Underernæring

Når barn lider av akutt underernæring, svekkes immunforsvaret deres. Sannsynligheten for at de dør før de fyller fem år øker betraktelig.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) anser underernæring som den største trusselen mot menneskers helse verden over.

Leger Uten Grenser estimerer at bare tre posent av de 20 millioner barna som på verdensbasis lider av akutt underernæring, mottar den medisinske hjelpen de har behov for.

BEHANDLING: Sykepleier Charles Mpona Kalinde bærer akutt underernærte Gatluok på Leger Uten Grensers sykehus i Leer, Sør Sudan FOTO:Nick Owen/MSF

Hva er underernæring?

Mennesker blir underernærte dersom de ikke inntar nok næring eller dersom kroppen ikke er i stand til å ta opp nødvendig næring fra maten som spises – for eksempel ved diaré eller langvarig sykdom som meslinger, tuberkulose og HIV.

Barn under 5 år, gravide og ammende kvinner er spesielt utsatt for underernæring. Risikoen er også stor for eldre mennesker og kronisk syke.

Når barna slutter med brystmelk

Den mest kritiske perioden for barn er når de er mellom seks måneder og to år gamle. Det er i denne perioden mødre starter å gi fast føde til barnet. Maten barn spiser i denne perioden, må inneholde riktige mengder protein, vitaminer og mineraler for å sikre god helse, vekst og mental utvikling.

Underernærte barn under 5 år har svært svekket immunforsvar og er lite motstandsdyktige mot barnesykdommer. En vanlig forkjølelse eller diaré, i kombinasjon med underernæring, kan fort bli dødelig.

Åtte millioner barn dør før de fyller fem år hvert eneste år. I minst et av tre av disse tilfellene, er underernæring en medvirkende årsak.

Symptomer og diagnose

Det vanligste tegnet på underernæring er naturlig nok lav vekt eller tap av vekt. Tap av vekt følges gjerne av manglende styrke og energi til å opprettholde et normalt aktivitetsnivå. Underernærte mennesker blir også ofte blodfattige, noe som kan resultere i ytterligere tap av energi og tungpustethet.

Hos barn kan symptomene på underernæring også være konsentrasjonsproblemer, irritabilitet og hemmet vekst. I tilfeller av akutt underernæring vil man også kunne se hevelser i ansikt, mage og ben. Man stiller diagnosen ved å sammenligne pasientens høyde og vekt med standard høyde og vekt, eller ved å benytte et armbånd som måler omkretsen av et barns overarm. Ved kronisk underernæring vil barns vekst bli sterkt hemmet.

Ved akutt underernæring hos barn, vil kroppen tære på eget vev for å dekke behovet for næring. Da vil barnet gå ytterligere ned i vekt.

Behandling

Leger Uten Grenser anser bruken av energitett proteinrik mat, såkalt RUFT, som den mest effektive behandlingen av underernæring. RUFT inneholder alle næringsstoffene et barn i utvikling trenger og bidrar til vektøkning.

RUFT kan serveres slik den er, man behøver ikke tilsette vann, noe som reduserer risikoen for smitte fra utrygge vannkilder.

RUFT kan bli brukt i alle kontekster og kan lagres over lengre tid. I mange tilfeller kan underernærte barn behandles med denne spesialmaten hjemme hos sin familie - noe som reduserer antall sykehusinnleggelser.

I tilfeller hvor underernæring trolig vil bli akutt over tid, behandler Leger Uten Grenser preventivt ved å distribuere RUFT som et supplement til barn i risikosonen.

 

Les også:

Sør-Sudan: Kriseberedskap for underernæring

Chad: The silent epidemic - recurring malnutrition (MSF UK)

Oppdatert 05.05.2017