Vann- og sanitærarbeid

Rent vann og gode sanitærforhold er avgjørende for medisinsk arbeid. Derfor sørger vi alltid for at vi har god vannforsyning og systemer for avfallshåndtering på stedene hvor vi jobber.

I katastrofesituasjoner jobber vi også med å sikre rammede mennesker rent vann og gode sanitærfasiliteter. Drikkevann og avfallshåndtering er alltid førsteprioritet, og vi bygger latriner i god avstand fra der folk bor.

Dersom det ikke finnes gode vannkilder i nærheten, kjører vi inn vann i tankbiler.

Vi jobber også med å spre informasjon om fasilitetene vhar satt opp og om hvordan folk kan sikre best mulig hygiene.