Tuberkulose

Tuberkulose (TB) dreper 1,8 millioner mennesker årlig, med nesten ni millioner som lider av sykdommen. Disse befinner seg i hovedsak i utviklingsland.


TB er hovedgrunnen til at mennesker som lever med HIV i Afrika mister livet. Nesten en halv million utvikler multiresistente typer av tuberkulose hvert år.

Tuberkulose anses ofte som en sykdom fra gamledager, men en ny bølge med spredning av multiresistente varianter av infeksjonssykdommen gjør TB svært dagsaktuell. I dag er TB en av de tre største dødelige infeksjonssykdommene i verden, sammen med HIV/AIDS og Malaria.

Den globale dødsraten av TB falt med mer enn 40% mellom 1990 og 2011. Likevel er det store hull i beskyttelsen mot sykdommen, og alvorlige mangler innen diagnostiseringsmetoder og behandlingsalternativer. I tillegg ser vi en faretruende økning av tilfeller med varianter av TB som er resistente mot enten et eller flere av medikamentene de kan behandles med, såkalte resistente og multiresistente varianter av tuberkulose (DR-TB og MDR-TB). Disse kan ikke behandles med de vanlige medisinene mot TB, som gjør dem enda farligere.

Leger Uten Grenser har sloss mot tuberkulose i over 30 år. Vi behandler denne sykdommen i mange forskjellige kontekster; fra langvarige konflikter som Sudan, til sårbare pasienter under stabile politiske styrer som Usbekistan og Russland.
 

Hva skaper TB?
Tuberkulose kommer av bakterien Mycobacterium tuberculosis som spres gjennom luften når smittede mennesker hoster eller nyser. Det er vanligst at sykdommen angriper lungene, men den kan infisere alle deler av kroppen, som skjelettet eller nervesystemet.

De fleste som kommer i kontakt med bakterien utvikler aldri symptomer, siden den kan leve i kroppen i inaktiv form. Svekkes immunsystemet derimot, som er vanlig hos underernærte mennesker, HIV-smittede eller eldre, kan TB-bakterien fort bli svært aktiv.

Omkring 10% av mennesker som har TB-bakterien i kroppen får aktiv tuberkulose og blir smittsomme i løpet av livet.
 

Symptomer på TB
Symptomene på tuberkulose inkluderer hoste, feber, nedgang i vekt, smerter i brystet og kortpustethet i de siste fasene av sykdommen. Forekomsten av TB er mye høyere hos mennesker som lever med HIV, og er hovedgrunnen til død i denne gruppen.

•    1,8 millioner mennesker dør årlig av tuberkulose
•    30 år har Leger Uten Grenser behandlet mot TB
•    Ni millioner mennesker et smittet av TB globalt.

Diagnostisering av TB
Forskningen og utviklingen (R&D) av nye og mer effektive diagnostiseringsverktøy og medisiner mot tuberkulose har vært alvorlig underprioritert i flere tiår.

I land hvor det er flest tilfeller av tuberkulose har diagnostiseringa foregått med den samme arkaisk testen i over 120 år. Denne testen leter etter TB bakterien i oppspytt fra lungene gjennom mikroskop.


Denne testmetoden er bare presis halvparten av gangene, og sjeldnere enn dette for HIV-pasienter.

Dette betyr at alt for mange pasienter starter behandling svært sent, hvis de i det hele tatt starter.

Det trengs sårt en ny diagnostiseringsmetode for barn, som ikke kan produsere det oppspyttet som brukes i diagnostiseringa. For barn er dessuten risikoen for død spesielt høy hvis de utvikler aktiv TB.

TUBERKULOSE: Fire måneder gamle Mary James får behandling for tuberkulose og alvorlige pusteproblemer på et feltsykehus drevet av Leger Uten Grenser i FNs Beskyttelsesleir for Sivile i Malakal (Sør-Sudan). Det er hennes tredje innlegelse på to måneder. FOTO: Anna SurinyachEn lovende ny test kalt Xpert MTB/RIF ble ferdigstilt i 2010, og har blitt brukt i mange av Leger Uten Grensers prosjekter siden da. Denne testen fungerer ikke i alle situasjoner, den er ikke effektiv for bruk på barnepasienter eller hos pasienter med TB i andre deles av kroppen enn lungene. Derfor fortsetter Leger Uten Grenser å presse på for videre forskning og utvikling av bedre diagnostiseringsverktøy for tuberkulose.


Behandling av TB
Behandling av et ukomplisert tilfelle av tuberkulose tar minst seks måneder. Er pasienten resistent mot førstelinjebehandlingen (standardbehandling), anses de for å ha multiresistent tuberkulose (MDR-TB).

Multiresistent tuberkulose er ikke umulig å behandle, men metoden er svært krevende, tar to år å fullføre og har mange bieffekter.


XDR-TB identifiseres når pasienten har utviklet resistens mot andrelinje-medisinene på topp av multiresistent tuberkulose. Behandlingsalternativene for denne varianten er begrensede.


I mange av stedene vi jobber er overvåkingen av alle TB-pasientene under behandling utfordrende og, i noen tilfeller umulig. For å legge til rette for at pasienter kan fullføre behandlingen har Leger Uten Grenser utviklet mer fleksible strategier.