Meslinger

Meslinger er en svært smittsom virussykdom. Symptomene dukker opp 10-14 dager at man er blitt smittet. Blant symptomene er:

  • Rennende nese
  • Hoste
  • Øyeinfeksjoner
  • Utslett
  • Høy feber

Det finnes ingen egen behandling mot meslinger. Pasienter holder isolert og får A-vitaminer.

De fleste blir friske etter to til tre uker, men mellom 5 og 20 prosent mister livet. Dødsårsakene er som regel komplikasjoner som diaré, uttørking, hjernebetennelse, eller alvorlig lungebetennelse.

Det finnes en trygg og effektiv meslingevaksine, og store vaksinekampanjer har gjort mye for å begrense antall tilfeller og dødsfall.

Men i fattige land med svake helsevesen og i områder med dårlig tilgang til medisinske tjenester, er vaksinedekningen lav, og mange risikerer å bli smittet.