Hjernehinnebetennelse

Symptomene på hjenehinnebetennelse er plutselig og intens hodepine, feber, kvalme, oppkast, lysømfintlighet og stiv nakke. Sykdommen kan ta livet av et menneske innen få timer etterat symptomene oppstår. Uten behandling dør annethvert mennske som smittes av sykdommen.

Sykdommen kan forårsakes av seks ulike varianter av bakterien Neisseria meningitidis (A, B, C W135, X og Y).

Det er mulig å være smittet uten å utvise symptomer. Slike smittebærere kan igjen smitte andre via hosting eller nysing.

For å diagnostisere hjernehinnebetennelse, må man ta prøver av pasientens spinalvæske.

Sykdommen behandles med antibiotika. Men selv medbehandling, dør mellom 5 og 10 prosent. Hver femte pasient som overlever kan få varige mén som hørselstap eller læringsvansker.

Hjernehinnebetennelse finnes over hele verden, men de fleste tilfellene og dødsfallene er i Afrika. Det såkalte «hjernehinnebetennelsesbeltet» strekker seg fra Senegal til Etiopia.

De fleste av tilfellene i dette området, forårsakes av A-varianten av sykdommen.

En ny vaksine mot denne varianten beskytter i ti år og sikrer til og med at symptomfrie smittebærere ikke smitter andre.