Bildet er fra hepatitt C-klinikken til Leger Uten Grenser på Preah Kossamak sykehuset i Kambodsja. Foto: Dean Irwin. 

Talsperson, Karine Nordstrand

Karine Nordstrand er lege og styreleder i Leger Uten Grenser. Karine har jobbet i felt i Den demokratiske republikken Kongo, Indonesia, Haiti og Hellas. Til vanlig jobber hun på Folkehelseinstituttet hvor hun blant annet jobber med tuberkulose og migrasjonshelse. Foto: Kilian Munch 

Del denne siden

Hva er galt med prisen på ny hepatitt C-behandling i ? (videoen er fra 2016, hvor WHO estimerte flere tilfeller av hepatitt C globalt)

Engasjer deg!

Bli med og skap endring!

Støtt oss

Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest,
uavhengig av politikk og myndigheter.

Bli feltarbeider

Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske
feltarbeidere til våre prosjekter.

Følg Leger Uten Grenser