Tuberkulose

Akkurat nå er en tredjedel av verdens befolkning smitter av tuberkulosebasillen. Hvert år utvikler 9 millioner menesker aktiv tuberkulose, og 1,5 millioner dør av sykdommen.

Tuberkulose sprer seg gjennom luften når smittede nyser eller hoster.

Om lag 10 prosent av dem som er smittet, vil utvikle aktiv tuberkulose en gang i løpet av livet.

Sykdommen rammer som regel lungene.

Symptomene inkluderer:

  • Vedvarende hoste
  • Feber
  • Vekttap
  • Smerter i brystet
  • Åndenød (i den siste fasen før pasienten dør)

Hivpositive er langt mer utsatt for tuberkulose. Sykdommen er også en ledende dødsårsak blant hivsmittede.

For å diagnostisere tuberkulose, kreves en spyttprøve fra pasienten. Slike prøver er det vanskelig å få fra barn.

En ny test er nå i bruk. Denne kan gi resultatet i løpet av kun to timer, og er i tillegg i stand til påvise medisinresistens. Men denne testen er dyr og både spyttprøve og strømforsyning.

Det tar minst seks måneder å behandle enklel tuberkulose.

Når pasientene er motstandsdyktige mot de to mest effektive antibiotikabehandlingene, regnes de for å ha multiresistent tuberkulose (MDR-TB).

Det er mulig å behandle MDR-TB, men denne andrelinjebehandlingen er svært krevende: Pasientene må ta medisiner i to år, og bivirkningene er mange.

Når pasientene også er motstandsdyktige mot andrelinjebehandlinger, regnes de for å ha såkalt utvidet multiresistent tuberkulose (XDR-TB) . Mulighetene for å behandle XDR-TB er svært begrensede.