mobirise.com


Besøk av feltarbeider

Alle som deltar i Et grenseløst skoleprosjekt vil få muligheten til å få besøk av en av våre dyktige feltarbeidere. Scroll nedover for mer informasjon og sjekk når ditt fylke kan få besøk! 

Besøk av feltarbeider

Alle som deltar og utfører Et grenseløst skoleprosjekt vil få tilbud om å få besøk av en feltarbeider i løpet av sin prosjektperiode.

Prosjektperioden vil starte 1.september og vare ut november, det er i dette tidsrommet vi vil ha mulighet til å besøke skolene. 

For at vi enklest kan koordinere besøkene har vi satt opp en fylkesplan du kan finne nederst på siden, og vi anbefaler at man legger prosjektperioden deretter. 

Leger Uten Grenser hadde i fjor 148 norske feltarbeidere som dro ut i felt, hvor de jobber fra alt som leger og sykepleiere, til logistikere og nødhjelpskoordinatorer. 

Feltarbeider vil gi en kort innføring i de 10 glemte krisene, men foredraget vil i all hovedsak basere seg på feltarbeiders egen personlig erfaring og arbeid fra felt. 

Det er lagt opp til at elevene kan stille spørsmål og diskutere med feltarbeider etter presentasjonen.  Under finner dere en fylkesplan vi har laget for å enklere koordinere besøkene.

Det er ikke et krav for å delta, men vi oppfordrer skolene til å legge sine prosjektperioder innenfor ukene spesifisert for deres fylke i planen.Fylkesplan for 2017Uke 36 Finnmark og Troms
Uke 37 og 38 Nordland og Oppland
Uke 39 Nord og Sør-Trøndelag
Uke 40 og 41 Telemark og Vestfold
Uke 42 og 43 Rogaland, Buskerud og Østfold
Uke 44 og 45 Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal
Uke 46 og 47 Vest-Agder, Aust Agder og Akerhus
Uke 48 Hedmark og Oslo 

Følg Leger Uten Grenser

kontakt

Kontakt prosjektleder,Marte Woxen Burum på glemte.kriser@legerutengrenser.no  /+ 47 940 12 474

www.legerutengrenser.no

Om Leger Uten Grenser


Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

Vi driver prosjekter i flere enn 70 land, og i 2015 ga vi medisinsk hjelp til over åtte millioner mennesker.

Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og andre som ikke har tilgang til grunnleggende helsetjenester. Ett av våre mest sentrale mandat er témoignage.

Det betyr å bære vitne om det vi ser i felt. Vi varsler derfor om overgrep og glemte kriser vi ser med egne øyne – fordi færre dør når flere vet. 

 

kontakt

Kontakt prosjektleder Marte Woxen Burum på glemte.kriser@legerutengrenser.no  / + 47 940 12 474

www.legerutengrenser.no

Følg Leger Uten Grenser