Seksualisert vold

Vi gir medisinsk hjelp til mennesker som har vært utsatt for seksualisert vold. Blant annet tilbyr vi dagen-derpå-piller og behandling for å forebygge seksuelt overførbare sykdommer, samt psykologisk, sosial og juridisk rådgiving.

I konfliktsoner, flyktningleirer og andre steder hvor det er stor risko for seksualisert vold, har vi egne team på plass for å hjelpe ofre for slik vold.

Vi jobber også i lokalsamfunn for å øke bevisstheten rundt problemet, samt å informere om vårt tilbud og å gi sosial og juridisk støtte.