Kala azar

Kala azar er hindi og betyr «sort feber». Sykdommen er så godt som fullstendig ukjent i den rike delen av verden.

Kala azar er en parasittsykdom som smitter via sandfluebitt. Den er stedegen i 76 land. Hvert år blir 2-400.000 mennesker smittet, hvorav 90 prosent i Bangladesh, India, Etiopia, Sør-Sudan, Sudan og Brasil.

Sykdommen gir feber, vekttap, oppsvulmet lever og milt, blodfattighet og svekket immunforsvar.

I Asia kan kala azar dignostiseres med hurtigtester. Men disse testene er ikke sensitive nok til å bli brukt i Afrika, hvor milt-, benmargs-, eller lymfekjertelprøver må undersøkes i mikroskop for å dignostisere sykdommen. I mange fattige land mangler ressursene til å gjøre slike tester.

De siste årene er nye kala azar-medisiner blitt utviklet. Den viktigste behandlingen i Asia er liposomal amphotericin B, som kan brukes enten alene eller i kombinasjon med andre medisiner. Denne medisinen er tryggere og gir et kortere behandlingsløp enn eldre medisiner.

Men denne medisinen må gis intravenøst, og det er ikke alltid mulig på avsidesliggende klinikker.

I Afrika er det beste alternativet en kombinasjonsbehandling som krever en rekke smertefulle injeksjoner.

Når kala azar forekommer sammen med hiv, er resultatet enda farligere, og immunforsvaret blir svekket svært fort.