Bli Feltpartner som bedrift


Støtt vårt arbeid fast

Fast støtte fra næringslivet bidrar til at Leger Uten Grenser kan dra dit nøden er størst og hjelpe dem som trenger det mest. Uansett hvem, uansett hvor og uansett hvorfor.

Vi mottar ikke penger fra den norske stat og er avhengige av finansiell støtte fra private givere og næringslivet for å drive arbeidet vårt.

Bli bedriftsfeltpartner 

Bli Bedriftsfeltpartner

Som Bedriftsfeltpartner er dere med og sørger for livreddende helsehjelp til mennesker rammet av kriser, krig og konflikt – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

  • 1. Beløp og frekvens

  • 2. Navn og adresse

  • 3. Bekreftelse

Vi ønsker å støtte hver

Med beløp

Gaver på mellom 500 og 25 000 kroner i løpet av året 2023 gir rett til skattefradrag. Vi innhenter deres organisasjonsnummer og legger til rette for at dere får skattefradrag for gavene til Leger Uten Grenser.

Dette kan deres støtte bety

4000 kroner kan bety...

behandling av malaria
for 174 pasienter.

12.000 kroner kan bety...

livsviktige hiv-tester
for 1500 mennesker.

20.000 kroner kan gi...

livsviktige meslingvaksiner til
5970 barn.

Kontakt oss

Har du spørsmål om samarbeid eller annet vedrørende å støtte som bedrift?
Kontakt vår næringslivsavdeling.Mari Kaupang
Næringslivsansvarlig
Mari Kaupang
E-post: mari.kaupang@legerutengrenser.no
Telefon: (+47) 984 19 980
Marina Staubi
Næringslivsrådgiver
Marina Staubo
E-post: marina.staubo@oslo.msf.org
Telefon: (+47) 913 54 636