Bidra til Leger Uten Grensers livreddende arbeid

Leger Uten Grenser var i Gaza lenge før krigen brøt ut, og vi er der nå. Til tross for den nådeløse bombingen, fortsetter våre ansatte å behandle syke og sårede. Vi er også klare til å øke vår kapasitet så snart situasjonen tillater det.

Kan dere bidra til Leger Uten Grensers livreddende arbeid?
15 000 kroner tilsvarer 1 nødhjelpspakke, som kan gi helsehjelp til 1000 fordrevne mennesker i 3 måneder.Pengene går til vårt arbeid i Gaza og områdene rundt som er påvirket av krigen.

Bidra til Leger Uten Grensers livreddende arbeid

Leger Uten Grenser var i Gaza lenge før krigen brøt ut, og vi er der nå. Til tross for den nådeløse bombingen, fortsetter våre ansatte å behandle syke og sårede. Vi er også klare til å øke vår kapasitet så snart situasjonen tillater det.

Kan dere bidra til Leger Uten Grensers livreddende arbeid?

15 000 kroner tilsvarer 1 nødhjelpspakke, som kan gi helsehjelp til 1000 fordrevne mennesker i 3 måneder.Pengene går til vårt arbeid i Gaza og områdene rundt som er påvirket av krigen.