Web Site Maker

Helsekrise etter ebola i
Sierra Leone, Guinea og Liberia  

Ebola-epidemien i Vest-Afrika er over, men har skapt svekkelser i helsesystemene i de tre landene som ble hardest rammet: tapet av kvalifiserte helsearbeidere er blant de aller største utfordringene.

Sierra Leone, Liberia og Guinea ble hardest rammet under ebola-krisen i 2014 og 2015. Over 11.300 mistet livet og over 28.000 ble smittet av viruset. Skoler og markeder stengte, økonomiene stupte, avlinger ble liggende og folk var livredde for å oppsøke helsehjelp i fare for å bli smittet. Alle landene mistet viktige helsearbeidere til ebola hvor over 500 i helsesektoren mistet livet. 240 av disse var leger, sykepleiere og jordmødre.


Det var først og fremst mangel på helsearbeidere og svake helsesystem i forkant av ebola som gjorde at epidemien fikk så alvorlige konsekvenser for Sierra Leone, Liberia og Guinea. I etterkant har nå alle landene enda færre nasjonale leger, jordmødre og sykepleiere og det ble heller ikke utdannet noen leger i løpet av nesten to år på grunn av epidemien.


Som følge av epidemien anslås det at Liberia mistet hele åtte prosent av leger, sykepleiere og jordmødre. Sierra Leone mistet 6,8 prosent og Guinea 1,5.


Økonomiene i de tre landene stupte, mødredødeligheten gikk drastisk opp, barn ble ikke vaksinert og viktige helsearbeidere døde for å bekjempe epidemien.

28000

ble rammet av ebola i Sierra Leone Liberia og Guinea

11300 

mistet livet under ebola

512

helsearbeidere døde av ebola

Kollaps i primær-helsetjeneste

Alle landene opplevde en dramatisk nedgang av besøk i helsetjenestene under ebola, særlig når det kom til svangerskapshelse og barnehelse. Folk var livredde for å oppsøke helsehjelp i fare for å bli smittet av viruset, helseklinikker stengte og de fleste helseressursene ble brukt til å bekjempe epidemien.


Over 800 helsearbeidere ble rammet av ebola og noen av de som overlevde kom aldri tilbake på jobb.


I følge UNICEF mistet minst 16.000 barn en av foreldrene sine eller foresatte til ebola i innen februar 2015. I Guinea er det i dag færre gravide kvinner som oppsøker helsehjelp og færre som føder under medisinsk oppsyn enn det var før ebola. 679 kvinner av 100.000 dør i fødsel hvert år i landet, noe som fører til at enda flere barn må vokse opp uten en mor.


I Sierra Leone er tallet mye høyere og en rapport fra Verdens Helseorganisasjon fra i år kunne fortelle at det dør åtte kvinner hver dag før, under eller etter en fødsel i landet og kun 17 prosent av kvinner føder under medisinsk oppsyn.


Dette gjør at enda flere barn må vokse opp uten en mor eller far i de tre landene. I tillegg ble mange barn ikke vaksinert over en periode på 18 måneder på grunn av epidemien. Flere vaksinasjonskampanjer ble derfor iverksatt i etterkant av ebola mot meslinger. 


Likevel varslet myndighetene i Guinea i februar i år et stort meslingutbrudd, hvor det ble rapportert om nesten 3500 tilfeller og 14 dødsfall. 


Flere sykehus og klinikker i Liberia og Sierra Leone stengte primærhelsetjenestene sine og noen har fremdeles ikke åpnet igjen. Flere sliter derfor med å finne helsehjelp for malaria, underernæring, svangerskapshelse og vaksinering i alle de tre landene. Dette var også et problem før ebolautbruddet. 


Malaria er en av de ledende årsakene til at barn under fem år mister livet i de tre landene. I Liberia vil 3 av 10 barn i høyrisikoområder for malaria bli rammet av parasitten, i Guinea og Sierra Leone 4 av 10.


Det er enkelt å behandle malaria, men manglende helsepersonell og klinikker i avsidesliggende områder fører til at tusenvis av barn dør hvert år av sykdommen.


Mangel på vann og elektrisitet, dårlige veier og manglende eller sen betaling til helsearbeidere gjør situasjonen svært alvorlig for kvinner og barn i de tre landene.


I februar i år ble Guinea rammet av et meslingutbrudd. Dette er fra en vaksinasjonskampanje Leger Uten Grenser bisto helsemyndighetene i hovedstaden Conachry i april i år. Foto: Markel Redondo

Liberia mistet hele åtte prosent av sine leger, sykepleiere og jordmødre under ebolakrisen. Derfor er det svært viktig at man setter inn ressurser for å trene opp helsearbeidere. Liberia, Sierra Leone og Guinea hadde allerede veldig få helsearbeidere før sykdomsepidimien. Dette er fra et barnesykehus Leger Uten Grenser driver i Monrovia i LIberia, som også er godkjent for opplæring av sykepleiere.
Foto: Diana Zeyneb Alhindawi

Store utfordringer fremover

Kun én av fire hiv-positive får behandling i Sierra Leone, Guinea og Liberia, et av de laveste dekningsnivåene i verden. Under ebola var det flere som fikk avbrutt behandling og i Guinea var det 120.000 færre mennesker som sjekket seg for hiv i 2014 enn året før.


Det var også flere pasienter som avbrøt hivbehandling under ebola og det mangler livreddende medisiner til å behandle hivpasienter.


Hvert år blir nesten 50.000 barn under 17 år foreldreløse fordi foreldrene dør av aids i Guinea i følge UNAIDS.


I Liberia er det stor mangel på leger og helsetilbud for barn. Kun 91 leger var registrert i landet i 2012 i følge Verdens helseorganisasjon, og landet mistet åtte prosent av alle helsearbeiderne sine til ebola.


Mange mistet noen til ebola i de tre landene og behovet for mental helsehjelp som allerede var stort i Liberia og Sierra Leone på grunn av borgerkrigene ble enda verre.


I følge myndighetene i Liberia lider 1,5 millioner innbyggere av depresjon, men landet har kun én registrert psykolog.

Odia 

Guinea

«I 2005 fant jeg ut at jeg var hiv-positiv da jeg var på en helsesjekk. Men første gang jeg fikk resultatene, var det faren min som mottok dem, og han ga dem ikke til meg. Jeg dro tilbake til sykehuset med en venn av moren min og ble testet på nytt. Det var da jeg fant ut at jeg var hiv-positiv. Jeg ble først sett ned på av enkelte i familien, men i dag har jeg ingen problemer. Jeg er nå rådgiver ved et av Leger Uten Grensers behandlingssentre for hiv-testing.»  Foto: Sam Phelps

Hassan (5) 

Sierra Leone 

Hassan overlevde ebola, men etter at han ble utskrevet følte han seg syk igjen. Han slet da med øreproblemer og utslett.
— Jeg var veldig redd fordi han var så svak, fortalte moren Mabinty, som trodde viruset var tilbake.
Det viste seg å være malaria. Sierra Leone er et av landene med flest tilfeller av malaria i verden. Sykdommen kan være dødelig om den ikke blir behandlet. Hassan ble behandlet på en av Leger Uten Grensers klinikker for de som overlevde ebola i hovedstaden, Freetown, i slutten av 2015. Foto: Tommy Trenchard 

Helsekrisen er ikke over

Ebolakrisen fikk mye oppmerksomhet av både norske og utenlandske medier og særlig etter at viruset spredde seg til Vesten. Det ble bevilget store summer til å bekjempe viruset og i fjor ble også en vaksine mot ebola utviklet.


Likevel er det helsekrise i de tre landene hvor mødredødeligheten og barnedødeligheten er uakseptabel høy. Selv om det har blitt bevilget penger til opprustning av helsesystemene etter ebola er det fremdeles store utfordringer med å kunne dekke opp for alle helsearbeiderne som mistet livet.


Det må rettes mer oppmerksomhet om konsekvensene i kjølevannet av en slik krise og norske og internasjonale aktører må sørge for at landene får nok drahjelp til å takle de enorme helseutfordringene som de tre landene i Vest-Afrika vil slite med i årene fremover.


Ebolakrisen er heldigvis over, men helsekrisen er langt fra over.

Hva gjør Leger Uten Grenser

Hva gjør Leger Uten Grenser i Guinea, Sierra Leone og Liberia? 

Leger Uten Grenser var tilstede før, under og etter ebola i Guinea, Sierra Leone og Liberia. I løpet av 2016 har vi overlevert alle prosjektene våre som støttet opp mot de som overlevde ebola og har videreført disse til helsemyndighetene. Leger Uten Grenser fokuserer nå på å bistå landene med å sørge for primærhelsetilbud. I Liberia driver vi et barnesykehus i hovedstaden hvor vi også tilbyr kirurgi. Dette ble også i september i fjor godkjent som et treningssykehus for sykepleiere, og de første studentene fullførte praksisen sin i desember i fjor. I Sierra Leone jobber vi med flere mor- og barnehelse prosjekter i landet, og vi var i 2016 med på å vaksinere over 65.000 barn mot meslinger. I Guinea hadde vi 9856 hivpasienter i behandling i seks ulike helsesentre i hovedstaden i 2016. Vi rykket også ut under meslingutbruddet i februar i år. Her bisto vi helsemyndighetene med å vaksinere barn i hovedstaden, Conachry.   

Her er et bilde fra barnesykehuset vårt i Monrovia i Liberia, som også fungerer som et treningssykehus for sykepleiere. 
Foto: Diana Zeyneb Alhindawi. Talsperson, Sissel Overvoll

Sissel Overvoll er sykepleier og har vært på åtte oppdrag for Leger Uten Grenser. Hun har jobbet i Sierra Leone før ebola og jobber under ebola i Guinea og Liberia Hun har også vært i felt i Sør-Sudan, Italia, Yemen og kom nylig hjem fra Nigeria hvor hun jobbet med underernæring hos barn.

Til vanlig jobber hun som sykepleier i Oslo. På bildet står hun sammen med Matthew som overlevde Ebola i Liberia.
Foto: Caitlin Ryan/MSF 

65200

barn ble vaksinert av Leger Uten Grenser
i Sierra Leone
i 2016

4500

innleggelser ved barnesykehuset til Leger Uten Grenser i Monrovia i Liberia 
i 2016

9856 

hivpasienter hadde Leger Uten Grenser i behandling i Guinea
i 2016

Del denne siden

Engasjer deg!

Bli med og skap endring!

Støtt oss

Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest,
uavhengig av politikk og myndigheter.

Bli feltarbeider

Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske
feltarbeidere til våre prosjekter.

Følg Leger Uten Grenser