Malaria

Malaria smitter via mygg.

Symptomene inkluderer feber, leddsmerter, oppkast, muskelkramper og koma.

Alvorlig malaria er som oftest forårsaket av parasitten Plasmodium falciparum og fører til dødelig organsvikt dersom den ikke behandles.

Våre feltforskningsprosjekter har bidratt til å bevise at artemisin-baserte kombinasjonsmedisiner er den beste behandlingen for slik alvorlig malaria. I 2010 begynte Verdens helseorganisasjon å anbefale artemisin i sine retningslinjer for malariabehandling.

Myggnett behandlet med insektsdrepende midler er viktig for å hindre spredning av malaria. I områder hvor sykdommen er vanlig , deler vi systematisk ut slike myggnett til gravide kvinner og barn under fem, som er de mest sårbare gruppene.

Vi gir også folk veiledning i hvordan de skal bruke nettene.

I 2012 brukte vi for første gang malariamedisin til å forebygge malariasmitte. Under malariasesongen i Tsjad og Mali, ga vi en gang i måneden malariamedisiner til barn under fem år.