Polio

Poliomyelitt, også kjent som polio, er en veldig smittsom virussykdom som kan føre til irreversibel lammelse. Polio rammer som oftest barn under 5 år. De fleste som blir smittet har ingen symptomer, men de er fortsatt smittefarlige.  

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) så har antall tilfeller av polio hatt en nedgang på nesten 100% siden 1988. Da var det rapportert om rundt 350.000 tilfeller, i motsetning til 39 tilfeller i 2016. 
 
Med mindre viruset blir utryddet, så vil det fortsette å spre seg, spesielt i konfliktområder og andre områder hvor mennesker bor under dårlige sanitære forhold. Kun 10-30% av de smittede vil oppleve symptomer.   
 
Polio har hatt en gjenoppblomstring i land som Syria og Somalia, to land man opprinnelig trodde var frie for polio.  
 

Hva forårsaker polio 

Polioviruset smitter ved at man kommer i kontakt med en allerede infisert person. Viruset går inn via munnen, formerer seg i tarmene og sprer seg til resten av kroppen gjennom blodomløpet. 
 
I noen tilfeller kan viruset også infisere sentralnervesystemet ved å formere seg inne i nervecellene og ødelegge dem. Dette fører til lammelser i lemmer, som oftest bena. Opptil 10% av de som blir lammet av polio dør fordi pustemusklene svikter.  
 

Symptomer 

De fleste får ingen symptomer, men de kan fortsatt spre sykdommen.  
 
 
Vanlige symptomer er typiske influensasymptomer; utmattelse, hodepine, oppkast, stiv nakke og smerter i kroppen. Disse symptomene går som regel over av seg selv og pasientene blir helt friske. 
 

Forebygging  

Det finnes ingen kur for polio, men det er to typer vaksiner tilgjengelig; en oral poliovaksine (OPV) og en inaktivert poliovaksine (IPV). Hvis nok mennesker blir vaksinert, vil viruset gå tom for verter og derfor dø ut.  
 
 
OPV er lett å distribuere, den er trygg og gir i de fleste tilfeller livslang beskyttelse. Vaksinen frembringer også en immunrespons i tarmen, slik at den effektivt hindrer spredning.  
 
 
IPV injiseres i fire doser. Den er dyrere enn OPV, frembringer et lavere nivå av immunitet og stopper ikke viruset fra å overføres fra person til person. OPV har derfor vært den mest brukte vaksinen i de fleste land.  
 
 
På den andre siden, så inneholder OPV et svekket poliovirus, som i sjeldne tilfeller kan utvikle seg til polio. Derfor, med en gang et land ses på som fritt for polio, så må de slutte å bruke OPV-vaksinen.  
 

Utryddelse av polio  

Etter at The Global Polio Eradication Initiative (GPEI) ble lansert i 1988, er det kun tre polioendemiske land igjen: Nigeria, Afghanistan og Pakistan. Dårlig helsesystem og infrastruktur, konflikt og dårlig sanitærforhold har gjort det vanskeligere å utrydde polio for godt.  
 
 
For å stoppe viruset fra å spre seg er det viktig med koordinerte tiltak for immunisering og massevaksinering, i tillegg til overvåkning og innrapportering av potensielle tilfeller. 
 
Sist oppdatert 04.03.2017