Om oss

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og til andre som mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester. Vi varsler om overgrep og glemte kriser – fordi færre dør når flere vet.

Leger Uten Grensers grunnprinsipper

Leger Uten Grenser ble grunnlagt av leger og journalister i Frankrike i 1971, som en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon. Leger Uten Grenser varsler også om overgrep som vi er vitne til ute i verden.

I dag er vi verdens største uavhengige medisinske hjelpeorganisasjon.

Les mer om Leger Uten Grensers historie

Medisinsk nødhjelp til dem som trenger det mest
Leger Uten Grensers mål er å gi medisinsk nødhjelp til menneskene som er hardest rammet av naturkatastrofer, konflikter, epidemier, sykdommer og fattigdom.

Menneskers behov for humanitær hjelp legger de eneste føringene for Leger Uten Grensers arbeid.

Vi hjelper dem som trenger det mest, uansett deres etniske opprinnelse, kjønn, religion eller politiske tilhørighet.

Les mer om vårt medisinske nødhjelpsarbeid

Å varsle om overgrep og glemte kriser
Både offentlig og privat snakker våre feltarbeidere ut om situasjonen til mennesker i nød. Formålet er alltid å framprovosere en endring for menneskene som er rammet.

Ved siden av å kreve stans i overgrep, slår vi alarm når vi ser at internasjonal nødhjelpsrespons er for dårlig.

Vi jobber også for å rette verdens oppmerksomhet mot de glemte krisene: alvorlige humanitære situasjoner som i altfor liten grad dekkes av internasjonal presse.

Les mer om de glemte krisene

Hjelpearbeidere og feltarbeidere
Til enhver tid jobber et titalls tusen nasjonale hjelpearbeidere på Leger Uten Grensers nødhjelpsprosjekter i sine egne hjemland. I tillegg sender vi hvert år ut flere tusen internasjonale feltarbeidere: leger, sykepleiere, logistikere, administratorer og andre.

Les mer om feltarbeid med Leger Uten Grenser

Økonomisk uavhengighet
Som humanitær organisasjon er menneskers behov for medisinsk hjelp det eneste som avgjør hvor vi velger å jobbe og hvem vi velger å jobbe for. For å sikre vår uavhengighet fra politiske interesser, skal størsteparten av våre midler alltid komme fra private givere. På denne måten kan vi jobbe der ikke andre jobber, og vi kan raskt rykke ut dersom det oppstår en krise.

Slik kan du støtte vårt arbeid

Leger Uten Grensers styre
Styret vårt består hovedsakelig av tidligere feltarbeidere.

Styremedlemmer og kontaktinformasjon