Meslinger

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som er en av de vanligste dødsårsakene hos små barn.

En trygg og effektiv vaksine har eksistert siden 1960-tallet , men utbrudd av meslinger forekommer fortsatt grunnet utilstrekkelige vaksinasjonsprogrammer.

MASSEVAKSINERING: Leger Uten Grenser vaksinerer mot meslinger i Guinea, April 2017                          FOTO: Markel Redondo

Mennesker med A-vitaminmangel, og mennesker med immunforsvar som er svekket av HIV/AIDS eller andre sykdommer, er ekstra utsatt for smitte.

Symptomer

Blant symptomene på meslinger er:

  • Rennende nese
  • Hoste
  • Øyeinfeksjoner
  • Utslett
  • Høy feber

Symptomene dukker opp 10-14 dager etter at man har blitt smittet.

Behandling

Det finnes ingen egen behandling mot meslinger. Pasienter holdes isolert og får tilskudd av  A-vitaminer.

De fleste blir friske etter to til tre uker, men mellom 5 og 20 prosent mister livet. Dødsårsakene er som regel komplikasjoner som diaré, uttørking, hjernebetennelse, eller alvorlig lungebetennelse.

Dette gjelder spesielt i land hvor underernæring er utbredt eller befolkningen har liten tilgang til helsetjenester. Alvorlige tilfeller av meslinger er mer vanlig hos underernærte barn under fem år.

Vaksinering

Det finnes en trygg og effektiv meslingevaksine, store vaksinekampanjer har gjort mye for å begrense antall tilfeller og dødsfall, men mye gjenstår.

Minst 95 prosent må vaksineres i et område for å hindre nye utbrudd av meslinger,

I land med svakt helsevesen, og i områder med dårlig tilgang til medisinske tjenester, er vaksinedekningen lav og mange risikerer fortsatt å bli smittet.

Les også:

Leger Uten Grenser responderer på meslingutbrudd i Guinea

DRC: Battling measles in a militia-controlled jungle (MSF UK)

Oppdatert 05.05.2017