Historie

Viktige milepæler i Leger Uten Grensers historie.
 
2013:
 
Avslutter alt arbeid i Somalia
Etter å ha jobbet i Somalia i 22 år, ser Leger Uten Grenser seg nødt til å trekke seg ut av det kriserammede landet, til tross for enorme medisinske og humanitære behov. Årsaken er at væpnede grupper og sivile ledere støtter og aksepterer angrep mot hjelpeorganisasjonen og dens personell.
 
 
2012:
 
Flyktningkrise i Sør-Sudan
Kamphandlinger i Sudan tvinger 170.000 mennesker på flukt til nabolandet Sør-Sudan. Leger Uten Grenser setter opp feltsykehus, klinikker og ernæringssentre, og gir flyktningene over 8000 medisinske konsultasjoner hver uke. Men flyktningene mangler fortsatt mat, vann og husly.
 
 
2011:
 
Fra vondt til verre i Somalia
Konflikt, tørke og dårlig tilgang fører til en drastisk forverring av krisen i Sør- og Sentral-Somalia. I Somalia og flyktningleirer i nabolandene Kenya og Etiopia, behandler Leger Uten Grenser over 95.000 underernærte mennesker, vaksinerer 235.000 mot meslinger og gjør over 450.000 konsultasjoner. Men sikkerhetsproblemer og andre hindringer forhindrer hjelpeorganisasjonen fra å trappe opp innsatsen maksimalt.
 
2010:
 
Jordskjelv rammer Haiti
Etter det massive jordskjelvet i Haiti den 12. januar trapper Leger Uten Grenser opp sin innsats i landet fra 3 til 26 prosjekter. Over 170.000 pasienter blir behandlet og over 11.000 operasjoner utført i de fem månedene som følger.
 
I oktober bryter en koleraepidemi ut i Haiti. Leger Uten Grenser står for 60 prosent av kolerabehandlingene som utføres i landet.
 
Flom i Pakistan
Leger Uten Grenser behandler over 80.000 pasienter og deler ut over to millioner liter rent vann i månedene etter de voldsomme oversvømmelsene i Pakistan.
 
2009:
 
Et hardt år i Sudan
Volden tiltar i Sør-Sudan. Leger Uten Grenser utfører 129.000 konsultasjoner og støtter lokale helsesentre.
 
2008:
 
Vold mot sivile øker i Den demokratiske republikken Kongo
Leger Uten Grenser driver mobile klinikker og ernæringsprogrammer, samt behandling og rådgivning til ofre for seksualisert vold.
 
Ernæringskrise i Etiopia
Tørke, dårlige avlinger og stigende matvarepriser fører til sult i Nord-Etiopia. Over 72.000 underernærte barn får behandling av Leger Uten Grenser.
 
2007:
 
Konflikt i Somalia
De verste sammenstøtene på 15 år i Somalia sender hundretusener av sivile på flukt. Leger Uten Grenser utvider sitt arbeid i Mogadishu og andre deler av landet.
 
2006:
 
Massivt utbrudd av kolera i Angola
Over 26.000 mennesker blir behandlet og mer enn 400 tonn forsyninger sendes til Angola for å bekjempe kolerautbruddet i landet.
 
2005:
 
Massivt jordskjelv i Kashmir
Leger Uten Grenser setter i gang mobile klinikker for å nå tusenvis av mennesker i fjerntliggende områder som er rammet av jordskjelvet i Pakistan og India.
 
2004:
 
Krise i Darfur-regionen i Sudan
Leger Uten Grenser gjennomfører en av de største nødhjelpsaksjonene i sin historie i Darfur. Hjelpeorganisasjonen driver ernæringsprosjekter, klinikker og vaksinasjonskampanjer i Vest-Sudan og i Tsjad for mennesker på flukt fra vold.
 
Tsunami i Sør-Asia
Giverstøtten er overveldende. Leger Uten Grenser fokuserer på mental helse i de rammede områdene, spesielti Indonesia.
 
2003:
 
USA invaderer Irak
Leger Uten Grenser er til stede i Bagdad under invasjonen og gir støtte til klinikker og sykehus utenfor hovedstaden. Hjelpeorganisasjonen kritiserer USA for å ikke leve opp til sitt folkerettslige ansvar som okkupasjonsmakt.
 
2002:
 
Ernæringskrise i Angola
Leger Uten Grenser behandler tusener av underernærte barn etter at en 28 år lang borgerkrig avsluttes.
 
2001:
 
USA-ledet koalisjon invaderer Afghanistan
Etter 11. september-angrepene i New York blir Leger Uten Grensers feltarbeidere evakuert fra områder kontrollert av Taliban, men innen november er de tilbake, og prosjektene i landet fortsetter.
 
2000:
 
Borgerkrig i Sierra Leone
Leger Uten Grenser hjelper ofre for landets blodige borgerkrig.
 
1999:
 
Nobels Fredspris
Leger Uten Grenser blir tildelt Nobels Fredspris for hjelpeorganisasjonens ”banebrytende humanitære innsats på flere kontinenter”.
 
1998:
 
Seksuell vold i Republikken Kongo (Brazzaville)
Etter å ha sett utallige ofre for voldtekt og seksuelle overgrep i Kongo, utvider Leger Uten Grenser nødhjelpsberedskapen til å omfatte spesialisert behandling av ofre for seksualisert vold.
 
1997:
 
Gatebarn i Brasil, på Madagaskar og på Filippinene
Leger Uten Grenser utvider sine sosiale og medisinske prosjekter i flere land til å omfatte forsømte barn og unge.
 
1996:
 
Vaksinasjon i Nigeria
Leger Uten Grenser vaksinerer over 4 millioner mennesker mot hjernehinnebetennelse og oppretter egne helsesentre for folk som har blitt smittet i epidemien.
 
1995:
 
Massakre i Srebrenica
Fallet av den ”FN-beskyttede” sonen i Srebrenica ender med at 8000 bosniere blir massakrert av serbiske tropper. Som eneste internasjonale organisasjon til stede i området, varsler Leger Uten Grenser om massakren.
 
1994:
 
Folkemord i Rwanda
Leger Uten Grenser er til stede i Rwandas hovedstad, Kigali, gjennom folkemordet som ender med at ekstreme hutuer dreper over 800.000 tutsier og moderate hutuer.
 
Leger Uten Grenser bistår ofrene og ber det internasjonale samfunnet om å gripe inn i konflikten.
 
1993:
 
Borgerkrig i Burundi
Leger Uten Grenser hjelper sivile i Burundi og flyktninger i Tanzania og Rwanda
 
1992:
 
Sult i Somalia
Leger Uten Grenser varsler det internasjonale samfunn om sult i Somalia. Underernærte barn og voksne blir behandlet.
 
1991:
 
Kurdere på flukt fra Nord-Irak
I en gigantisk nødhjelpsoperasjon bistår Leger Uten Grenser kurdere i Tyrkia, Iran og Jordan som har flyktet fra den irakiske hæren.
 
1989:
 
Mentalhelse
Overlevende etter jordskjelvet i Armenia mottar mentalhelsehjelp. I årene som følger oppretter Leger Uten Grenser lignende prosjekter i de palestinske selvstyreområdene.
 
1988:
 
Jordskjelv i Armenia
Ofre for jordskjelvet i Armenia får nødhjelp. Dette er første gang Leger Uten Grenser opererer innenfor Sovjetunionen.
 
1986:
 
Borgerkrig på Sri Lanka
Krigen mellom regjeringen og Tamiltigrene sender mennesker på flukt på Sri Lanka. Leger Uten Grenser oppretter mobile klinikker og helseprosjekter for å behandle de traumatiserte flyktningene.
 
1984:
 
Sult i Etiopia
Et omfattende ernæringsprosjekt gjennomføres blant dem som er rammet av sultkatastrofen i Etiopia.
 
I 1985 blir Leger Uten Grenser tvunget til å forlate Etiopia etter å ha kritisert regjeringens misbruk av nødhjelpsmidler. Titusener dør av underernæring.
 
1980:
 
Krig i Afghanistan
Etter den sovjetiske invasjonen i 1979 krysser medisinske team grensen til Afghanistan i skjul. Leger Uten Grenser gir medisinsk nødhjelp til sårede sivile i avsidesliggende områder i Afghanistan i flere uker.
 
1976:
 
Krig i Libanon
For første gang går Leger Uten Grenser inn i en krigssone.
 
1975:
 
Fordrevne i Kambodsja
Leger Uten Grenser etablerer sitt første større prosjekt for å gi medisinsk nødhjelp til mennesker på flukt fra Pol Pots regime.
 
1971:
 
Leger Uten Grenser grunnlagt i Paris
En gruppe franske leger og journalister danner Leger Uten Grenser etter Biafra-krigen og den påfølgende hungersnøden i Nigeria. Resultatet er en uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som skal varsle om overgrep og maktmisbruk. Arbeidet skal kun styres av behovene til mennesker, ikke politiske hensyn.