Underernæring

Mangel på nødvendige næringsstoffer fører til underernæring.

Den kritiske alderen er fra seks til 24 måneder. Hvis ikke barna får nok næringsstoffer i denne perioden, kan de bli kronisk underernærte. Barnas vekst og utvikling blir hemmet, og de blir mer utsatt for sykdom.

Men det er flere grupper som er utsatt:

  • Barn under fem
  • Ungdom
  • Gravide kvinner
  • Ammende mødre
  • Eldre
  • Kronisk syke

Hos barn kan underernæring diagnostiseres på to måter: Ved å sammenlikne vekt og høyde, og ved å måle omkretsen på overarmen. På bakgrunn av disse målene kan barn diagnostiseres som moderat eller alvorlig akutt underernærte.

Vi bruker terapeutisk ferdigmat til å behandle underernæring. Disse produktene inneholder tørrmelk tilsatt næringstoffer som barn trenger for å legge på seg og bli kurert for mangelsykdommer.

Teraputisk ferdigmat har lang holdbarhet, trenger ikke å tilberedes og kan brukes overalt. Pasienter kan dermed behandles hjemme, såfremt de ikke sliter med alvorlige komplikasjoner.

I situasjoner der det er fare for alvorlig underernæring, deler vi ut ernæringssupplementer til barn i faresonen for å forhindre at de blir enda dårligere.