Kolera

Kolera er en vannbåren mage- og tarminfeksjon som forårsakes av bakterien vibrio cholerae. Sykdommen smitter via foruresnset vann og mat, eller via direkte kontakt med smittebærende avføring.

Områder der sykdommen vanligvis ikke forekommer kan plutselig bli rammet av store utbrudd, og smitten kan spre seg raskt.

De fleste vil bare oppleve en mild infeksjon, men sykdommen kan være alvorlig: voldsom vandig diaré og oppkast kan føre til alvorlig dehydrering med dødelig utfall.

Behandlingen består av en rehydreringsvæske som erstatter salt- og væsketap, og som tas oralt eller intravenøst.

Kolera forekommer oftest i tett befolkede områder med dårlige sanitære forhold og utrygge vannkilder.

Så snart det foreligger mistanke om et utbrudd, behandles pasienter på sentre med strenge smittekontrolltiltak og hygienerutiner. Store mengder vann må også være tilgjengelige.

Leger Uten Grenser har også gitt muntlige koleravaksiner under utbrudd av sykdommen.