Trygg abort

 

Abort utført under utrygge omgivelser er et stort problem i underutviklede land.  

 

Utrygge aborter kan føre til livstruende komplikasjoner som store blødninger, infeksjoner og peritonitt (bukhinnebetennelse) hvis de er utført av ukvalifisert personell og/eller utført i ikke-steriliserte omgivelser.  

Slike komplikasjoner kan føre til livsvarige skader som sterilitet, og kan til og med resultere i død. Utrygge aborter er derimot lett å forutse og forhindre. Verdens Helseorganisasjon (WHO) tror at det blir utført rundt 22 millioner utrygge aborter på verdensbasis årlig. Kun 5 millioner av disse kvinnene blir innlagt på sykehus. Leger Uten Grenser har siden 2004 lagt til rette for frivillige og trygge aborter for kvinner over hele verden og målet er å redusere kvinnedødelighet. Leger Uten Grenser behandlet over 16.000 kvinner med komplikasjoner i sammenheng med abort i 2014/2015. 

 

Abort på verdensbasis 

De fleste utrygge aborter skjer i utviklingsland. 97% av aborter utført i Afrika regnes som utrygge, 95% i Latin Amerika. Bare 6% av aborter skjer under utrygge omgivelser i i-land. I mange samfunn er abort linket til sterke fordommer, det er en motvillighet til å utføre aborter, til og med bare å snakke om abort kan være et tabu. Vi tar hensyn til disse fordommene, men vi prøver å finne en balanse mellom personlige meninger og det ansvaret vi har som profesjonelle. I land med veldig omfattende regler rundt abort jobber vi med lokale frivillige som tar ansvar for å utførelsen av inngrepene.  

 

 

Abortregler 

Abort er helt forbudt i seks land; Chile, Den Dominikanske Republikk, El Salvador, Nicaragua, Malta og den Vatikanske Stat. 97% av verdens land tillater abort hvis det er nødvendig for å redde mors liv. 60% tillater abort hvis det er nødvendig av helseårsaker, og over 50% tillater abort hvis svangerskapet er på grunn av voldtekt. Derimot er det ikke uvanlig at lokale autoriteter og tro kommer foran loven. Vi prøver å forene lokale meningsholdere med abortlov ved å fokusere på respekt og sikkerhet for kvinner. Vi strever også etter å spre informasjon om abort. 

 

Konfidensialitet og kommunikasjon 

Aborter som skjer på våre klinikker er hundre prosent frivillige og vi har taushetsplikt overfor alle våre pasienter.  

 

Sist oppdatert 29.mars 2017