Meld din klasse på Et grenseløst skoleprosjekt 2017

Leger Uten Grensers inviterer ungdomsskoleelever over hele Norge til å delta i Et grensløst skoleprosjekt. 

Hva er prosjektet?
Millioner av mennesker dør i glemte humanitære kriser verden over. Disse krisene er glemt i media, blant politikere og i samfunnet generelt. Vi i Leger Uten Grenser vet at oppmerksomhet må til for å redde liv i humanitære kriser, fordi færre dør når flere vet.

Ved å jobbe med prosjektet og skape oppmerksomhet rundt de glemte krisene, kan elevene utvikle en kritisk forståelse av hvorfor samfunnet vet mer om noen kriser enn andre, hvordan samspillet mellom medieoppmerksomhet og politisk endring fungerer - og hvilke muligheter man selv har til å sette fokus på de som er glemt. 

Prosjektet gjennomføres på ungdomsskoletrinnet mellom 1. september og 30. november 2017. I løpet av perioden skal hver skole få besøk av en feltarbeider som forteller om sine erfaringer fra felt og svarer på spørsmål fra elevene.

For å koordinere skolebesøkene, er det fint om du sjekker fylkesplanen vår på skoleportalen, her vil du også finne informasjon om skoleprosjektet, skolekonkurransen, forslag til oppgaver og hvordan medieprosjektet er relevant i henhold til kompetansemålene i norsk, samfunnsfag, RLE og naturfag. Prosjektet er også relevant for mediefag og valgfaget "Med innsats for andre" 

Skoleportalen vil bli oppdatert med relevant informasjon, bilder og videoer etter lansering av årets glemte kriser i sommer. 

 

Meld din klasse på ved bruk av dette skjema innen 15. juni 2017.

*Navn på kontaktlærer

*Skole

*Fylke

*Skoleadresse

*Telefonnummer på kontaktlærer

*E-post

*Fag

*Trinn

*Antall elever

Passer besøk av feltarbeider i henhold til fylkesplanen?

Andre kommentarer

Deltatt i skoleprosjektet tidligere?

Hvordan fant du informasjon om skoleprosjektet?