Politikerne må presse legemiddelindustrien til å lage medisiner for verdens fattige! #FixPharmaBlir du syk i Norge, er det nesten en selvfølge at du kommer til lege og får medisiner som sørger for at du blir frisk - eller kan leve med sykdommen og fortatt ha god livskvalitet.

Men dette kan man ikke ta for gitt. Mange av de stedene Leger Uten Grenser jobber får vi ikke behandlet pasientene våre fordi vi mangler diagnoseverktøy, medisin eller vaksine mot det som altfor ofte tar livet av folk.

Det finnes rett og slett ikke legemidler for mange av de sykdommene som rammer våre pasienter. De har ikke nok penger til å bli lønnsomme nok for legemiddelindustrien. De er ikke attraktive kunder, i motsetning til folk som kan ta seg råd til å betale for medikamenter mot håravfall eller sviktende potens.

Dessverre drives forskning og utvikling av legemidler i dag utelukkende av profitt og ikke av hensyn til pasientenes behov. I hvert fall ikke de pasientene som lever i land hvor lommeboka kun inneholder 1 dollar dagen.

Politikere har et særlig ansvar for å sørge for at vi har medisiner mot verdens mest dødelige og utbredte sykdommer. Legemiddelindustrien må skjerpe seg og ta ansvar for den nøkkelrollen de har for å produsere livreddende medisin til alle som trenger det, uansett hvor de bor. Men de tar ikke dette ansvaret med mindre de blir presset til det. Vi krever derfor at Norges regjering tar følgende grep:

1. Vi krever åpenhet om kostnader knyttet til utvikling av legemidler
Legemiddelindustrien hevder at det koster så mye som 2,4 milliarder dollar å utvikle en ny medisin, og at det er derfor medisinene blir så dyre. Men dette er umulig å vite siden de faktiske kostnadene holdes hemmelige. Vi krever åpenhet.

2. Vi krever å få noe igjen for subsidiene
Så mye som 80% av alle midler som brukes til forskning på nye medisiner internasjonalt kommer fra subsider: folks skattepenger gjennom bidrag over statsbudsjettet, tilskudd og skattelette. Legemiddelindustrien står med andre ord til ansvar overfor folk flest. Vi krever noe igjen for skattepengene.

3. Vi krever priser man kan leve med
På grunn av at patentene gir dem monopol kan legemiddelfirmaene ta akkurat den prisen de vil, uavhengig av hva medisinene koster å lage eller utvikle, og uavhengig av hva pasientene trenger eller har råd til. Vi krever nye lover som regulerer priser på livsnødvendige medisiner etter behov og ikke bare etter markedsstrategier basert på monopol.

4. Vi krever en slutt på unødvendige monopoler
Politikerne må legge bedre til rette for konkurranse mellom produsenter av kopimedisiner istedenfor handelsavtaler som beskytter patentrettigheter og sikrer monopol for de store legemiddelgigantene. Dette vil gjøre medisiner billigere gjennom reell konkurranse mellom flere produsenter.

Disse kravene er livsviktige. Politikere, vi krever at dere #FixPharma!

Vil du vite mer? Møt våre pasienter og les om bakgrunnen for vår kampanje her: http://livesontheedge.msf.org